Sultanbeyli İşçi Avukatı

Sultanbeyli işçi avukatı, Sultanbeyli ilçesinde ve çevre ilçelerde bulunan işçiler ile ilgili davaları yürüten ve aynı zamanda İstanbul’un birçok ilçesinde de vekillik ve hukuki danışmanlık hizmetinde bulunan deneyimli vekillerdir. Müvekkillilerin talepleri doğrultusunda ve iş hukukuna göre işlemlerini yürüten hukuk bürosu avukatları, işlemlerini gerçekleştirirken normlar hiyerarşisinin en üstünde bulunan Anayasaya da uygun olarak iş hukuku yasalarını uygularlar.

İş hukuku alanına giren her alanda hizmet veren hukuk bürosu ; işçilerin haklarının ihlal edildiği durumlarda, fazla mesai ücretlerinin ödemesini gerçekleştirmeyen şirketlere gereğinin yapılmasında, iflas durumu söz konusu olduğunda gerekli işlemlerin gerçekleşmesinde ve iş kazalarında maddi ve manevi tazminat davası açılması gibi iş ve işçi ile ilgili durumlarda hukuki danışmanlık hizmeti verir.

İflas Durumunda Alacakların Alınması

Sultanbeyli işçi avukatı, iflas eden bir ticaret şirketindeki alacakların alınabilmesi için gerekli işlemleri yürütür. İflas masasının açılması ile iflas kararı verilen bir şirketin borçlarının alacaklarından çok olması ve gelirleri ile borçlarını ödeyemeyecek olması halinde ve ticaret hukukunda belirtilen diğer hallerde iflasına karar verilir. Bu durumda iflas masası açılır ve şirketin aktif ile pasifi yani alacakları ile borçları belirlenir. İflas idaresi, iflas dairesi, birinci alacaklılar toplantısı ve ikinci alacaklılar toplantısı gibi kurumlar oluşturularak ticaret şirketinin tasfiyesi ile ilgili işlemler gerçekleştirilir. Sıra cetvelinin belirlenmesi gibi işlemler neticesinde işçilerin alacakları alacaklılar sırasında ilk sırada yer alır. Ancak ticaret şirketinin bu borçlarını ödemeyecek durumda olması durumunda alacaklılar sırasında her sıraya olduğu gibi işçilere de ödemeden aciz belgesi verilir. Bu belge, ileride şirketin mal varlığında artış gözlenmesi durumunda işçilerin ödemlerinin yapılmasını sağlar. Sultanbeyli işçi avukatı ve hukuk bürosu çalışanları iflas halinde tüm bu durumların takibini yapar ve işçilerin alacaklarına kavuşmasını sağlar.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat

İşverenin iş ve işçi güvenliğini gözetmediği durumlarda meydana gelen iş kazalarında işçiler maddi ve manevi kayıplara uğrayabilir. Bu durumlarda işçilerin mağduriyetlerini minimize ederek gerekli vekillik hizmetini yürüten avukatlar öncelikle olayın tespiti için gerekli görülen araştırmaları yapmakla yükümlüdür.

Hizmet sözleşmesi taraflarından hem işveren hem de işçi bu hizmet akdini yapmakla karşılıklı borç ilişkisini kurmuş olurlar. Her iki tarafında borç, alacak ve edim üçlüsüne dahil olduğu bu süreçte işçiler hizmet vermekle yani yapma edimi ile yükümlüdür. İşveren ise işçinin hizmetinin karşılığı olan ödemeyi yapmak, güvenliğini sağlamak ve iş yeri güvenliği ile çevre güvenliğini sağlamak gibi konular ile borç altına girmiş olur. Özellikle işveren tarafından gerekli özenin gösterilmemesi durumlarında ortaya çıkan iş kazalarında hem hizmet akdi denilen iş sözleşmesinin hem de iş güvenliğinin ihlali söz konusu olur. Son zamanlarda sayısında artış olduğu gözlenen iş kazalarında çok fazla can kayıplarının olmasının yanı sıra maddi zarar olarak nitelendirilen bedensel zararlarında meydana gelmesi söz konusu. Bu durumlarda işçilerin ya da işçi yakınlarının açabileceği tazminat davaları Sultanbeyli işçi avukatı ve hukuk büroları tarafından başlatılan işlemlerle mümkün olur.

İş kazalarında zarar ve kusurun tespiti

İlk etapta zarar ve kusurun tespitini yapacak olan alanında uzman hukukçular daha sonra zarar ile kusuru işverene yüklenmesini sağlayan illilik şartı ararlar. Neden sonuç ilişkisi olarak açıklanabilecek olan illiyet bağının varlığı işverenin ihmali suretle ya da fiilen yaptığı bir hareket ile iş kazasına yol açması anlamına gelir. Bu durumların araştırılması ve tespitini sağlayan hukuk bürosu gerekli işlemleri gerçekleştirerek vekillik hizmeti verir ve zararların tazminini sağlar. Destekten yoksun kalan yakınların ödemeleri ise SGK tarafından yapılırken, hayatını kaybetmiş olan işçilerin yakınları, işverene manevi tazminat davası açabilirler.

Sultanbeyli Avukat

Boşanma davası açmak için İstanbul Sultanbeyli avukat hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası için dilekçe hazırlanması, protokol hazırlanması, delillerin toplanması gibi birçok farklı süreç vardır.

Bu süreç çoğu zaman oldukça zorlu ve zahmetlidir. Aile birliğinin sarsılması, boşanmaya konu olan özel sebepler araştırılmalı ve hukuki prosedürler çerçevesinde, mahkemeye sunulmalıdır.

Boşanma Davasında Tarafların Gelmesi Şart mıdır?

Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere, 2 farklı boşanma davası türü bulunur. Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların şahsen mahkeme salonunda bulunması gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarında; tarafların avukatları, dava sürecini yönetebilir. Yani tarafların dava sürecinde, mahkemede bulunmaları şartı aranmaz. Davacının avukatı yoksa, şahsen davada bulunması şarttır.

Avukatsız dava açan kişinin mahkemeye gelmemesi durumunda, dava dosyası silinerek, işlemden kaldırılmış olur.

Tek Taraflı Boşanma Davası Açılabilir mi?

Tek taraflı boşanma davası açılabilir. Tek taraflı boşanma davası açıldığında, davacı tarafın; konusunda uzman, deneyimli avukatla görüşmesi gerekir. Bu konuda İstanbul Pendik avukat büromuz ile iletişime geçerek, avukatlarımızla detayları görüşebilirsiniz.

Tek taraflı dava açarken; davacı tarafın tüm boşanma nedenini gerekçeleriyle ispatlaması gerekir. Dava konusu genel ya da özel sebeplerden dolayı açılabilir. Bu özel ya da genel sebeplerden bir ya da birkaçı olması durumunda, dava açılabilir.

Boşanmaya Konu Olan Sebepler Nelerdir?

Boşanma davası açacak kişiler, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma türlerine göre farklı sebepler ortaya koyabilir. Boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ayrılabilir.

  • Genel boşanma sebepleri arasında; şiddetli geçimsizlik, tarafların uyuşmazlığı, güven sarsan hareketlerde bulunmak, evlilik sorumluluğunu yerine getirmemek, hakaret gibi nedenler sayılabilir.
  • Özel boşanma sebepleri; aldatma, karşı tarafın hayatına kastetme, onur kırıcı davranışlarda bulunma, haysiyetsiz hayat yaşama, suç işleme, terk etme, akıl sağlığının bozuk olması gibi nedenler vardır.

Genel ve özel boşanma sebeplerinin, kendine özgü hukuki sonuçları vardır. Evlilikte özel boşanma sebeplerinin olması durumunda, karşı tarafta kusur aranmaz. Davacı tarafın boşanma sebebini kanıtlaması yeterlidir. Genel boşanma sebeplerinde ise, her iki tarafın, iddialarını kanıtlamaları gerekir.

Boşanma Davalarında Avukat Tutulması Zorunlu mudur?

Sadece boşanma davaları değil, hukuki her davada avukat tutulması zorunluluğu yoktur. Kişilerin kendini savunma ve dava açma hakkı vardır.

Ancak hukuki prosedürlerin bilinmemesi, hakların tam olarak talep edilememesi, kişilerin hukuki anlamda kayıp yaşamasına neden olur. Bu yüzden İstanbul Pendik avukat arayışınızda; hukuk firmamız ile iletişime geçebilir ve konusunda deneyimli avukatlarımız ile iletişime geçerek, hukuki haklarınızı garanti altına alabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

“Sultanbeyli İşçi Avukatı” üzerine 5 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara