0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sultanbeyli İşçi Avukatı

Sultanbeyli işçi avukatı, Sultanbeyli ilçesinde ve çevre ilçelerde bulunan işçiler ile ilgili davaları yürüten ve aynı zamanda İstanbul’un birçok ilçesinde de vekillik ve hukuki danışmanlık hizmetinde bulunan deneyimli vekillerdir. Müvekkillilerin talepleri doğrultusunda ve iş hukukuna göre işlemlerini yürüten hukuk bürosu avukatları, işlemlerini gerçekleştirirken normlar hiyerarşisinin en üstünde bulunan Anayasaya da uygun olarak iş hukuku yasalarını uygularlar.

İş hukuku alanına giren her alanda hizmet veren hukuk bürosu ; işçilerin haklarının ihlal edildiği durumlarda, fazla mesai ücretlerinin ödemesini gerçekleştirmeyen şirketlere gereğinin yapılmasında, iflas durumu söz konusu olduğunda gerekli işlemlerin gerçekleşmesinde ve iş kazalarında maddi ve manevi tazminat davası açılması gibi iş ve işçi ile ilgili durumlarda hukuki danışmanlık hizmeti verir.

İflas Durumunda Alacakların Alınması

Sultanbeyli işçi avukatı, iflas eden bir ticaret şirketindeki alacakların alınabilmesi için gerekli işlemleri yürütür. İflas masasının açılması ile iflas kararı verilen bir şirketin borçlarının alacaklarından çok olması ve gelirleri ile borçlarını ödeyemeyecek olması halinde ve ticaret hukukunda belirtilen diğer hallerde iflasına karar verilir. Bu durumda iflas masası açılır ve şirketin aktif ile pasifi yani alacakları ile borçları belirlenir. İflas idaresi, iflas dairesi, birinci alacaklılar toplantısı ve ikinci alacaklılar toplantısı gibi kurumlar oluşturularak ticaret şirketinin tasfiyesi ile ilgili işlemler gerçekleştirilir. Sıra cetvelinin belirlenmesi gibi işlemler neticesinde işçilerin alacakları alacaklılar sırasında ilk sırada yer alır. Ancak ticaret şirketinin bu borçlarını ödemeyecek durumda olması durumunda alacaklılar sırasında her sıraya olduğu gibi işçilere de ödemeden aciz belgesi verilir. Bu belge, ileride şirketin mal varlığında artış gözlenmesi durumunda işçilerin ödemlerinin yapılmasını sağlar. Sultanbeyli işçi avukatı ve hukuk bürosu çalışanları iflas halinde tüm bu durumların takibini yapar ve işçilerin alacaklarına kavuşmasını sağlar.

İş kazalarında maddi ve manevi tazminat

İşverenin iş ve işçi güvenliğini gözetmediği durumlarda meydana gelen iş kazalarında işçiler maddi ve manevi kayıplara uğrayabilir. Bu durumlarda işçilerin mağduriyetlerini minimize ederek gerekli vekillik hizmetini yürüten avukatlar öncelikle olayın tespiti için gerekli görülen araştırmaları yapmakla yükümlüdür.

Hizmet sözleşmesi taraflarından hem işveren hem de işçi bu hizmet akdini yapmakla karşılıklı borç ilişkisini kurmuş olurlar. Her iki tarafında borç, alacak ve edim üçlüsüne dahil olduğu bu süreçte işçiler hizmet vermekle yani yapma edimi ile yükümlüdür. İşveren ise işçinin hizmetinin karşılığı olan ödemeyi yapmak, güvenliğini sağlamak ve iş yeri güvenliği ile çevre güvenliğini sağlamak gibi konular ile borç altına girmiş olur. Özellikle işveren tarafından gerekli özenin gösterilmemesi durumlarında ortaya çıkan iş kazalarında hem hizmet akdi denilen iş sözleşmesinin hem de iş güvenliğinin ihlali söz konusu olur. Son zamanlarda sayısında artış olduğu gözlenen iş kazalarında çok fazla can kayıplarının olmasının yanı sıra maddi zarar olarak nitelendirilen bedensel zararlarında meydana gelmesi söz konusu. Bu durumlarda işçilerin ya da işçi yakınlarının açabileceği tazminat davaları Sultanbeyli işçi avukatı ve hukuk büroları tarafından başlatılan işlemlerle mümkün olur.

İş kazalarında zarar ve kusurun tespiti

İlk etapta zarar ve kusurun tespitini yapacak olan alanında uzman hukukçular daha sonra zarar ile kusuru işverene yüklenmesini sağlayan illilik şartı ararlar. Neden sonuç ilişkisi olarak açıklanabilecek olan illiyet bağının varlığı işverenin ihmali suretle ya da fiilen yaptığı bir hareket ile iş kazasına yol açması anlamına gelir. Bu durumların araştırılması ve tespitini sağlayan hukuk bürosu gerekli işlemleri gerçekleştirerek vekillik hizmeti verir ve zararların tazminini sağlar. Destekten yoksun kalan yakınların ödemeleri ise SGK tarafından yapılırken, hayatını kaybetmiş olan işçilerin yakınları, işverene manevi tazminat davası açabilirler.

Call Now Button