Sultanbeyli Avukat

Sultanbeyli avukat Mehmet Ali Helvacı, boşanma, ceza hukuku ve tanıma- tenfiz davalarında destekçinizdir. Özellikle boşanma davalarında avukat ihtiyacınızın karşılanması için Sultanbeyli avukat Mehmet Ali Helvacı ile irtibat kurabilirsiniz.

Sultanbeyli Boşanma Avukatı

Avukatlık Kanununda Boşanma Avukatı diye bir kavram bulunmaz. Aslında hiçbir dava için bir avukat yalnızca belli davalara bakabilir şeklinde bir sınırlandırma bulunmaz. Ceza avukatı ya da tazminat avukatı gibi bir alan da yoktur. Sultanbeyli boşanma avukatı, sadece boşanma davaları alanında değil, tüm dava türleri ile ilgilenir. Bir boşanma avukatı, boşanma davalarıyla, velayetle, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konularda açılan davalarda müvekkili temsil eder.

Aynı zamanda boşanma avukatı, davalar haricinde yasal süreçler ile ilgili de bilgilendirmeler yapar. Sultanbeyli boşanma avukatı boşanma davasının hukuki sürece uygun olarak ilerlemesini sağlarken aynı zamanda tüm adımlarda müvekkili bilgilendirir. Boşanma davası açmak isteyen eşler, aralarındaki evliliği resmî olarak sonlandırmak için Sultanbeyli avukat aracılığı ile boşanma davası açar. Sultanbeyli boşanma avukatı aslında birçok kişi tarafından sadece boşanmanın gerçekleşmesi için dava açan kişi olarak görülebilir. Aslında Sultanbeyli avukat için boşanma davası, dava dilekçesinin yazılarak dava açılmasından başlar ve uzun bir süreç olarak davanın sonuçlanmasına kadar çok geniş bir faaliyet gerektirir.

Boşanma davası süresince uygulanması gereken çok sayıda hukuki işlem vardır ve bunun için bir Sultanbeyli avukat ile çalışmak faydalı olacaktır. Boşanma davaları, dava süreci boyunca çok çeşitli hukuki süreçlerden geçer. Çok çeşitli prosedürler uygulanır ve bu prosedürler doğru şekilde ilerlemesi için bir avukata ihtiyaç duyulur. Dava sürecini iyi bir şekilde yönetmek, davanın sonucunu da doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple Sultanbeyli boşanma avukatı ile yürüteceğiniz boşanma davasının lehinizde sonuçlanma ihtimali çok yüksek olacaktır.  Sultanbeyli boşanma avukatı, müvekkili davanın her aşaması ile ilgili bilgilendirir ve doğru şekilde yönlendirir, hukuki anlamda destek sağlar. Davanın sonunda kazanmanız gerekeni ve hatta daha fazlasını kazanabilmeniz için Sultanbeyli avukat ile görüşerek destek almalısınız.

Sultanbeyli avukat, müvekkili ile doğru bir bağ kurarak boşanma nedenini ve boşanmaya iten süreci doğru anlayarak süreci yönetir. Bu şekilde avukat boşanma nedenlerine tam hâkim olduğu zaman Sultanbeyli avukat davaya müdahil olabilir. Dolayısıyla Sultanbeyli avukat sizinle doğru iletişim kurarak olayları net olarak anlar ve dava üzerinde etkin şekilde kullanabilir. Ayrıca Sultanbeyli avukat, bilgi birikimi ve tecrübesi ile her durum için hazırlıklı olmalıdır. Öngörülü olması,  dava sürecinde nelerle karşılaşılabileceği hakkında çıkarımlarda bulunabilmesi, davanın sonucunu önemli ölçüde etkileyecektir.

Sultanbeyli Avukat; Sultanbeyli Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın sonuçları ile ilgili kararlarda aralarında anlaşarak boşanmalarıdır. Dava sonucunda anlaşmazlık çıkmaması için bir protokol hazırlanır ve bu protokol her iki eş tarafından da imzalanır. Fakat anlaşmalı boşanma sürecindeyken ortaya çıkacak herhangi bir anlaşmazlık davanın çekişmeli boşanmaya dönmesine sebep olabilir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az 1 yıllık evli olmak gerekir. Fakat yine de 1 yılın dolmadığı evliliklerde çekişmeli boşanma davası açıldığı zaman eşler uzlaşmaya varır ve bunu dilekçe olarak belirtirlerse dava anlaşmalı gibi kısa sürede tamamlanabilir.

Sultanbeyli avukat aracılığı ile açacağınız anlaşmalı boşanma davasında hazırlanan protokol oldukça önemlidir ve tüm konular net olarak belirlenmiş olmalıdır.  Eşler anlaşmalı boşanmaya karar verdiklerinde ve protokol hazırladıklarında mahkeme için bir boşanma nedeni belirtmek zorunda değillerdir. Sultanbeyli anlaşmalı boşanma avukatı ile görüşerek anlaşmalı boşanma davasını kısa ve etkili şekilde tamamlayabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davası açtığınız zaman duruşmaya mutlaka her iki tarafın da katılması gerekir. Sultanbeyli anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile dava açmış olsanız bile mutlaka bizzat duruşmaya katılmış olmanız gerekir. Bunun sebebi de boşanma protokolünde belirtilen ortak kararlar hâkim tarafından teyit edilecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında eğer çiftler 1 yıl evli kaldıktan sonra boşanma davası açılmışsa hâkim herhangi bir gerekçe sormadan boşanmaya karar vermek durumundadır. Bu şekilde dava dilekçesinde evlilik içerisinde meydana gelen olaylar yazılmadan dava tamamlanmış olacaktır.

Sultanbeyli anlaşma boşanma avukatı ile birlikte yürütülecek süreçte davanın açılması için ilk olarak Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmak gerekir. Sultanbeyli avukat tarafından başvuru yapılacak olan Aile Mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de sunulacaktır. Boşanma protokolünün hâkim tarafından kabul edilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Buna göre tarafların boşanmak istediklerini açıkça beyan etmeleri gerekir. Ev eşyalarının kimde kalacağı çok net şekilde belirtilmelidir. Fakat burada eşyaların tek tek geçmesi gerekmez. Sadece ev eşyaları ile ilgili olarak tarafların aralarında alacak vereceği kalmadığına dair bir ibare bulunmalıdır.

Aksi durumda dava çekişmeliye dönecektir. Sonrasında tarafların aralarında nafaka talebi varsa bunun da netleştirilmesi gerekir. İstenilen miktarda nafaka taraflar arasında belirlenebilir. Bu konuda tarafların istekleri önemlidir.  Sultanbeyli anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü, olması gerektiği gibi hazırlanacaktır ve herhangi bir problem çıkmadan dava sonuçlanacaktır. Sonrasında ise varsa çocuğun vekâleti ile ilgili karar belirtilmelidir. Çocuğun hangi ebeveynde kalacağı ve hangi günlerde diğer ebeveyn ile görüşeceği gibi konular da netleştirilmelidir. Fakat bu konu kamu düzenine girdiği için hâkim bu konuda protokolde değişiklikler yapabilir. Sultanbeyli anlaşmalı boşanma avukatı tarafından takip edilen boşanma davaları hem süreç açısından hem de hak kayıpları yaşanmaması açısından çok daha etkin bir şekilde tamamlanır.

Sultanbeyli Avukat; Sultanbeyli Çekişmeli Boşanma Avukatı

Sultanbeyli çekişmeli boşanma avukatı çekişmeli boşanma davaları için olmazsa olmaz niteliktedir. Boşanma davalarının hiçbir türü için Sultanbeyli avukat tutma zorunluluğu olmasa da Sultanbeyli çekişmeli boşanma avukatı ile birlikte yürütülen boşanma sürecinin lehinize sonuçlanması daha olasıdır. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadaki gibi eşlerin boşanma sonuçları ile ilgili ortak bir karara varamaması ve anlaşmazlığa düşmesi gibi durumlarda açılan dava türüdür. Velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat vg gibi konularda eşler uzlaşamadığı için açılacak boşanma davası türü çekişmeli boşanma olacaktır.

Sultanbeyli Avukat; Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası süreci Sultanbeyli avukat tarafından sıkı bir şekilde takip edilecektir. Çekişmeli boşanma davası belirli süreçlerden geçer ve atılacak her adımın hukuka uygun olması gerekir. bu sebeple Sultanbeyli çekişmeli boşanma avukatı ile çekişmeli boşanma davası yürütülmelidir. Hak kayıplarına uğramama ve var olan hakların öğrenilmesi ve kaybedilmemesi için mutlaka Sultanbeyli avukat desteği alınmalıdır. Çekişmeli boşanma davası süreci başlatılacağı zaman ilk olarak Sultanbeyli avukat için vekâlet vermelisiniz. Vekâlet işlemi için nüfus cüzdanı ve 1 adet fotoğraf ile birlikte noterliğe başvuru yapmanız gerekir.

Sonrasında Sultanbeyli avukat ile birlikte çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlamanız gerekir. Bu dilekçe içerisinde evlilik süresi içerisinde boşanmak istemenize sebep olan olayların yazılması gerekir. Burada yer alan ifadeler iddia niteliğinde olacaktır ve bunların tanıklarla ya da çeşitli şekillerde ispat edilmesi gerekir. Sultanbeyli avukat tarafından dilekçe hazırlandıktan sonra Aile mahkemesine gerekli harç ve dosya masrafları yatırılarak dava açılır. Böylece çekişmeli boşanma davası aşamaları başlar ve dilekçeler aşamasına geçilir. İlk olarak davacı tarafın yazdığı dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir ve karşı taraf 14 gün içerisinde bu dilekçeye bir cevap yazmalıdır.

Sonra ise davalı taraf da bu cevaba bir cevap yazar. Sonrasında ise karşı taraf ikinci cevabı yazar ve dilekçeler süreci bu şekilde tamamlanır. Bu süreç sonunda ilk duruşma adı verilen ön hazırlık duruşması için tarih verilir. Bu duruşmada her iki tarafın da iddiası ve savunması dinlenir, ayrıca tarafların birbirinden talepleri öğrenilir. Sultanbeyli çekişmeli boşanma avukatı bu sürecin hatasız bir şekilde ilerlemesini sağlar. Sonrasında ikinci duruşma yapılır. Bu duruşmada her iki taraf iddialarını ve savunmalarını yapar. Aynı zamanda bu duruşmada deliller sunulur ve varsa tanıklar da dinlenir. Üçüncü duruşmada ise sözlü tahkikat yapılır. Yani deliller incelenip tanıklar dinlendikten sonra taraflara son sözleri sorulur. Taraflardan biri katılmasa bile yokluğunda da karar verilebilir. Son olarak da karar duruşması yapılır. Bu duruşmada da mahkeme kararını bildirir ve 1 ay içerisinde gerekçeli karar yazılır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Sultanbeyli avukat aracılığı ile yürüteceğiniz bir çekişmeli boşanma davası ortalama olarak 1 yıl ile 1 buçuk yıl arası devam eder. Davanın türüne ve mahkeme yoğunluğuna göre bu süre kısalabilir ya da uzayabilir.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Eğer Sultanbeyli avukat tutarak dava açılacak ise o zaman siz Sultanbeyli avukata vekâlet verdikten sonra avukatınız Aile mahkemesine dilekçeleri verip harç ve masrafları yatırdıktan sonra açılmış olacaktır. Ayrıca mahkeme tarafından gerekli görülmesi halinde psikolog ve sosyal danışman da duruşmalarda bulunacaktır.

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Çekişmeli boşanma davası belirli şartları taşımıyorsa o zaman dava hâkim tarafından düşürülür. Ayrıca davalı, açtığı boşanma davasına mazeretsiz olarak katılmazsa o zaman da dava düşer. Sultanbeyli avukat tarafından tekrar dilekçe verilerek davanın tekrar açılması sağlanmalıdır. Davalı usulüne uygun bir şekilde davaya katılamayacağını ama davayı takip ettiğini belirtirse o zaman hâkim davayı ileri bir tarihe erteleyebilir. Ya da duruşmayı sürdürerek yokluğunda karar verebilir. Bu da hak kayıplarına neden olabilir.

Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme işlemi yapmak için Sultanbeyli avukat ile görüşülerek destek alınmalıdır. Vazgeçme işlemi için davalı, davadan vazgeçtiğini belirtecek bir dilekçe yazmalıdır. Karşı taraf da bunu kabul ettiğine dair bir belge imzalayacak ve sonucunda vazgeçme işlemi yapılacaktır.

Sultanbeyli Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Sultanbeyli anlaşmalı boşanma davaları için Sultanbeyli avukat ile bir görüşme yapıp fiyat bilgisi almanız gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2021 yılı için İstanbul ilinde geçerli olmak üzere 9 bin TL olarak belirlenmiştir. Her avukatın bulunduğu ilin barosu tarafından belirlenen bu tarifeler en alt limit olarak belirlenen fiyatlardır. Her il için farklı bir fiyat tarifesi belirlenir ve her yıl bu fiyatlar güncellenir. Baro tarafından belirlenen bu ücret tarifeleri Sultanbeyli avukat için tavsiye niteliğindedir ve bu sebeple de Sultanbeyli avukat tarafından 9 bin TL’den az ya da daha fazla ücret talep edilebilir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar? 9 bin TL olarak anlaşmalı boşanma davası Sultanbeyli avukat ücreti belirlenmiştir. eğer anlaşmalı boşanmada Sultanbeyli avukat aracılığı ile yol izlenecek ise taraflar vekalet ücreti ve avukat ücreti konusunda da anlaşmaya varmış olmalıdırlar. Buna göre tüm dava masrafları ile birlikte avukatlık ücreti de taraflar arasındaki anlaşmaya göre ödenir.

Sultanbeyli Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Çekişmeli boşanma davası ücreti baro tarafından belirlenmiş bir tarifeye göre ödenir. İstanbul ili için çekişmeli boşanma davası ne kadar? Çekişmeli boşanma davası 14 bin TL olarak baro tarafından belirlenmiştir. Sultanbeyli avukat tarafından davaya harcanan emek ve mesaiye göre bu fiyat değişebilir. Baro tarafından tavsiye edilen 14 bin TL’lik ücret en alt limittir. Sultanbeyli avukat tarafından bu fiyatın altında ya da üstünde bir ücretlendirme yapılabilir. 14 bin TL olan bu Sultanbeyli avukat ücretine dava harcı, vergiler ve masraflar dâhil değildir. Çekişmeli boşanmada dava sonucunda daha çok kusurlu olan taraf avukat masraflarını ödemekle yükümlüdür.

Sultanbeyli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davanızı Sultanbeyli avukat Mehmet Ali Helvacı’ya vermeniz durumunda gerekli olan tüm süreçler hemen başlatılacaktır. Sultanbeyli avukat ile öncelikle davanızın türü ile ilgili olarak bir karar vermeniz gerekir. Buna göre çekişmeli ya da anlaşmalı türlerine göre bir seçim yaptığınızda süreç buna uygun şekilde başlayacaktır. Öncelikle boşanma davası açma hakkı oluşup oluşmadığı Sultanbeyli avukat tarafından incelenecektir. Anlaşmalı boşanma davası için evlilik yaşı en az 1 yılı doldurmuş olmalıdır. Eğer 1 yıl dolmadan boşanmak istenmişse o zaman çekişmeli boşanma olarak dava açılacaktır. Çekişmeli boşanma için ise dava açma hakkı veren sebepler; zina, suç işleme ve haysiyetsiz bir yaşam sürme, hayata kast, pek kötü ya da onur kırıcı davranış, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi nedenlerdir. Günümüzde en çok tercih edilen boşanma nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni seçilir. Eşlerin birbirini sevmediğini söylemesi, hayatın çekilmez hale geldiğini söylemesi, psikolojik ve ekonomik şiddet, aile üyelerine kötü davranmak gibi nedenler evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenini oluşturur.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Öncelikle Sultanbeyli avukat ile görüşerek detaylar paylaşılmalı ve süreç hakkında bilgi alınmalıdır. Sonrasında Aile mahkemesine başvuru yapılarak ve gerekli harç ödemesi yapılarak dava açılabilir. Boşanma davası açma süresi ise çekişmeli davalarda evliliğin hemen arkasından açılabilirken anlaşmalı boşanma davalarında ise en az 1 yıl gerekir. dava açılması için başvur yapıldıktan sonra hemen UYAP sistemine ve E Devlet sistemine yansıyacaktır.

Sultanbeyli Boşanma Avukatı Tavsiye

Sultanbeyli boşanma avukatı tavsiye arayanlar Mehmet Ali Helvacı ile irtibat numarası aracılığı ile görüşerek randevu talep edebilirler. Tecrübeli ve deneyimli bir boşanma avukatı tüm zorlu boşanma sürecinde size destek olurken haklarınızın yasal çerçeve içerisinde alınmasına yardımcı olur. Ayrıca iyi bir boşanma avukatı boşanma sürecinizin her anında size detaylı bilgilendirme yaparken neyin boşanma aşamasında işe yarayıp neyin yaramayacağı konusunda da uyarılarda bulunur. Delillerin hukuka uygun şekilde dosyaya eklenmesini sağlar.

Sultanbeyli Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı için;

  • İstanbul ili için çekişmeli boşanma ücreti 14 bin TL
  • İstanbul ili için anlaşmalı boşanma ücreti 9 bin TL olarak belirlenmiştir.
  • Sadece nafaka davası açılacaksa da yine Sultanbeyli avukat ücreti 6 bin TL’dir.

Boşanma avukatları ücretleri haricinde mahkeme ek masraflar da talep eder.

  • Dava açılışında ödenmesi gereken harç ücreti 45 TL
  • Dosya ve müzekkere masrafları için 100 TL ücret ödenir.

Boşanma avukat ücretleri ne kadardır,

  • Sultanbeyli avukat masrafları hariç olarak dosyaya ödenecek toplam tutar anlaşmalı davada 500 ile 700 TL arası değişir.
  • Çekişmeli boşanmada ise 1000 TL civarı mahkeme masrafları bulunur.

Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma sürecinizin tüm detayları ile ilgili değerlendirmesini yapmak için Sultanbeyli avukat Mehmet Ali Helvacı’dan 0 533 351 98 54 telefon numarasından randevu alabilirsiniz. Ayrıca yüz yüze durum değerlendirmesi yapmak için ise Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/e a/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İSTANBUL adresinde bizzat görüşme yapabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sultanbeyli-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

Hemen Ara