0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sultanbeyli Avukat

Mahkeme koridorlarına yabancı olanlar için hukuki süreçler son derece yıpratıcı olabilir. Çalışma hayatı yoğun bir tempo içinde geçenler mahkemelere vakit ayırmakta bile zorluk yaşayabilirler. Bu durumlarda en mantıklı karar bir profesyonelle el sıkışmaktır. Sultanbeyli avukat ihtiyacı olanlar için aradıklarını bulabilecekleri bir ilçedir.

İşçi Davaları Ve Avukat Faktörü

Özel sektör ya da kamu bünyesinde işçi olarak çalışanların hukuki durumlarda zorlandıkları aşikardır. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan ilki işçilerin karşılarına çıkan durumlarda nasıl bir yol izleyeceğini tam olarak bilememesidir. İşçi davaları çok çetrefilli bir hale gelebilir. Dolayısıyla sıradan bir avukat bile bazı durumlarda kafa karışıklığı yaşayabilir. Ancak iş hukuku üzerine yoğunlaşan ve bu davalarda tecrübe sahibi olan avukatlar konuya daha vakıf oldukları için hızlı ve pratik çözümler sunabilirler. Zorlandıkları ikinci konuysa dava açtıkları kurumun mahkemelerde adeta güç gösterisi yapar gibi hareket etmesidir. Sürekli çalıştığı birçok avukat olan bu şirketler yalnızca bir işçiyi karşılarına aldıkları davalarda bile duruşmaya bir avukat ordusu ile katılırlar.

Karşısında çok sayıda avukat gören işçi de her şeyden önce karamsarlığa düşer. Bu da haklı olduğu bir davada bile geri adım atmasına sebep olabilir. Ayrıca bazı örneklerde işçinin davasını geri çekmesi için bu avukatlar aracılığı ile para teklif edilebilir. Bu teklif en çok tazminat davalarında olur.

İşveren tarafı normal şartlarda çok daha fazla tazminat ödeme ihtimalini bildiği için daha az bir miktarı gözden çıkararak uzlaşma yolunu seçer. Burada işçi de mahkeme süreci ile uğraşamayacağını anladığı zaman teklifi kabul ederek normal şartlarda alacağı tazminattan çok daha azına razı olmuş olur. Bu teklifi kabul etmesinin tek sebebi de dava stresini yaşamak istememesidir. Oysa bu gibi durumlarda Sultanbeyli avukat yardımıyla dava ele alınırsa, işçinin mahkemeye çıkmasına bile gerek kalmayabilir. Kendisinin yerine vekalet verdiği avukatı aracılığıyla takip edilen davanın stresi de böylelikle üzerinden kalmış olur.

İşe İade Davaları

İşçilerin mahkemeye gitmesi konusunda en çok maruz kaldıkları olaylardan bir tanesi de haksız yere işten atılmalarıdır. Kanunda bir işverenin sözleşme ile çalışan bir işçiyi hangi şartlarda ve nasıl işten çıkarabileceği bilgisi net olarak yer almasına rağmen, ülkemizdeki uygulama yetersizliklerinden ve cezai yaptırımların caydırıcı olmamasından dolayı işverenler bu konuda çok umursamaz davranışlar sergileyebilmektedir. Sözleşmesi devam ederken işine son verilen işçiler Sultanbeyli avukat seçeneklerinden birine yönelerek konuyu mahkemeye taşıyabilirler.

Bu davalarda işçinin davayı açma zamanı çok önemlidir. İşten çıkarıldığı tarihten itibaren bir ay içinde dava açmayan işçinin durumu mahkemeye taşıma hakkı kaybolur. Ayrıca işçinin kendisini işten çıkarak işyerini dava edebilmesi için aynı işyerinde en az altı aydır bilfiil çalışıyor olma şartı vardır. İşveren tek taraflı olarak iş akdine son veriyorsa, bunun hem daha önceden bildirmelidir hem de işten çıkarılma sebebini yazılı olarak ifade eden bir belgeyi işçiye tebliğ etmelidir.

İşe iade davalarında işçinin tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlamasına karar verilebileceği gibi olay başka bir boyuta da taşınabilir. Örneğin bildirimsiz yapılan iş akdi fesihlerinde konuya ihbar tazminatı da dahil olur. Ayrıca işçi dava süresince işsiz kalmışsa, bu süre için mahkeme işverenin tazminat ödemesine karar verebilir. Haksız yere işten çıkarıldığı kesinleşen işçinin durumu mahkeme kararı ile saptanırsa sigortalılık gününe de işsiz kaldığı süre kadar ilave yapılır. Bu olay mahkemenin kararı SGK’ya iletmesinden sonra gerçekleşir. Sultanbeyli avukat yelpazesinde işçi davaları ile ilgilenen uzmanlar da bulunabilir.  

Call Now Button