0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşçi Hukuku Avukatı İstanbul

Sanayinin toplumumuzda gelişmesinden sonra işçiler önemli bir yere gelmiş ve işçi haklarıyla alakalı pek çok kanun ve yasa oluşturulmuştur. Bu işçi haklarını koruyan işçi hukuku avukatı İstanbul içerisinde ve daha birçok şehirde yoğun olarak çalışmaktadır. İşçilerin aleyhine sonuçlanan durumlarda, haksızlıklarda, alınamayan tazminatlarda ve daha birçok konuda devreye bu avukatlar girer.

Bir sözleşmeye bağlı olarak çalışan gerçek kişiye işçi unvanı verilmektedir. İşçiler iş sözleşmeleri kapsamına uygun çalışan kimselerdir. Eğer bu sözleşme dışında yaptırılan bir iş yükü oluşursa o zaman işçinin avukata giderek hakkını araması gerekir.

İŞ Sözleşmesinin Çeşitleri Nelerdir?

İş sözleşmeleri bazı durumlardan ayrıldığı için kategorilendirilmişlerdir. Farklı fikir birliği sağlandığı için iş sözleşmelerinin kategorileri de şunlardır diyebiliriz:

  • Sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri
  • Takım sözleşmeleri
  • Tam süreli ya da kısmi süreli olarak ayrılan iş sözleşmeleri
  • Belirli ya da belirsiz olarak ayrılan iş sözleşmeleri
  • Diğer iş ilişkileri sözleşmeleri

Genel Olarak İş Davaları Nelerdir?

İşçi hukuku avukatı İstanbul içerisinde pek çok farklı davaya bakan avukat vardır. Bazı avukatların da alanları ve deneyimleri tek bir alana yöneliktir. İş davaları da kıdem davaları, tazminat davaları, ihbar davaları, iş kazası davaları gibi çeşitli bölümlere ayrılmaktadır.

Günümüzde mahkemelerde görülen davalara bakarsanız çoğunluğunun iş davalarından oluştuğunu görebilirsiniz. İş davalarında işçi alacağının oluşturduğu davalarda büyük yer kaplamaktadır. İşçi sınıfı malesef ülkemizde haklarından çokça mahrum  kalmakta ve bu konuda bilinçlendirilmedikleri için pek çoğu da hakkını aramamaktadır.  Kimi işçilere işçi ihbar tazminatı ödenmemekte, kimilerine boş kağıt imzalatılmakta ve haksız yere kimileri de işten çıkarılmaktadır. Bu nedenle İş kanununa uymayan durumlar için mutlaka bu işverenlere dava açılması gerekir.

İşçiler alacaklarını genelde iş mahkemelerinde dile getirir ve davalarda burada açılır. Bu mahkemelerde fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti gibi davalar da görülebilmektedir. İşçilerin temel haklarını kanun yollarından araması için mutlaka bir avukata başvurması gerekmektedir. Süreç olarak değerlendirildiği zaman genelde bir iş davası 1, 1 buçuk sene sürebilmektedir. Bunun en büyük nedeni iş mahkemelerine çok dava gittiği için bu mahkemelerin çok yoğun olmasıdır. Bilirkişi raporlarında da zaman zaman aksama olabilir. Ancak hukuki mücadele çok önemli olduğu için mutlaka hakkınızı aramalı ve süresi ne kadar olursa olsun profesyonel bir avukat ile bu davayı açarak hakkınızı aramalısınız.

Haksız Yere İşten Çıkarılma Davası Nasıl Açılır?

İşçi hukuku avukatı İstanbul içerisinde çoğunlukla haksız yere işten çıkarılmış olan işçilerin de davalarına bakar. Bu davanın bir diğer adı işe geri dönüş davasıdır. İşçiler kanunlara göre keyfi olarak işten çıkarılamaz. Bu nedenle iş güvencesinde yazılı olan kanunlara bakabilir ve işvereniniz için bu davayı açmak isteyebilirsiniz. Avukatınız gerekli olan prosedürleri size söyleyecektir.

Call Now Button