İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır?

İş kanununda belirtildiği üzere, işçi tanımı yapılırken, iş sözleşmesine dayalı bir şekilde çalışmadan bahsedilmiştir. İş sözleşmesi ise işçi ve işveren ilişkileri şekillendirilmesi üzerine hazırlanmıştır.

Bu sebepler taraflar arasında bütün hukuki ilişki iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmalıdır. Mevcut iş sözleşmesi ise taşıdığı vasıflar ile iş davalarında temel nitelikte yer alır.

İş Kanununa Göre İş Sözleşmesi

İş kanununda işçi tanımlanırken, iş sözleşmesine dayalı bir çalışmadan bahsedilmiştir. Ve işçi işveren ilişkilerini bu yönde şekilleneceği bildirilmiştir. İş sözleşmeleri içinde pek çok unsur bulunmaktadır.

İş Görme,

-İşin belirli bir ücret karşılığında görülmesi,

-İşi ilişkisinin herhangi bir bağımlılık ilişkisi üzerine dayanması,

İş sözleşmesinde yer alan bu 3 faktörün bulunması zorunlu bir haldir. Bunlardan herhangi birini eksik olması, sözleşmeyi iş sözleşmesi sıfatında çıkartır. Bu da hukuki boyutta sorunlara neden olmasına sebebiyet verir.

İş görme; işçinin belirli bir iş gerçekleştirmesi sonucunda emek harcaması olarak ifade edilmektedir. Verilen bu emek bedensel ya da fikirsel boyutta ele alınır. Tüm bunların yanında işçi verdiği emeği bir ücret karşılığında yerine getirir. Herhangi bir ücret alınmadan iş görülmesi iş sözleşmesi kapsamında değer taşımaz. İşçi, işveren gözetimi altında bu işi gerçekleştirdiği takdirde geçerli olmaktadır.

İş sözleşmesinde ayrıca hukuki niteliklerin de yer aldığı bilinir. Bu niteliklere bakıldığında;

-Özel bir hukuk sözleşmesi niteliğindedir.

-İşçinin kendi şahsına bağlı bulunmaktadır.

-İşçi ve işverene karşılıklı olarak borç yükler.

-Sürekli olan bir sözleşmedir.

İş Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

Birçok iş sözleşmesi üzerinden uygulama ve öğreti olarak fikir birliği bulunmaktadır. İş sözleşmeleri farklı kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilere göre;

-Sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri yer alır.

-Belirli ve belirsiz iş sözleşmeleri bulunur.

-Tam süreli ve kısmi süreli iş sözleşmeleri yer alır.

-Takım sözleşmesi ve diğer iş ilişkileri altında sözleşmeler bulunmaktadır.

İşçi ve işveren arasında kanunlara dayalı olarak yapılan sözleşmelerin çeşitlerinde her zaman için karşılıklı tarafların menfaatleri gözetilmektedir. Anlaşmazlıkların olduğu durumlarda mevcut sözleşme ve sözleşme şartları üzerinden yetkili mahkemelere başvurulur.

Iş Sözleşmesini Kim Hazırlar?
İş sözleşmeleri işveren tarafından işe alacakları kişiye imzalatmak amacıyla hazırlanmaktadır. Bu belgeler kişilerin işe alındığını kanıtlar niteliktedir. Bu belgeler işverenlerin şartlarını ve işçinin bunları kabul ettiğini beyan etmesine yardımcı olmaktadır.
Iş Sözleşmeleri Nelerdir?
İş sözleşmeleri işçi ve işveren arasında kurallar dâhilinde hazırlanmış belgeler olup işverenin şartları beyan ettiği ve işçinin bu şartları kabul ettiğini kanıtlar nitelikteki resmi belgelerdir.
Iş Sözleşmesi Şekli Nasıl Olmalıdır?
İş sözleşmeleri bir şekle bağlı değildir. Bu sebeple iş sözleşmeleri yazılı, örtülü veya sözlü bir şekilde yapılabilmektedir. Bu noktada işverenler sözleşmelerini hangi türle yapacağına karar verebilmektedir. Ancak bu sözleşmeler 1 seneye aşacaksa yazılı bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Iş Sözleşmesi Ne Sözleşmesidir?
İş sözleşmeleri işçinin bir kuruma bağlı olarak iş yapmayı, işvereninde bu yapılan iş karşılığında belirlenen miktardaki tutarı ödeyeceğini kabul ettiği bir resmi evraktır. Kişiler bu sözleşmeye bağlı olarak iş hayatlarını sürdürmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/isci-hukuku-avukati-istanbul.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altintepe-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tasinmaz-gayri-menkul-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kadikoy-suadiye-mahallesi-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-sozlesmesi.html

“İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara