KİRA HUKUKU AVUKATI

Kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi revize edilmesi, tahliye davası, uyarlama davası, uyarlama davaları, kira tespit davaları, kirasını ödemeyen kişilerden kira bedelinin tahsiline yönelik işlemler, Ecrimisil davaları, kira ilişkisinden kaynaklı ihtiyarların gönderilmesi gibi konularda kira hukuku avukatı sizlere destek sağlamaktadır.

Kira hukukuna ilişkin hükümler 6570 sayılı Gayrimenkul kiralarının korunması hakkındaki konun 818 sayılı borçlar kanununda düzenlenmiştir. İki farklı kanundaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunlar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında toplanmıştır. Kira hukuku, borçlar kanunu dışında ise özel kanunlar koruma altına alınmıştır.

Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun genel hatlarına baktığımızda kiracıları koruma altına aldığını görmekteyiz.  Kiracıları koruma altına lama amacı ile kira süreleri ve tahliye konuları düzenlenir. Ev sahibinin bu konuda kira sürecini uzatma gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinde belirtilen sürenin dolması halinde kiracı isterse evde oturmaya devam edebilmektedir. Kiracı eğe kira süresini uzatmak istemiyor ise kira süresinin bitmesine 15 gün kala ev sahibini durumdan haberdar etmeli ve zamanı geldiğinde evi tahkiye etmelidir.

Ev sahibinin tahliye davası açabilme şartları; borçlar kanununda ve 6570 sayılı kanunun 7. Maddesinde belirtilir. Özel olarak belirlene şartların bu konuda bir geçerliliği olamaz.

Kiracıdan tahliye taahhüdü alınması ev sahibinin tahliye davası açabilmesi için ilk şarttır. Eğer kiracı tahliye taahhüdü ile evi belli bir tarihte tahliye edeceğini belirtmiş ise belirtiği tarihte evi boşaltmak zorundadır.

Tahliye taahhüdünün yazılı olarak yapılması zorunludur. Tahliye taahhüdünün noterden yapılması şart değildir. Ancak noter kanalıyla yapılması durumunda daha güvenceli bir durum oluşur.

Tahliye taahhüdünde evin tahliye edileceği ve tahliye tarihi belirtilmelidir. Tahliye taahhüdünün ilk kira yılını takip eden yıllardan sonrası için verilmiş olması gereklidir.

Kira hukuku bakımından eğer bir evi ilk defa kiralıyorsanız kiracı ya da ev sahibi içinde ilk kira kontratı ile yapılan tahliye taahhüdü geçerli olmaz. Taahhüdün kontrattan ayrı olması da bu durumda bir değişiklik yaratmaz.

Kiracı Hakları

  • Kira kontratının süresi dolmadan ev sahibi kiracıyı evden çıkaramaz. Kontrat süresi bitmesine bir ay kala ev sahibi kiracısına ihtarname çekmediği sürece söz konusu olan kira kontratı kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliği kazanır.
  • Kira hukuku gereğince; Kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesi kiracının kirayı verenden talep edebileceği haklardandır. Belirtilen sürede ayıp giderilmez ise yapılan masraflar kira bedelinden düşer. Kiracı kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini de talep edebilir.
  • Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak şartı ile kullanım hakkını başkasına devredebilir.
  • Kiracının kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamaması halinde evin birtakım sorunları var ise kontrat süresinin dolmasını beklemeden gerekçesini bildirerek evden çıkarabilir.
  • Kiracının apartman yönetiminde sorumluluk sahibi olmasa bile ev sahibinin kendisine vekalet vermesi halinde apartman yöneticisi olması mümkündür.
  • Kiracı evden çıkarken, bir zarar vermemiş ve evi bulduğu gibi bırakmış ise depozitosunu alma hakkına sahiptir. Kirayı verenin aldığı bu depozito bedelinin 3 aylık kira bedelinden yüksek olmaması gereklidir.

Kiracı Yükümlülükleri

Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında kiracıların yükümlülükleri arasında yer alan en kesin kriter kira bedelinin düzenli olarak günü gününe ödenmesidir.

Kira hukuku gereğince kira ödeme tarihi genellikle her ayın sonu olarak belirlenir. Kira kontratı üzerinde kira ödeme tarihi belirtilmemiş veya söz konusu mülkün bulunduğu özel bir uygulama yok ise ayın sonunda kira bedelinin ödenmesi şarttır.

Kira sözleşmesini fesh etme hakkı;  Kiracı kir tutarını ev sahibine ödemez ise eb sahibi ya da kiraya veren kişi yapılan kira sözleşmesini fesh etme hakkına sahiptir.

Kira sözleşmesini kısmen fesh etmek ya da tamamen değiştirmek kirayı veren kişinin kanunlara göre düzenlenmiş yazılı izni ile olmalıdır.

Kira Sözleşmesi Genel Koşulları

“Kirayı verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanılmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme “ 6098 Türk Borçlar Kanununda madde 299 kira sözleşmesi bu şekilde tanımlanmıştır.

Kira sözleşmeleri borçlar kanununca belirtilen kurallara ve yasalara dayanılarak hazırlanır. Tüm kira sözleşmeleri standarttır ve benzer maddelerden bir araya gelir. Kiracı ve ev sahibinin arasında geçen hukukun genel hattını oluşturur.

Özel koşullar ise ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmayı ifade etmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kiraci-tahliye-sartlarini-bilmeden-kiracilari-evden-cikarmak-mumkun-degil.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kiraci-tahliyesinde-avukata-danisin-zaman-kaybi-yasamayin.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/avukatiniz-sayesinde-kiracinizla-olan-sorunlariniza-son-verin.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fatih-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

“KİRA HUKUKU AVUKATI” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara