0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmeleri farklı şekillerde son bulabilir. Sözleşme bittiği zaman ise, tarafların karşılıklı borçları da son bulmuş olacaktır. İşçinin iş görme borcu, işverenin de bedel ödeme yükümlülüğü ortadan kalacağı için taraflar iş sözleşmesinde yer alan hak ve alacaklarına ilişkin bir sorun varsa uzlaşma yoluna gitmeyi ya da dava yolu ile çözümü yoluna gidebilir.

İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde Ne Olur?

İş sözleşmesi sona erdiğinde karşılıklı taraflara bir takım ödevler yüklenmektedir. Taraflar arasında bulunan hak ve aynı zamanda borçların sona ermesi bir takım hukuki sonuçları doğuracaktır. Bu hukuki sonuçlara bakıldığında;

-Çalışma belgesi verilmelidir.

-İşin kanuna uygun bırakılması gerekmektedir.

-İhbarname verilmelidir.

Kıdem tazminatı ödenmelidir.

Yukarıda yer alan kalemler, haksız fesih durum karşısında meydana gelmektedir.

İşçi Alacakları ve İş Davaları Hakkında Genel Bilgiler

Mahkemelerde görülen davaların birçoğu iş davalarında oluşmaktadır. İş davalarını yoğunluğu ise işçi alacaklarına yönelik olmaktadır. Türkiye’de işçi sınıfı olarak adlandırılan kesim, haklarından mahrum bırakılmak adına çeşitli hukuksuzluklar ile karşı karşıya gelmektedir. İşverenler kendi borçları olan, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödememekte, işçileri hukuksuz bir şekilde işten çıkartmaktadır.

İş ilişkilerinden kaynaklanan tazminat hakları zarar gören işçiler, almaya hakları olan alacakları için iş mahkemelerine başvuruda bulunur. İş davalarında kıdem ve ihbar tazminatlarının yanında, fazladan çalışma ücretleri, yıllık izin ücretleri gibi temel işçi hakları da talep edilmektedir. Bu sayede işverenin borçlarını yerine getirmemesinden dolayı ortay çıkan mağduriyet giderilmeye çalışılır.

Haksız bir şekilde işten çıkartılan işçiler, işe iade davası açabilirler. İşçilerin haksız ve geçersiz iş fesihleri ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde, işçiler işe geri dönüş için dava açma hakkına sahiptir. İş kanununda yer alan 18. Maddeye göre iş güvencesi düzenlenmiştir. Bu sayede işçilerin keyfi şekillerde iş akitlerine son verilmesinin de önüne geçilmiştir.

İş güvencesi ihlal edildiğinde işveren bir takım sorumluluklar ile karşı karşıya kalmaktadır. İş davalarının takibi için, vekâletname vermek isteyenlerin, kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili haklarını alabilmeleri için noterden bir vekaletname çıkartılması gerekir.

Call Now Button