0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Eşe Mirasçı Olmak İçin Resmi Nikah Şart Mıdır?

Eşin mirasından faydalanmak için arasında resmi nikah olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple ini nikahın resmi nikahtan sonra gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmıştır. Aksi halde kadınların da erkelerin de hukuki hak ve sorumluluklarında sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Eşe mirasçı olmak için resmi nikah şart mıdır sorusu özellikle kadınlar tarafından dile getirilmektedir. Eşin her türlü hakkından yararlanabilmek ve hukuki manada devlet gözünde ortak bir hayat paylaşabilmek için mutlaka aranızda resmi nikah olması gerekmektedir.

Medeni kanunun kadınlar için ve erkekler için sağlamış olduğu haklardan faydalanabilmek için mutlaka resmi düzlemde nikahın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tabi ki dini nikah kıymanın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kişiler dilerlerse bu şekilde de evliliklerini ikinci kere farklı bir platformda meşru hale getirebilirler.

Resmi Nikahın Eşe Kazandırdığı Haklar Nelerdir?

Eşe mirasçı olmak için resmi nikah şart mıdır sorusunun yanıtı hukukumuz kapsamında oldukça net bir şekilde verilmektedir. Resmi nikah olmadan miras elde etme ya da eşin bıraktığı sosyal güvenlik haklarından faydalanma gibi bir durum söz konusu değildir. Resmi nikah ile bir kadının elde etmiş olduğu haklardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Eşin salık güvencesi varsa ve sigortalı ise siz de bu sağlık güvencesinden faydalanma imkanını elde edebilirsiniz.
  • İkamet adresi bakımından eşinizin yerleşkesi direkt olarak sizin de yerleşkeniz olarak addolunmaktadır.
  • Resmi nikah ile doğan çocukların soyadında ya da kütüğünde ek bir adım atmadan baba ve annenin kim olduğu bilinerek devlet kayıtlarına geçirilmektedir.
  • Ölüm durumu söz konusu olursa kişinin arkada bıraktığı mal varlığında siz de hak sahibi olmuş olursunuz.

Mirastan ne kadar hak sahibi olacağınız konusunda eşinizin hayatta olan akrabaları ve bu akrabalar ile yakınlık derecesi göz önünde bulundurularak cevap verilmektedir. Çocukları olan bir eşin elde edeceği miras oranı ¼ oranında olacaktır. Eşin hayatta olan akrabaları ile soy bakımından yakınlığı azaldıkça eşin mirastan elde edeceği pay artış gösterecektir.

Resmi Nikah Olmayan Kişilerin Boşanma Sonrası Nafaka ya da Tazminat Talep Etme Hakkı Bulunuyor mu?

Eşe mirasçı olmak için resmi nikah şart mıdır sorusunun benzerleri boşanma durumlarında da sıklıkla dile getirildiği bilinmektedir. Örneğin dini nikah ile evlilik sürdürdüğüz kişiden ayrıldınız, bu ayrılık akabinde ondan herhangi bir nafaka ya da tazminat talep etme hakkınız bulunmamaktadır. Devlet kayıtlarında henüz sizin evli dahi olduğuz kabul edilmezken bu tür maddi kazanımlar elde etmenin uza bir hedef olduğu belirilmelidir. Ölüm durumunda da boşanma durumunda da mutlaka kişilerin resmi nikah ile evliliklerini hukuki düzlemde oluşturmaları gerekmektedir. Resmi nikah olmaksızın kadınların da erkeklerin de birbirleri üzerinde en azından hukuki manada herhangi bir talepte bulunmaları söz konusu olmayacaktır.

Call Now Button