0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Evlatlığın Çocukları Evlat Edinene Mirasçı Olabilirler mi?

Kişinin kendi kan hısımlığı bulunan öz çocuklarının var olması durumunda evlatlık alması ya da öz çocuğunun bulunmadığı durumda evlatlık alması durumlarda miras hakkında bir değişim olmaz. Öz çocuk ile aynı miras hakkına sahip olan evlatlık aynı zamanda öz anne ve babasının mirasından da aynı şekilde hak alma hakkına sahiptir.

Evlat edinen kişinin evlatlık olarak aldığı kişinin yaşı miras ile ilişkili olarak kesin bir hüküm yaratmaz. Miras konusunda hakkı eşittir. Evlatlığın çocukları evlat edinene mirasçı olabilirler mi, sorunun yanıtında ise evlatlık alınan kişinin alt soyu evlatlığın mirasında hak sahibi olduğu için miras payına düşeni alır.

Evlatlık Çocukların Alt Soyu Evlat Edinmede Reşit ise Evlat Edinenin Mirasından Hak Alabilir mi?

Evlatlık edinme işleminde sözleşme tek taraflı olarak geçerli kabul edilir. Evlatlık olan çocuk ile öz çocuk arasında kanunda herhangi bir aykırılık ya da ayrım yapılmıyor. Buna göre öz avlat ile aynı hakka sahip olan evlatlık aynı zamanda alt soyu ile de mirasa hak kazanabilmektedir. Bu ayrımın yapılmaması sebebi ile hem evlatlık hem de evlatlığın alt soyu evlat edinenin mirasından payı alabilir.

Evlatlığın çocukları evlat edinene mirasçı olabilirler mi, sorusunda reşit olan çocuklara yönelik ise aynı işlem geçerli olur. Evlatlık edinme işleminde evlatlığın çocuklarının ya da çocuğunun reşit olması durumunda evlat edinenin mirasında hak sahibi olabilir mi sorusunda yanıtı kanun koyucu evlat edinmenin koşuluna bakarak öz evlat ile ayrım yapılmaması sebebi ile alabileceği hükmüne varır.

Evlatlığın çocukları evlat edinene mirasçı olabilirler mi, sorusunda her şekilde evlatlık edinilen kişinin alt soyu evlatlığın hak kazandığı miras üzerine de hak sahibi olurlar demek mümkündür.

Evlatlığın Evlatlıktan Reddi ya da Mirastan Reddi Mümkün mü?

Evlatlık olarak alınan çocuğun evlat edinenin sağlığında evlatlıktan red edilmesi için davanın yürütülmesi gerekir. Bu dava sonucuna göre evlatlıktan çıkarılan çocuk evlat edinen kişinin ölümü durumunda mirasından kendisi ve alt soyu mirasa hak kazanamaz.

Evlatlığın evlatlıktan reddedilmemesi durumunda evlatlık edinen kişinin mirasından alıkonulması durumda kanunda belli şarta bağlanmıştır. Buna göre kanunda belirtilen durumun tespiti sonrasında mirastan alıkonulması mümkün olur.

Medeni Kanun 510.Maddesine göre;

“Aşağıdaki durumlarda miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir.

  1. Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemiş ise;
  2. Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş ise”

Yukarıda aktarılan maddeler hükmünce mirasçı olarak kabul edilen evlatlığın da öz evladın da mirastan alıkonulup hakkını alması da mümkün olmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı evlatlığın miras hakkı ile ilgili kanuni haklarını bilmesi önemlidir.

Call Now Button