0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davaları tarafların boşanma konusundaki istek durumlarına göre iki grupta incelenir. Bunlar anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki eş de boşanma konusunda gönüllü olmalı ve maddi konularda uzlaşma ağlamalıdır. Çekişmeli boşanma davaları, tarafların uzlaşamadığı noktalarda olayı mahkemeye intikal etmeleri sonucu ortaya çıkar. Bir taraf olayı mahkemeye taşıdıktan sonra diğer taraf davaya müdahil olabileceği gibi karşı dava da açabilir. Peki boşanma davasında karşı dava nasıl açılır bu yazımızda bunu anlatmaya çalışacağız.

Karşı Dava Ne Anlama Gelir?

Boşanma sürecinde eşlerden bir tanesi kendisine yöneltilen suçlamalara ya da diğer konulara ilişkin eğer asıl davanın aksi yönünde bir iddiada bulunuyorsa mahkemeye başvurarak farklı bir dosyada konuya çözüm arayabilir.

Örnek Karşı Dava Konusu: Bilindiği gibi aldatma konusu boşanma davalarının birincil sebeplerinden biri olan zinayı kapsar. Eğer bir eş diğer tarafı kendisini aldattığı için mahkemeye verir ve tek taraflı boşanma talebinde bulunursa, konunun anlatıldığı gibi olmadığını savunan diğer taraf karşı dava açma hakkında sahiptir. burada davanın çıkış noktası, eşin cinsel ilişkiden kaçınması olabilir. Aldatma ile suçlanan taraf, eğer eşinin cinsel birlikteliğe yanaşmadığını ispat edebilirse, hüküm hafifletici sebeplerle değerlendirmeye alınır ve mal paylaşımı ya da nafaka gibi konularda izlenen yol farklılık gösterebilir.

Karşı Dava Açmak İçin Ne Gereklidir?

Boşanma davasında karşı dava nasıl açılır diye merak edenlerin, dilekçe vermeden önce bir takım yükümlülükleri yerine getirmesi ve ilgili kanunlarda çizilen şartlara haiz olması gerekir Buna göre;

  • Boşanma davasına karşı dava açmak isteyen kişiler, açılan esas davadaki konulara mahsup ya da takas niteliği taşıyan mevzuları mahkemeye taşıyabilirler.
  • Karşı davanın açılabilmesi için, mevzu bahis olan ana davanın halihazırda devam ediyor olması şartı aranır. Karara bağlanan davalardan sonra karşı dava açmak söz konusu değildir.
  • Sonuçlanmış bir dava için farklı bir hükmün uygulanmasını isteyen taraflar, dosyayı temyize götürebilir ya da konu uygunsa belirlenen süre içinde itiraz davası açabilir.

Belirtilen şartların taşınmaması halinde yapılan başvuru reddedilir. Karşı davanın hangi şartlarda açılabileceğine dair hükümler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6100 sayılı bendinin 132. maddesinde alenen açıklanmış olup, taraflardan bu kanuna riayet etmeleri beklenir.

Karşı Dava Başvurusu Nereye Yapılır?

Ülkemizde boşanma davaları ile ilgilenen yetkili merci aile mahkemeleridir. Dolayısıyla boşanmada karşı dava nasıl açılır diyen bireylerin bu mahkemelere bir dilekçe ile başvurması gerekir. Başvuru şahsen yapılabileceği gibi bir avukata vekalet vererek de yapılabilir.

Yaşanılan bölgenin nüfusuna ve ekonomik şartlarına göre mahkeme sayısı ya da türü değişkenlik gösterebilir. Nitekim az kişinin yaşadığı yerlerde aile mahkemesi bulunmadığı gözlenmiştir. Şahıslar bu gibi durumlarda karşı dava açmak için oluşturdukları dilekçeyi asliye hukuk mahkemelerine de iletebilirler.

Call Now Button