0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Noterden Alınmış Bir Mirasçılık Belgesine (Veraset İlamı) Nasıl İtiraz Edilebilir?

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) ölen kişinin yakınlarına ne kadar miras kaldığını, pay oranlarını gösteren belgedir. 4721 sayılı Medeni Kanununun 598. Maddesi ile veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak isimlendirildi. Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alımında söz konusu mirasta payı olan ya da olması gerekliliği söz konusu olan alabilir. Yasal mirasçıların alması için tek başvuru yeterli olup yasal mirasçı olmayıp atanmış mirasçıların konu olan veraset ilamını alabilmeleri için noter ya da mahkeme huzurunda bunu ispat etmeleri zorunludur.

Noterden alınmış bir mirasçılık belgesine (veraset ilamı) nasıl itiraz edilebilir, sorusunun yanıtı için öncelikle noterden mirasçı ya da mirasçıların söz konusu olan ilamı alıp almayacağına sorusunu cevaplamak daha doğru olacaktır.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alımında Sulh Mahkemeleri görevli olup ayrıca 1/11/2011 tarihli yasal düzenleme sonrasında noter tarafından da ilam alınabilir duruma geldi. Noterden mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alabilmek içinde bazı şartlar bulunuyor.

Noterden Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Alınması İçin Şart Nedir?

İlamın alınmasında mirasçılarının birinin yabancı uyruklu olması ya da ülkemizde ikamet etmemesi durumunda noterden alınması engel teşkil eder. Bu durumda Sulh Mahkemesinden ilam alınabilir.

Alınan Mirasçılık Belgesine (Veraset İlamı) İtiraz

İtiraza konu olan mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) noter ya da sulh mahkemesinden alınmış olması gerekir. Noterden alınmış bir mirasçılık belgesine (veraset ilamı) nasıl itiraz edilebilir, sorusunun yanıtında konu olan ilama itirazın mümkün olup olmadığı sorusu sorulabilir.

Noter tarafından alınan mirasçılık belgesi (veraset ilamı) ile ilgili başvuruyu yapan ya da bu belge sebebi ile menfaat ihlalinin olduğunu iddia eden kişiler tarafından 12/01/2011 tarihli ,6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununa göre yetkili olan Sulh Mahkemelerine itiraz edebilirler.

İtiraza konu olan mirasçılık belgesi (veraset ilamı) ile ilgili alınan karar, Mirasçılık belgesini (veraset ilamı) veren noter ve Türkiye Noterler Birliğine bildirilir.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) İtirazı Sonrası

Noterden alınmış bir mirasçılık belgesine (veraset ilamı) nasıl itiraz edilebilir, sorusunun yanıtında öncelikle noterden ya da Sulh mahkemelerinden konu olan ilamın alınabilmesi için bir süre tespitinin olmadığını belirtmek gerekir. Yani söz konusu olan belge mirasın konu olduğu ölümün hemen ardından yapılabildiği gibi uzun yıllar sonrasında da iptali için başvuru yapılabilir.

Henüz kesinleşmemiş olan ilam için davacı yanlışlığı fark etmesi ile konu olan mirasçılık belgesine itiraz edebilir. İlamın kesinleşmesi ile ise konu olan belgenin iptali için dava açılabilir.

Hasımlık olan mirasçılık davalarında mahkeme tarafından her iki tarafa davetiye gönderilir. Her iki tarafa mahkemede dinlenir. Dava sabit ise kabulüne, değil ise reddine karar çıkar. Dava sonrasında karara karşı bölge adliye mahkemesine başvuru yapılabilir.

Call Now Button