0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ses Kaydı Delil Sayılır mı?

Bir olayda kişinin masum olduğunu ya da suçlu olduğunu ispat etmek için gizlice alınmış olan ses kaydının delil sayılması istenebilir. Bu durum pek çok kişinin merak ettiği konulardan biridir. Çünkü gizli alınan ses kaydı delil sayılır mı sorusu hukuki anlamda pek çok boşluğu dolduracaktır. Ayrıca burada merak edilen bir diğer konu da ses kaydını yapan kişinin ceza alıp almamasıdır. Çünkü ses kaydı gizli alındığı için kişiye bir cezai sorumluluk doğabilir.

Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Olması Önemli

Ses kaydının uygun bir şekilde delil sayılabilmesi için başlıca aranan şart hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olmasıdır. Yani hukuka aykırı olarak elde edilmiş bir ses kaydı delil olarak kabul edilemez. Ancak Yargıtay’a göre bazı istisnai durumlar gizli alınan ses kayıtlarının da delil olarak kabul edilebilmesinin önünü açmıştır.

Hangi Durumlarda Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir?

  • Telefonla hakaret edilmiş ya da tehdit edilmişseniz
  • Tacize ya da şantaja maruz kaldıysanız ve bulunduğunuz ortamda sizden rüşvet isteniyorsa
  • Ortamdaki konuşmalarda haksız bir iftiraya uğruyorsanız

Bu saydığımız örneklerde olduğu gibi ortam konuşmalarını ya da telefon konuşmalarını kayıt ederek mahkemeye delil olarak sunabilirsiniz. Mağdurun elde ettiği bu durumlar hukuka uygun delil olarak sayıldığı için ses kaydı delil sayılır mı sorusu bunlar için geçerli olacaktır.

Ses Kaydı Yapan Kişinin Cezai Sorumluluğu Var mı?

Kişi kendisine yapılan bir suçu ispatlamak için ya da bir yakınına yapılan suçu ispatlamak için gizlice elde edilen ses kaydı yöntemini tercih ettiyse burada konuşmanın incelenmesinden sonra ses kaydı alana bazı cezai yaptırımlar uygulanabilir. Çünkü ses kaydında olayla bağlantısız üçüncü kişilerin de ses kayıtları geçiyorsa ya da kişi bu konuşmaları çoğaltarak dağıttıysa hukuka aykırı davranmış olur. Hukuka aykırı bilinçle hareket eden kişi bu nedenle birtakım cezai yaptırımlara da maruz kalır.

Ses Kaydı Habersiz Alınmış Olsa da Geçerli Olabilir

Ses kaydı habersiz bir şekilde alınmış olsa bile ani ve tesadüfi bir şekilde gerçekleşen konuşmayla alakalı olabilir. Çünkü tuzak kurularak yani bilinçli olarak açılmış bir ses kaydı delil olarak kabul edilmez. Ancak haberli açılan bir ses kaydı tesadüfi bir şekilde sizin kullanabileceğiniz bir delile dönüştüyse bunu kullanmanız için bir engel yoktur. Ceza avukatları zaten size konuyla ilgili daha detaylı bilgi de verecektir.

Habersizce alınmış olan görüntü ya da seslerle alakalı ceza avukatlarından yardım almanız daha sağlıklı olacak ve elinizdeki verileri nasıl kullanacağınız konusunda daha da bilinçlenmiş olacaksınız. Ses kaydı delil sayılır mı sorusunu yönelttiğiniz ceza avukatları aynı zamanda mahkemede cezai işleme maruz kalmamanız için de sizi yönlendirecek ve davanın en doğru şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Call Now Button