Boşanma Davası ve Süreci

Boşanma süreci, eşinden boşanmak isteyen kadının/erkeğin merak ettiği konulardan biridir. Bu hususta kişiler, boşanmak için lazım olan belgeler, boşanma davasının hangi mahkemede açılacağı, -bu konuda Maltepe boşanma avukatından yardım alınabilir- boşanma davasında delil olarak nelerden faydalanılabileceği, boşanmanın nedenleri gibi çoğu konuyu merak etmektedirler. Boşanma işlemleri ve süreci konusunda hangi adımların izleneceği ve boşanma davasıyla ilgili çeşitli prosedürlere yazının devamında yer verilecektir.

Boşanma İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Boşanma işlemlerine başlamadan önce her bireyin öncelikle uzman bir boşanma avukatına danışması ve ondan yardım alması gerekmektedir. Bu konuda bir uzmandan yardım alarak ilerlemek, boşanma davası ve süreci açısından bireyin oldukça sağlıklı bir dava geçirmesine yardımcı olabilir.

Boşanmak isteyen bireyler öncelikle bu hususta boşanma davası açmak için öne sürecekleri hukuki sebebi doğru bir şekilde belirlemeleri gerekmektedir. Haklı boşanma nedenleri, 4721 sayılı Medeni Kanun’da açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, bireyler eşlerine herhangi bir boşanma davası açmadan önce mutlaka kendi durumlarının hangi boşanma sebepleri arasında yer aldığını bilmesi gerekmektedir ve davayı da nasıl açacağı konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Buradaki ilk önemli nokta, boşanma işlemleri sürecinde dikkate alınacak ilk husus, bireyin haklı bir boşanma nedeni olup olmamasıdır. Bu nedenle, davayı açacak bireyin öncelikle 4721 sayılı Medeni Kanun’da da yer alan boşanma nedenlerinden birine veya birkaçına sahip olmalıdır.

Diğer husus ise boşanma işlemi sürecinde ilk somut adımın atılmasıdır. Boşanma için bireye gerekli olan belgelerden olan boşanma dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Boşanma dilekçesini yazarken bu hususta boşanma nedeni temelli olarak dilekçeyi doldurmanız gerekmektedir. Boşanma davasının sebebine göre boşanma sürecinde izlenmesi gereken yöntemler bazen farklılık gösterebilmektedir. Her farklı boşanma sebebinin kendine özgü bir hukuki prosedürü vardır. Bundan dolayı, bireyin kendi boşanma sebebine özgü bir dilekçe hazırlaması daha uygun olacaktır.

Boşanma işlemlerinin başlatılması hususunda atılması gereken bir diğer adım ise, davanın hangi mahkeme de ve nasıl açılacağı konusudur. Boşanma davasının nerede ve nasıl açılacağı hususunda, yetkili ve görevli mahkemelerin kavramlarının bilinmesi bu konuda önemli olacaktır. -Bu hususta Maltepe boşanma avukatından bilgi alınabilir-

Boşanma davalarına ilişkin süreçler Aile Mahkemeleri’nde işlemektedir. Ancak Aile Mahkemeleri her ilde bulunmamaktadır. Böyle bir durumda davanın yürütüleceği yer ise Asliye Hukuk Mahkemeleri olmaktadır.

Boşanma işlemleri konusunda asıl önemli nokta, bireyin açtığı boşanma davasının nasıl yürütüleceği konusudur. Boşanma davaları pek çok hukuki prosedürü içinde barındırır. Eğer birey, bu boşanma işlemlerini doğru ve tam bir şekilde yürütemediği zaman, mal paylaşımı, çocuğun velayeti, tazminat ve nafaka gibi birçok hususta hak kaybına uğrayabilir. Bu konularda detaylı bilgiye sahip olmayan bireyler, Maltepe avukatların boşanma işlemleri ve süreci konusunda veya sürecin nasıl işletilebileceği konusunda yardım alabilirler. Dolayısıyla boşanma işlemleri sürecinde, karşı dava açmak, boşanmada cevap dilekçesi verilmesi konusu, delilleri sunma, bilirkişi raporu isteme gibi birçok konularda işlemlerin doğru ve sağlıklı yürütülmesi gerekmektedir.

İstenilen Her Yerde Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Boşanma işlemleri dâhilinde davanın açılması konusunda bireyler mutlaka yetkili mahkemelere boşanma davası açmak zorundadırlar. Aksi halde, yetkisizlik sebebiyle bireyin açmış olduğu dava istedikleri gibi sonuçlanmayabilir. Bu hususta boşanma davasının açılacağı yer, eşlerin son 6 aydır birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan mahkemeler olmak zorundadır. Davaların başarılı ve sağlıklı yürütülebilmesi adına ve istenilen sonuçlara ulaşabilmek için Maltepe avukatlarından boşanma davasına ilişkin süreçler hakkında detaylı bilgileri ve prosedürleri öğrenebilirsiniz.

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?
Boşanma davası süreçlerinin işleyişinde kişilerin açtığı dava türü önemlidir. Kişiler anlaşmalı bir şekilde boşanabileceği gibi çekişmeli bir dava sürecine de girebilirler. Bu noktada prosedürler değişim göstereceğinden dava süreçlerinin işleyişi de farklılık gösterir.
Çekişmeli Bosanma Davasında İlk Duruşma Nasıl Olur?
  Çekişmeli boşanma davalarında hâkim ilk olarak her iki tarafı da dinler, bu şekilde kişilerin arasında bulunan anlaşmazlıklar tespit edilir. Daha sonra kişilerin ortaya sunduğu sebepleri kanıtlamasına izin verilir ve bu kanıtlar mahkeme tarafından toplanarak ilk celse bitirilir.
Boşanma Davası Celbi Ne Zaman Gelir?
Boşanma davası celbinin kişilere ulaşması yaklaşık 37 günü bulmaktadır. Bu süreç içerisinde kişilere tanınan 14 günlük cevap dilekçesi verme ve karşı dava açma süresi de bulunmaktadır. Bu sürecin sonunda kişilere boşanma davalarının celbi ulaşmaktadır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-maddi-ve-manevi-tazminat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-esnasinda-ispat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/eslerden-birinin-bosanmak-istememesi-durumunda-ne-olur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/nafaka-alamiyorum-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasinda-tazminat-sureci.html

“Boşanma Davası ve Süreci” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara