Zina Nedeniyle Boşanma Davası

İster yıllarca sürsün ister kısa süreli bir evlilik olsun, çiftlerden birinin diğerini aldatması nedeniyle, diğer eş zina nedeniyle boşanma davası açmaya karar verebilir. Güvene ihanet, aldatılan eşin üstesinden gelemeyeceği kadar fazladır ve ilişki çoğu zaman kurtarılamaz.

Eşlerden biri zina yaptığı için, bir çift boşandığında; bu yıkıcı bir olay olabilir. Suçlu taraf, bir suçlu gibi hissedebilir ve hayatlarını yeniden inşa etmek için mücadele edebilir. Zina kurbanı bir eş de duygusal stres ve travma yaşayabilir.

Bunlar, zina nedeniyle boşanmanın bir kişinin hayatını etkileyebileceği yollardan sadece birkaçıdır. Boşanma davası açıp açmamaya karar vermede, birçok faktör rol oynar. Bu faktörlerden biri zinadır ve en belirleyici faktörlerden biridir.

Zina Boşanma

Evlilikler çeşitli sebeplerle yıkılabilir. Çiftlerin boşanma davası açmak için çeşitli sebepleri vardır ve bu sebeplerden biri, eşlerden birinin zina yapması yani, eşini aldatmasıdır.

Bu boşanma türü, zina sonucu elde edilebilecek tek boşanma şekli olmadığı gibi, en yaygın boşanma türü de değildir. Zinanın kanıtlanması genellikle zordur. Diğer eş, ilişkiye dahil oldukları konusunda yalan söylerse, zina olduğunu kanıtlamak zor olabilir.

Zina Nedeniyle Boşanma

Eşlerden birinin, eşinden başka biriyle zina etmesi durumunda mahkeme tarafından verilebilecek boşanma türü olan zina nedeniyle boşanma, ciddi bir suç olarak kabul edilir ve mali zorluklara neden olabilir.

Zina nedeniyle boşanma davası açmayı düşünüyorsanız, bu tür davaları düzenleyen yasaları ve seçeneklerinizin neler olduğunu anlamanız önemlidir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Hakkında Yargıtay Kararları

Zina nedeniyle boşanma davası açıldığında, bazı durumlarda Yargıtay kararları ön plana çıkıyor. Aldatma (zina) boşanma davalarında, Yargıtay tarafından kabul edilen durumlar vardır.

 • Evli erkek ile başka bir kadının, aynı odada bulunarak öpüşmesi;
 • Kocada tıbbi anlamda çocuk yapma yeteneği olmamasına rağmen, kadının gebe kalması;
 • Kocanın 300 günden fazla eşinin yanında bulunmamasına rağmen, kadının hamile olması;
 • Aldatma unsurunun gösterildiği ve yasal yollardan alınmış SMS kayıtları, resim ve videolar;
 • Evli olan erkek ile başka bir kadının, aynı ev mekanında bulunmaları;
 • Davaya konu olan kişilerin, bir otelde aynı odada birlikte olmaları durumunda Yargıtay zina ile boşanma davasını kabul eder.

Zina (aldatma) dolayısıyla boşanma davası; eylemin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay ile 5 yıl arasında açılmalıdır. Bu süreler dışında dava açma hakkı düşer.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Zina sebebiyle boşanma davası açmak için, Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Eğer bulunulan yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapacaktır.

Boşanma davası açmak için, zina sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği hazırlanır. Burada dikkat edilecek nokta; boşanma davasının, sadece zinaya dayalı açılabilmesinin yanında hem zina hem de özel sebeplerden dolayı açılabileceğidir. Çünkü mahkeme zina ispatlanamadığında, genel boşanma sebeplerini göz önünde bulundurarak davayı yürütecektir.

Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesinde;

 • Davacı ve davalı kişinin adı ve soyadı ile adres ve T.C. kimlik numaralı yer alır.
 • Varsa avukat vekilinin de adı ve soyadı ile adresi yer alır.
 • Açıklamalar kısmında; tüm konu net bir şekilde ve maddeler halinde açıklanır. Ne zaman evlilik gerçekleştiği, varsa çocuklar ve doğum tarihleri, davacı kişinin mesleği, aylık geliri gibi bilgiler yer almalıdır.
 • Hukuki deliller ispatlarıyla sunulmalıdır. Tanıklar, otel kayıtları, fotoğraflar, varsa mesaj belgeleri ve aldatmayla ilgili yasal olabilecek tüm kanıtlar sunulur.
 • Hukuki sebepler ise ilgili yasal mevzuata Türk Medeni Kanunu’na ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda geçerli olan tüm sebepler bulunmalıdır.

Dilekçenin sonunda; sonuç ve talep belirlenir. Davalı eşin kusuru nedeniyle maddi ya da manevi tazminat ödemesi, varsa çocukların velayeti, yargılama giderleri ve vekalet ücretleri gibi konular da dilekçeye eklenerek, davacı vekili avukatın adı ve soyadı ile imzası bulunmalıdır.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Deliller

Boşanmanın en yaygın sebeplerinden biri zinadır. Zinanın gerçekleştiğini kanıtlamak için, davacı, davalının başka biriyle cinsel ilişkiye girdiğine dair kanıt sunmalıdır. Bu, tanık ifadeleri, e-postalar, kısa mesajlar ya da ilişkinin gerçekleştiğini kanıtlayan herhangi bir iletişim biçimi sağlayarak yapılabilir.

Davacı kişi zina sebebiyle boşanma davasında deliller toplarken dikkat etmelidir. Tüm deliller yasal yollardan toplanmış olmalıdır.

 • Zina yapan eşler arasındaki e-postalar ya da kısa mesajlar, ikinci derece kanıtlarla ya da bir eşin diğer kişi için alışılmadık miktarda para harcadığını gösteren mali kayıtlarla da kanıtlanabilir.
 • Zinayı kanıtlayabilecek resimler, kamera kayıtlara kullanılabilir.
 • Aldatan eşin, ani şekilde cinsel yollarla bulaşan hastalığa maruz kalması gibi doktor kayıtları kullanılabilir.
 • Whatsapptan alınan içerikler, ses kayıtları ve iletişim araçları kullanılabilir.
 • Varsa otel kayıtları, bulunulan yerde kamera görüntüleri, satın alınan hizmet ve ürünlerin faturaları, kredi kartı ekstreleri kanıt olarak kullanılabilir.

Aldatma olayına tanık olan kişilerin beyanları da kanıt olarak sunulabilir. Ancak ses, fotoğraf ya da kamera görüntüleri elde edilirken; özellikle ses kaydı cihazı ya da kamera yerleştirme gibi işlemlerin yapılması, kanıtların kullanılmasını engeller.

Davacı kişi görüntüleri kaydın aldatma durumunu ispatlama amacıyla yapılması gerekir. Yani planlı şekilde yerleştirilen cihazlardan elde edilen ses ve görüntü kayıtları kabul edilmez.

Zina Sebebiyle Boşanma Manevi Tazminat

Zina dolayısıyla açılan boşanma davalarında tazminat, belli koşullar oluştuğunda açılabilir. Aldatma dolayısıyla açılan davada tazminat miktarı belirlenir. Bunun için tarafların kusurları ön plana çıkar.

 • Türk Medeni Kanunu’nun 174.maddesine göre; boşanma dolayısıyla, kişilik haklarının saldırıya uğraması dolayısıyla, kusurlu taraftan zina nedeniyle boşanma manevi tazminat
 • Zina dolayısıyla boşanma davalarında; her iki eşin de kusuruna bakılır. Aldatma fiili ile şiddet uygulama durumu da varsa, tarafların kusuru eşittir. Yani bir eşin aldatma ve diğer eşin şiddet uygulaması durumunda, karşılıklı olarak tazminat talebi yapmaları mümkün değildir.
 • Manevi tazminatta; aldatılan eşin zina yoluyla uğradığı psikolojik durum ve geçirebileceği ruhsal sarsıntı durumu göz önünde bulundurulur ve manevi yönden zarara uğrayan kişi tazminat davası açabilir.

Bunun yanında YİBK (Yargıtay İçtihadi Birleştirme Kurulu) tarafından 2018 yılında verilen karara göre; eşlerde zina sebebiyle üçüncü kişiden (yani aldatmaya konu olan kişi) tazminat talep etme hakkı bulunmuyor.

Zina Boşanma Mal Paylaşımı

Evli bir çift boşanmaya karar verdiğinde, bu karara yol açabilecek çeşitli sebepler vardır. En yaygın sebeplerden biri zinadır. Zina; eşlerden birinin, eşi dışında başka biriyle cinsel ilişkiye girmesidir.

Bu durumda ihanete uğrayan eş, yaşadığı duygusal acı ve zarar nedeniyle boşanma davası açmaya karar verebilir. Zina da yasal ayrılık ya da iptal sebebi olabilir. Bunun yanında aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığında, aldatma olgusu ispatlandığında, zina boşanma mal paylaşımı söz konusudur.

 • Zina dolayısıyla boşanma davasında, mal rejimi tasfiyesi konusunda aldatan eşin maldan hiç almamasına ya da miktarın azaltılmasına karar verilebilir.
 • Aldatmanın unsurları, varsa çocukların durumu, ne kadar süredir evli olunduğu gibi unsurlar da göz önüne alınır.
 • Mal paylaşımında, artık değer yapının azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılmasına sadece hâkim karar verebilir.

Medeni Kanunu 218-241 maddelerine göre, aldatma yoluyla boşanma kararında; Eşin katılma alacağının azaltılması ya da bu hakkın kişinin elinden alınması sonucu oluşursa, sadece edinilen mallara katılma rejimi olduğunda mümkün olacaktır.

Yani mal ayrılığı rejimi durumunda ziya ya da hayata kastedilmesi durumunda katkı payı alacağı üzerine hiçbir hüküm verilemeyecektir.

Zina Boşanma Kararı

Aldatma yani zina nedeniyle boşanma davalarında, Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı 161.maddesi uyarınca; eşlerden birinin, diğer eşi aldatması durumunda, aldatılan eş, zina boşanma kararı alarak dava açabilir.

Boşanma davasında; davaya hakkı olan tarafın, boşanma nedenini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her durumda aldatma eyleminin üzerinden 5 yıl geçmek suretiyle hakkı düşer. Yani durumu kabul eden ve affeden taraf, dava açma hakkına sahip değildir.

Zina Nedeniyle Boşanma Cevap Dilekçesi

Boşanma davalarında her durum farklılık gösterir ve bu yüzden zina nedeniyle boşanma cevap dilekçesi de farklılık gösterecektir. Bu yüzden hukuki anlamda yardım almak için Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu avukatlarıyla görüşebilir ve hukuki sürecinizi prosedürlere uygun şekilde yürütebilirsiniz.

 • Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi bulunulan ilin Aile Mahkemesi Hakimliği’ne hitaben yazılır.
 • Dosya numarası, Davacı ve vekili ile davalı ve vekilinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılır.
 • Dava konusu açıklanır. Yani boşanma davası dilekçesine karşı cevap dilekçesi olduğu anlatılır.
 • Açıklamalar kısmında tüm durum net bir şekilde açıklanır ve talepler dile getirilir.

Cevap dilekçesinin devamında deliller ortaya konur ve sonuç istenir. Yani davanın reddedilmesi ve masrafların davacıya yüklenmesi talebinde bulunulur. Dilekçenin sonuna davalı vekilin adı soyadı ve imzası atılarak, boşanma davası dosyasına konur.

Zina Sebebiyle Boşanma Velayet

Boşanma davalarında en önemli konuların başında çocuklar geliyor. Zina sebebiyle boşanma velayet konusunda bu tür boşanma davası için önemlidir. Boşanma davalarında ortak çocuk varsa; her iki taraf da velayet isteyebilir ve bu konuda uzlaşamayabilir.

Zina sebebiyle boşanma davalarında velayet konusunda hakim, çocukların menfaatini ve yararını gözetir. Hakim; hangi tarafın eşini anlattığını, evlilik süresince hangi tarafın daha fazla kusurlu olduğuna bakmaz.

Sadece çocuğun menfaatine göre karar verilen davada; aldatan eşe çocuk teslim edilmez gibi bir durum yoktur ve mahkeme, çocuğun menfaati hangi tarafta ise, bunu göz önüne alarak karar verecektir.

Aldatma Zina Boşanma

Evliliğin amacı; mutlu olmak, çocukların bakım ve gözetimini beraber üstlenmek, birlikte yaşamak ve evliliğin gereklerini yerine getirmektir. Aynı zamanda evlilik, eşlerin birbirine sadakat göstermesini gerektirir.

Çoğu durumda bu sadakat yok olur ve eşlerden biri diğerini aldatabilir. Türk Medeni Kanunu’nun 161.maddesine uyarınca; aldatma zina boşanma davası, eşlerden birinin, kanuni olarak göstermesi gereken sadakat yükümlülüğüne aykırı şekilde davranmasıyla açılabilecek bir dava türüdür.

Zina yani aldatma yoluyla boşanma davalarında;

 • Eşlerin ortak hayatının çekilmez hale geldiği konusu göz önüne alınmaz.
 • Aldatma yoluyla boşanma, kusura dayalı boşanma sebepleri arasında yer alır.
 • Nişanlılık döneminde bir aldatma söz konusu olsa da eylem nişanlılık döneminde gerçekleştirildiğinden, aldatma nedeniyle boşanma davasına konu edilemez ancak, şartlar dahilinde varlığı ispatlanarak, evliliğin iptali konusuna eklenebilir.
 • Eşler ayrı yaşasa da sadakat yükümlülükleri yine de sürecektir. Buna göre eğer ayrı yaşanan süreçte bir aldatma olursa, kişi zina dolayısıyla boşanma davası açabilir.

Zinaya dolayısıyla boşanma davalarında, muhakkak bir tarafın aldatma fiilini gerçekleştirmesi şartı aranır. Aldatma işinin sayısı fark etmez. Bunun yanında; eşlerden birinin başkasıyla fiili cinsel temas oluşturmayan sarılmak, öpüşmek gibi durumlar zina sayılmaz.

Aynı zamanda flörtleşmek, telefon ya da internet ortamında duygusal ya da cinselliği çağrıştıran sohbetler, mektuplaşmalar, sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına gelir. Bu yüzden bu durumlar, zina ile boşanma davası konusu yapılamaz.

Terditli Zina Boşanma Dilekçesi

Boşanma davaları Terditli olarak açılabilir ve dolayısıyla boşanma davalarının özel nedenlerinin tespit edilemediği durumlarda tercih edilir.  Terditli davalarda öncelikli olarak talebin incelenmesi talep edilir. Sonrasında da talebin ne zaman inceleneceği konusu ön plana çıkar.

Zinaya dayalı boşanma davalarında, davacı olan tarafın davası, Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi uyarınca zina olmayabilir. Böyle bir durumda dava reddedilecektir.

Yapılacak araştırmada gerçekleşen fiilde, sadakatsizlik unsuru aranır. Terditli boşanma davası kapsamında; dava aldatmaya dayalı değil de genel boşanma nedeniyle açılırsa dava kabul edilir. Bu durumla karşılaşmamak için, Terditli boşanma davası açılabilir.

Buna göre Terditli zina boşanma dilekçesi hazırlanır. Dilekçe hazırlanırken;

 • Dilekçe Aile Mahkemesi Hakimliği’ne hitaben yazılır.
 • Davacı ve vekili ile davalı kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi dilekçede yer alır.
 • Davanın konusu açıklanır.
 • Açıklamalar bölümünde tüm ayrıntılar açıklanır.
 • Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde geçen hukuki nedenler dilekçede sıralanır.
 • Dilekçede olan deliller arasında; nüfus kayıt örneği, davalı kişinin telefonu için, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından inceleme talep edilir. Telefonda, davaya ait varsa fotoğraflar ve ekran görüntüleri alınır.
 • Kişinin sosyo-ekonomik durumu araştırılır ve tanık anlatımlarına yer verilir.
 • Whatsapp mesaj kayıtları, sosyal medya yazışmaları da dilekçeye eklenir.
 • GSM operatörlerinin kayıtları ve bilirkişi raporu dilekçeye eklenir.

Dilekçenin sonunda sonuç ve istem yer alır. Sonuç ve istem bölümüne maddi ve manevi tazminat talebi de eklenebilir. Aynı zamanda avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de davacı tarafa yüklenebileceği ibaresi yer alabilir.

Zina Boşanma İspat

Aldatma yani zina yoluyla boşanma davalarında, bazı koşulların oluşması gerekiyor. Fiilin gerçekleştirildiği süreçte, evliliğin devam ediyor olması, eşlerden birinin, karşı cinsle ilişkide bulunması, aldatmanın kusura dayalı olması koşulları oluşmalıdır.

Bunun yanında zina boşanma ispat için, bazı unsurların elinizde bulunması gerekiyor. Buna göre;

 • Telefon ve otel kayıtları, banka ekstreleri, kamera görüntüleri ve ses kayıtları, kadının hamile kaldığını gösteren belgeler, kanıt olarak sürülebilir. Bu kanıtların yasal yollardan temin edilmesi önemlidir.
 • Zinayı kanıtlamak için, elde edilecek kanıtların, sistematik olarak gerçekleşmemesidir. Yani ses cihazı yerleştirmek, kamera yerleştirmek gibi eylemler yapılmamalıdır.

Bunun yanında Yargıtay kararlarına göre; eşlerden birinin yalnızken, birlikte yaşanılan eve karşı cinsi almasını, gün içinde telefonda cinsel içerikli konuşmaları, aldatma unsurunun olduğuna delalet edeceğini kabul eder ve zina yapıldığı, bu delillerle de ispatlanmış kabul etmektedir.

Zina Sebebiyle Boşanma Katılma Alacağı

Türk Medeni Kanunu’nun 236/2 maddesine göre; zina sebebiyle boşanma katılma alacağı kaldırılabilir ya da yarıya indirilebilir. Aldatan eş tazminat ve nafaka talep edemez ve aldatan eş, mirasçılıktan çıkarılabilir.

 • Türk Medeni Kanunu 231.maddesi uyarınca artık değer; her eşin edinilen mallara ilişkin toplam değeri üzerinden, bu mallara ilişkin borçlar çıkarılarak, kalan miktardır.
 • Eşler herhangi bir anlaşma yoluna gitmediği durumda, artık değerde eşler, yarı yarıya hisse sahibi olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

Bunun sonucunda; zina ya da hayata kastetme nedeniyle kusuru olan tarafın, edinilen mallara katılma rejiminden oluşan artık değere katılma alacağı üzerinden alacak hakkının azaltılması ya da kaldırılması için, tüm şartların oluşması gerekir.

Yani; eşlerin edinilen mallara katılma rejimine tabi olması, zina ya da cana kast nedeniyle boşanma davası açılıyor olması, zina ya da cana kastı gerçekleştiren eşin kusurlu olması, kusurlu eşin artık değere katılma alacağını olması, zina ve cana kast sebebiyle açılan boşanma davasının kesinleşmiş şekilde kabul edilmesi şartı gerekiyor.

Bu şartlar oluştuğunda; hakkaniyet kurallarına uygun olarak, hakim tarafından kusurlu eşin artık değerdeki pay oranını azaltılması ya da kaldırılması kararına hükmedilir.

Zina Yapan Eş Boşanma

Aldatma (zina) yoluyla boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi uyarınca, boşanma davası açabilir. İspatı zor olan davalardandır. Dava şartlarının meydana gelip gelmediği değerlendirilir ve buna göre dava açılabilir.

Aldatılan eş; eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay ile 5 yıl içinde, zina yoluyla boşanma davası açma hakkına sahiptir. Eğer bu süre geçirilirse, dava açma hakkı düşecektir.

Zina Anlaşmalı Boşanma

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere iki türlüdür. Zina nedeniyle boşanma davası, çekişmeli boşanma davası olarak görülür ancak, mutlak şekilde çekişmeli olacak diye bir durum söz konusu değildir.

Aldatılan eş, çekişmeli boşanma davası yerine zina anlaşmalı boşanma davası da açabilir. Yani boşanma ve boşanmanın unsurları üzerinde tarafların anlaşması durumunda, boşanma anlaşmalı olarak görülebilir.

Boşanma Zina Şartları

Zina nedeniyle boşanma açılabilmesi için, zina boşanma şartları oluşmalıdır.

 • Evlilik ilişkisinin olduğunun ispatı yapılır. Yani eylemin gerçekleştirildiği süreçte, taraflar evli olmalıdır.
 • Eşlerden birinin karşı cinsle, cinsel ilişkiye girmiş olması gerekir.
 • Aldatan tarafın kusurlu olmasıdır.

Bu üç unsurun gerçekleşmesi durumunda, zina dolayısıyla boşanma davası açılabilir ve delillerin niteliği, kanıtların sayısı, dinlenecek kanıtlar gibi unsurlar, dava süresini belirler.

Zina Yapan Eş Boşanma Davası Açabilir mi?

Zina yapan eş, boşanma davası açabilir. Diğer yandan çoğunlukla zina dolayısıyla boşanma davalarında; hangi eşin tam kusurlu ya da diğer eşe göre daha ağır kusurlu ise, mahkeme tarafından, talepler kabul edilmez ve aleyhe hüküm verilebilir.

Erkek eş aldatmada kusurlu olsa da her zaman dava aleyhe sonuçlanmaz ve diğer eşin daha fazla kusurlu olması durumunda, lehte karar bile çıkabilir.

Zina Mutlak Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nda 161.maddede; eşlerden birinin aldatma yoluna gitmesi durumunda, aldatılan eşin boşanma davası açmasına izin verir. Aldatılan eş, 6 ay ile 5 yıl içinde davayı açmak zorundadır.

Kusura dayalı bir boşanma sebebi olan zina mutlak boşanma sebepleri olarak adlandırılır. Bu yüzden hakim; ortak geçen hayatın, diğer eş için çekilmez olup olmadığını göz önünde bulundurmadan, boşanma kararı verebilir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Zamanaşımı

Aldatıldığını öğrenen eş, aldatma fiilini öğrenmesiyle birlikte 6 ay ile 5 yıl içinde boşanma davası açabilir. Eğer bu süre geçirilirse, zina sebebiyle boşanma davası zamanaşımı devreye girer ve kişinin boşanma davası açma hakkı biter.

Zina Boşanma Sebebi

Çiftler arasında gerçekleşen boşanma sebepleri özel nedenler ve genel nedenler olarak iki şekildedir. Zina boşanma sebebi, özel boşanma sebepleri arasına girer. Davacı taraf, aldatma fiilini ispat ederse, tarafların kusuruna bakılmaz ve boşanma kararı verilir.

Zina Sebebiyle Boşanma Koşulları

Boşanma davalarında zina sebebiyle boşanma özel nedenlerdendir. Zina sebebiyle boşanma koşulları, üç şekilde gerçekleşir.

 • Evliliğin fiilin gerçekleşmesi durumunda sürüyor olması gerekir.
 • Aldatan tarafın, cinsel ilişkide bulunması şartı vardır.
 • Zinanın kusura dayanması gerekir.

Zinayı gerçekleştiren kişi, cinsel ilişkiyi bile isteye gerçekleştirmiş olmalıdır. Bayıltılmış, alkol ya da uyuşturucu madde altında eylem gerçekleştirmiş ya da kişiyi tehdit etmiş ise, aldatan eş kusurlu kabul edilmeyecektir.

Zina Boşanma Nedeni

Zina boşanma nedeni; sadece aldatma unsuruna dayalı olarak açılabilir ya da hem özel sebepler hem de şiddetli geçimsizlik, şiddet uygulama gibi genel sebepleri de içerecek şekilde açılabilir.

Gerekçelere göre açılan boşanma davalarında; aldatma iddiası ispatlanırsa, özel nedene dayanmış boşanma kararı verilir. Eğer zina iddiası ispatlanamazsa, genel boşanma sebepleri göz önüne alınır ve genel boşanma sebeplerine dayandırılarak boşanma kararı verilir.

Zina ile Boşanma

Evlilik süresi boyunca, eşlerden birinin diğer eşi aldatmasıyla zina ile boşanma davası açılabilir. Özel boşanma davaları arasında olduğundan zina; eylemin gerçekleştiğine karar verilmesi durumunda, herhangi bir kusur aranmaz ve boşanma kararı alınabilir.

Boşanma Zina Velayet

Zina durumunda, ebeveynlerin çocukların üzerinde velayet hakkında değişiklik olmaz. Velayet kavramı ve aldatma kavramı, birbirinden farklı değerlendirilir. Boşanma zina velayet davalarında; zina yapan taraf da çocuğun ya da çocukların velayetini alabilir.

Zina Sebebiyle Boşanma Tazminat Miktarı

Zina sebebiyle boşanma tazminat miktarı tespit edilirken; kusurlu eşin, eşine ne kadar zarar verdiği göz önündedir. Talep edilen meblağ, mahkemenin üst sınırına bağlıdır ve kusur oranları, evlilik süresi, kişilerin ekonomik durumları, tazminat miktarını belirler.

Tazminat miktarı tamamı tek seferde ödenebilir ya da irat şeklinde ödemesi şeklinde gerçekleştirilir. Ancak irat ödemelerde bazı durumlarda tazminat düşer.

 • Eşlerden birinin ölmesi;
 • Alacaklı eşin tekrar evlenmesi ya da bekar olmasına rağmen, evli hayatı sürmesi;
 • Alacaklı eşin haysiyetsiz şekilde hayatına devam etmesi;

Alacaklı eşin, maddi tazminat gerekçesiyle, ekonomik ihtiyaç durumunun ortadan kalkması durumunda maddi tazminat yükümlülüğü de sona erer.

Boşanma Aşamasında Zina

Tarafların aldatma dışında başka bir nedene dayanarak, boşanma davası açması durumunda; zina sebebiyle açılacak davanın şartları sağlanmıyorsa, ilk açılan boşanma davası sürerken, çiftin özel boşanma sebebi zinaya dayalı olarak boşanma aşamasında zina istemiyle dava açılabilir.

Açılacak bu davada; ilk açılan boşanma davasıyla birleştirme talebi verilebilir. Bu sayede yeni deliller ortaya sürülebilir. Aynı zamanda zina nedeniyle boşanma davası açmak için, ilk açılmış olan davanın sonuçlanmasını beklemek zorunluluğu yoktur.

Zina Sebebiyle Boşanma Hak Düşürücü Süre

Evli çiftlerden birinin, eşini aldatması dolayısıyla, açılacak boşanma davasında; olayın öğrenilmesiyle birlikte 6 ay ile 5 yıl içinde dava açılması gerekir. Bu süreler geçirildiğinde, zina sebebiyle boşanma hak düşürücü süre zaman aşımına uğrayacaktır.

Zina Sebebiyle Boşanma Mal Rejimi

Özel nedenlerden sayılan zina sebebiyle boşanma mal rejimi konusunda; mal rejiminin tasfiyesi davası açılır. Davada hakim; aldatan eşin, artık değerdeki pay oranının azaltılmasına ya da kaldırılmasına hükmedebilir.

Kanundaki kurala göre; boşanmadan sonra, eşlerin artık değer üzerinde ½ oranında eşit hakkı vardır. Taraflardan birinin aldatma eylemi yapması durumunda bu oran, hakim tarafından azaltılıp tamamen kaldırılabilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Maddi Tazminat

Evli çiftler arasında bir aldatma eylemi gerçekleşmişse; Medeni Kanuni 174.maddesine göre aldatılan eş, aldatan eşe zina nedeniyle boşanma maddi tazminat davası açabilir. Ancak tazminat davasında, aldatma fiiliyle ilgili üçüncü kişiye tazminat davası açılamaz.

Zina Yapan Erkek Boşanma Davası Açabilir mi?

Evlilik süresince zina yapan erkek boşanma davası açabilir. Evlilik süresince hangi eşin tam kusurlu olduğu ya da diğer eşten daha ağır kusurlu olması durumunda hakim, boşanmaya ait talepleri kabul etmez ve aleyhe hüküm verir.

Bunun yanında erkek eş aldatma fiilinde kusurlu olsa da diğer eş daha fazla kusurlu ise, erkek eş lehine karar verilebilir.

Zina Af Boşanma

Aldatma yoluyla boşanma davalarında zina af boşanma davasında af, dava açma hakkını ortadan kaldıran unsurdur. Mağdur olan taraf, fiili işleyen eşi affettiğinde, dava açma hakkı da biter.

Aldatan eşin; sözlü, yazılı ya da üstü kapalı şekilde affedildiği ifade edildiğinde, dava açılamaz ancak; boşanma davası açılmazdan önce, eşlerin aynı evde yaşıyor olması af kapsamına girmez.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında İspat

Boşanma davalarında ispat ve deliller çok önemlidir. Bu yüzden zina sebebiyle boşanma davasında ispat etmek için kullanılacak delillerin yasal yollardan elde edilmesi gerekir.

 • Her videonun ya da fotoğrafın zinayı ispatlaması mümkün değildir.
 • Sosyal medya kayıtları, e-posta yazışmaları delil olarak kullanılabilir.
 • Tanık olan kişilerin yaptığı beyanlar kullanılabilir.
 • Varsa otel kayıtları da giriş çıkışlar gibi unsurlarla kanıt olarak verilebilir.

Aldatan kişinin varsa arabasına dinleme cihazı ya da kamera yerleştirmek, kişinin çalıştığı yerdeki odasına kamera yerleştirmek gibi fiillerden elde edilen video görüntüleri, delil olarak kabul edilmez.

Zina Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

Aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında, eylem çiftler arasında gerçekleştiğinden, tazminat da çiftler arasında geçerlidir. Yani eyleme konu olan kişiden maddi ya da manevi tazminat istenemez.

Aile Mahkemesi’ne açılacak davada zina nedeniyle boşanma davası tazminat dilekçesi sunularak dava açılabilir. Hazırlanacak dava dilekçesinde; aldatma eylemine ait iddialar açıklanır ve iddiaların ispatlanacağı deliller sunulur.

Talep edilecek tazminat miktarı; evliliğin süresine, varsa çocuklara, eşin ne kadar kusurlu olduğuna, sosyal ve ekonomik duruma göre belirlenir. Eğer aldatılan kişi, aldatma eylemiyle birlikte çöküntüye uğramış ve psikolojik zarar görmüşse, manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

Dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun şekilde hazırlanması gerekir. Bu yüzden boşanma davalarınızda, konusunda uzman ve deneyimli Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşandıktan sonra aldatma davası açılır mı?
Kişinin boşanma sebebi aldatma ise boşanma davası aldatma üzerine açılır. Boşanma davası açıldıktan sonra boşanma gerçekleşmişse, tekrardan aldatma davasının açılması farklı bir süreci sağlayabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi avukatınızdan edinebilirsiniz.
Eşini aldatan kadin mal alabilir mi?
Bir kadın eşini aldattığı takdirde eşinin malından ya da mülkünden yararlanamaz. Burada haksız taraf olduğu için mal ve mülk paylaşımı mal davası ile hukuki boyutu sonuçlanır.
Zina davası kimlere açılır?
Herhangi bir evlilikte zina durumu yaşanılmasında zina davası açılabilir. Zina davası, zina nedeniyle yaşanılan boşanma davalarında eşler arasında açılabilir.
Zina nasıl ispat edilir?
Zinanın ispat edilmesi belirli deliller doğrultusunda gerçekleşir. Burada telefon, bilgisayar, mail, tanıklar gibi etmenler ispat niteliği taşır.

İlginizi Çekebilir;

Beykoz Göksu Mahallesi Avukat

Zina Nedeniyle Boşanmak İsteyenlere Gerekli Bilgiler

Zina Sebebiyle Başlatılan Boşanma Sürecinin İşlenişi

Büyükbakkalköy Mahallesi Boşanma Avukatı

“Zina Nedeniyle Boşanma Davası” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara