0 216 459 53 97
Sosyal Medya Hesaplarımız

Geçmişe Dönük Nafaka

Boşanma durumlarında kadınların da erkelerinde eşlerinden nafaka talep etme hakları bulunmaktadır. Nafaka talebi konusunda karşı tarafın ödeme gücüne göre bir limit belirlemek sizin için çok daha iyi olacaktır Bu şekilde talebinizin mahkeme tarafından kabul edilebilirliğini de artırmış olursunuz.

Hak etmiş olduğunuz nafakanın mahkeme tarafından karşı tarafa tebliğ edilmesinin hemen akabinde ödeme sorunluluğunun başlayacağı da belirtilmelidir. Bu nafaka ödemesi gerçekleştirilmezse üzerinize bulunan eşyalara haciz geleceğini ve nafaka ödemesinin bir şekilde sizden alınıp ihtiyaç sahi olan tarafa aktarılacağını bilmelisiniz. Üzerinizde herhangi bir mal varlığı yoksa geçmişe dönük nafaka miktarını sizden alabilmek için hakkınızda hapis kararının dahi çıkarılabileceğini bilmelisiniz.

Nafaka Nasıl Alınır?

Nafaka alınması konusunda kişilerin mahkemeye talepte bulunmaları gerekmektedir. Bir talepte bulunmazsanız mahkemenin sizin için herhangi bir nafakayı hazırlamayacağı ve karşı tarafa tebliğ etmeyeceği bilinmelidir. Maddi manevi tazminat ve nafaka alabilmek için tarafların mutlaka taleplerini mahkemeye bildirmeleri gerekmektedir. Mahkeme gerekli olan araştırmaları yaptıktan sonra bu tür bir ihtiyacın gerçekten hasıl olduğuna kanaat getirirse nafakanız bağlanacaktır.

Süreç ile alakalı muhakkak akılda tutulması gereken bazı önemli noktalar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

  • Nafakanın karşı tarafın ödeme gücü de dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Karşı tarafın ödeme gücünün üzerinde bir ücret belirlendiği takdirde kişinin ödeme zorluğu çekmesi ve ekonomik sıkıntıya düşmesi söz konusu olabilir.
  • Nafaka talep eden tarafın karşı taraftan daha kusurlu olmaması gerekmektedir. Bir diğer deyiş ile kişi hem kusurlu olup hem de nafaka talep etme gibi bir hakka sahip değildir.
  • Farklı nafaka türleri bulunmaktadır. Nafakanın amacı zor durumda olan kişinin evlilik akdi bozulmasından sonra herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaması ve müşkül kalmamasıdır. Nafakanın size bağlanma amacı zenginleştirmek değil evliliğin bozulmasından kaynaklı olarak ortaya çıkacak olan olumsuzlukları en aza indirmektir.

Geçmişe dönük nafaka ise size tabi olunan miktarı karşı tarafa ödememeniz durumunda sizden icra yolu ile alacak olunan miktardır. Kişilerin icra yolu ile alıkoyulacak herhangi bir mal varlıkları bulunmuyorsa hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtilmelidir. Borç arttıkça süreç içerisinde yatmanız gereken hapis cezası da artış gösterecektir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Geçmişe dönük nafaka ödeme işlemleri hakkında icra takibi başlatıldığı zaman mal varlığınızın tehlikeye girebileceğini bilmeli ve bu nedenle ödemeleri olabildiğince düzenli şekilde yapmalısınız. Nafaka denildiği zaman tek bir tür olduğunu düşünmemelisiniz. Bazı nafakalar çocukların bakımının ve geçiminin sağlanması için istenirken bazıları kadının hayatını devam ettirebilmesi adına istenmektedir.

Türe göre ödenecek olan ücret farklılık göstermektedir. Örneğin eğitim giderleri için bağlanacak olan nafaka ile yoksulluk nafakası arasında bir miktar farkı bulunmaktadır. Sadece kadınların değil erkeklerin de nafaka alma imkanı bulunmaktadır. Gerekli olan talepleri mahkemeye sunarlarsa erkekler için de nafakanın gerekli görüldüğü durumlarda verilebileceği bilinmelidir.