Tenkis Davası | Saklı Pay Davası

Mirasta tenkis davası, tasarruf özgürlüğüne karşı saklı payın sahibi olan mirasçının hakkını kanun yoluyla almasıdır. Mal üzerine hak sahibi olan kişinden habersiz miras hakkına yapılan tecavüz, malın izinsiz kullanımı, satışı veya zararına neden olunması durumları da dava açma hakkı vermektedir. Miras bırakan sağ iken dava açılamamaktadır.

Tenkis Davası Hangi Hallerde Açılır?

Tenkis davası miras bırakının ölümü halinde açılabilen davadır. Saklı payın ihlali durumlarında miras hakkı bulunan kişinin telafisi imkansız olan durumlarda da mahkemeye başvurma hakkı bulunur. Mirasın izinsiz kullanımı, satışı veya zarar görmesi durumlarına dayalı dava süreci değişiklik göstermektedir.

Tenkis hesabı örneği üzerinden yapılan hesaplamalarla hak sahibinin davadan alacağı pay belirlenebilir. Saklı pay miktarı hesaplanması için mutlaka avukata başvurulması ve dava sonucunda olan hakları  düzenlenmesi için miras kanun maddeleri bilinerek davanın açılması önemlidir. Tapu iptali veya tescili durumlarında göre dava açma hakkı olan kişi mahkemeye, miras sahibinin ölümü sonucunda başvuru yapabilecektir.

Tenkis Şartları Nelerdir?

Miras davası olarak tenkis şartlarına göre dava açılması için mirası bırakan kişinin hayatta olmaması gerekmektedir. 1 yıllık sürenin aşımında hukuki yollara başvurularak Tenkis davası açma hakkı doğacaktır. Saklı payın ihlali durumlarına göre mirasın zarara uğraması, kaçırılması ya da hak sahibinin haberi olmadan satılması durumları da tenkis durumlarına tekabül etmektedir

  • Miras bırakanın alt soyu çocukları, evlatlıkları, torunları veya torunlarının torunları dava açma hakkına sahiptir.
  • Miras bırakılan eşin bizzat kendisi dava açabilir.
  • Miras bırakanın anne veya babasının da miras davası veya tenkis hakkı olacaktır.
  • Saklı pay sahibi mirasçı olarak adlandırılmış olan hukuki hak sahipleri, haklarını aile mahkemesi üzerinden sürdürülen miras hukuku üzerinden talep edebilmektedir.

Saklı Pay Ne Demek?

Tenkis davası zamanaşımı olarak 10 yıl olarak belirlenmiştir. Davada saklı pay hakkının sahibi olan kişinin hak sahibi olduğunu öğrenmesi ya da daha önce tenkis yöntemine başvurma ihtiyacı duymaması durumları da göz önünde bulundurularak dava 10 yıl sonra açılma hakkı verilerek sürdürülebilir.

Miras hakkını öğrenmesi ya da öğrenmemesi durumlarına göre anne, baba, çocuk, evlatlık, torun veya torunun torunu olma durumuna kadar saklı pay miras hakkına tabi tutulur. Zamanaşımı yönetmeliğine ve kanununa göre TMK’nın 571. Maddesine başvurularak mirasçının saklı pay üzerindeki hakkı öğrenme talebini mahkemeden talep etmesi hakkı vardır.

Saklı Pay Davası Ne Kadar Sürer?

Tenkis davaları 2 ile 3 yıla kadar davanın süreci ve davanın boyutlarına göre farklılık gösterir. 10 yıla kadar zaman aşımı bulunan miras ve tenkis durumlarında, mirasçının kendi saklı payını dava açarak alması durumunda, avukat tutulmamasına karşın dava süresi daha da uzayabilir.

Miras davalarında evrak düzenleme, dosyalar ve hak taleplerine karşın mirasçının saklı payını mahkemeden talep ederek, hakkını alması için mutlaka bir avukatla işbirliği yapması önerilir. Miras hukuku kanun maddeleri ve aile hukuku çerçevesinde dava dallanıp budaklanarak 3 yıla kadar uzun bir süreç alabilir.

Atanmış Mirasçı Ne Demek?

Atanmış mirasçı, mira bırakanın düzenlediği vasiyetnamede, mirasına ek olarak başka kimseleri de dahil etmesi durumudur. Bu durumda saklı pay hakkı aile bireylerinden başka kişilere de tekabül etme durumuna bağlıdır. Kişinin ölümü sonrasında, maş varlığının bölüşülmesini avukatla birlikte vasiyetnamesine işlemesi, tenkis davası sonucunun da etkilenmesine neden olabilir.

Tenkis davasında tanık dinlenir mi; davada tanık bulunması gerekmediği gibi miras hukukundaki zarar verme veya malın tecavüzü durumlarına göre tanığa söz hakkı verilerek, şahitlik durumunun gerçekleşmesi de söz konusu olabilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sakli-pay-mahfuz-hisse-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/evlatligin-sakli-payi-var-midir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-avukati-istanbul-miras-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/evlatligin-sakli-payi-var-midir-yapilan-vasiyetnameden-donmek-mumkun-mudur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/evlatligin-miras-hakki-var-mi.html

“Tenkis Davası | Saklı Pay Davası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara