Yalı Mahallesi Boşanma Avukatı

Maltepe ilçesi dahilinde hangi mahallede oturuşanız oturun tecrübeli bir avukat bulma şansınız vardır. İlçede aile mahkemesi de olduğu için boşanma davası talebi ilk etapta işleme alınır. Yalı mahallesi boşanma avukatı konusunda bir karara varmadan önce avukatın hangi davalarda tecrübeli olduğunu da değerlendirmenizde fayda vardır.

Boşanma Davasını Oluşturan Sebepler Nelerdir?

Medeni kanunda boşanma davası açılabilmesi için davanın taşıması gereken nitelikler ayrıntılı olarak ifade edilmiş durumdadır. Konuyu bütün hatları ile bilen bir avukat hangi dava için nasıl bir dilekçe hazırlamanız gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Yalı mahallesi boşanma avukatı ile bulunduğunuz temaslar sonucunda açmak istediğini dava konusunda ilk etapta ihtiyacınız olacak belgeler ve ilerleyen aşamada ne gibi durumlarla karşı karşıya gelebileceğiniz gibi konular da açığa çıkmış olur.

Boşanma davası eğer tek bir eş tarafından açılacaksa aşağıdaki sebeplerden biri ya da birkaçı hasıl olmalıdır.

  • Zina
  • Hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış
  • Haysiyetsiz hayat sürme veya suç işleme
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin sarsılması

Bu konular doğrultusunda eşlerden yalnızca biri boşanma isteğini mahkemeye iletip konu hakkında bir dava oluşturmak için gerekli olan adımları atabilir.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davalarında velayet, nafaka ve maddi tazminat gibi bir çok etmen olaya dahil olabilir. Ancak ana hatları ile boşanma davalarını birbirinden ayıran tek bir unsur vardır. Boşanmayı tek bir tarafın mı yoksa her iki tarafın da aynı anda mı istemesi durumuna göre iki farklı grupta boşanma davalarını inceleyebiliriz.

  • Anlaşmalı Boşanma

Erken ve kadın aynı anda aynı şartlarda boşanmaya razı oluyorsa bu tip davalar anlaşmalı boşanma kapsamında ele alınır. Bu davalar için her iki tarafın da imzaladığı bir dilekçe ikamet edilen yerdeki aile mahkemesine verilmelidir. Genellikle tek celsede sonuçlanan bu davalar mahkemenin yoğunluk durumuna göre ortalama bir ay içinde neticeye erer.

  • Çekişmeli Boşanma

Yalı mahallesi boşanma avukatı ile görüşme yapmanızı gerektirecek olan dava türü budur. Çünkü burada bazı konularda hakimin karar yetkisine başvurulması gerektiği ortaya çıkar.

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul civarında da en çok karşılaşılan boşanma davası tipi çekişmeli olanlardır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yali-mahallesi-olumlu-trafik-kazasi-avukati-2.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yali-mahallesi-isci-avukati-2.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yali-mahallesi-kira-hukuku-avukati-2.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yali-mahallesi-kira-hukuku-avukati-2.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yali-mahallesi-avukat.html

“Yalı Mahallesi Boşanma Avukatı” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara