0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Arnavutköy Terkos Mahallesi İş Kazası Avukatı

Terkos Mahallesi iş kazası avukatı, farklı meslek gruplarında çalışan ve kaza geçiren kişilerin her türlü hakkını maddi ve manevi olarak almak adına müşteri kabul etmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman son derece kritik bir görevi vardır.

Terkos Mahallesi İş Hukuku Avukatı

Arnavutköy iş kazası avukatı olarak bilinen uzman kişinin yardımcı olduğu daha farklı davalar da vardır. Bunların tümü, 4857 sayılı kanun çerçevesinde görülmektedir. Buna iş ve işçi hukuku adı verilmiştir. Hem işçiye hem de işverene bazı haklar tanımıştır. Bunun yanı sıra sorumluluklar da açık bir biçimde belirtilmiştir.

İş hukuku davalarında ortaya çıkan konular arasında SGK tarafından oluşturulmuş mevzuatların öncül olduğu ihtilaflar yer alır. Ayrıca ihbar tazminatı, iş sözleşmesinin haksız gerekçeler üzerinden feshedilmesi, kıdem tazminatı, fazla mesai ücretlerine yönelik davalar da söz konusudur.

Terkos Mahallesi İşçi Avukatı

Arnavutköy ilçesindeki işçi avukatının görev tanımı bellidir. Kanunda ifade edilmiş hükümlere ters hareket eden işyerinin yarattığı mağduriyete karşı işçiyi savunmak gibi bir hizmet vermektedir. Yukarıda belirttiğimiz durumlar buna en güzel örnektir.

Terkos Mahallesi İş Kazası Tazminatı

Arnavutköy iş kazası ile alakalı olarak bir tazminat sürecinin olduğundan bahsetmek lazım. Bu davayı avukat açar. Duruma göre davanın niteliği maddi olabilir. Manevi tazminat davaları da söz konusu olabilmektedir. Zaman aşımı anlamında 10 yıllık bir süre belirlenmiştir.

Call Now Button