Altayçeşme Mahallesi İşçi Avukatı

Ülkemizde işçilerle işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde olay kimi zaman mahkemeye intikal edebilmektedir. Bu durum karşısında işçiler konuya profesyonel olarak yaklaştıkları takdirde hem zaman kaybı yaşamamış olurlar hem de haklarını sonuna kadar alabilirler. Altayçeşme mahallesi işçi avukatı ile anlaşma yaparak davaya hazırlanırsanız mahkemeye avantajlı bir şekilde çıkmış olursunuz.

İşe İade Davası Nedir?

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Maltepe civarında da sık sık haksız yere işten çıkarılmalar yaşanabilir. Bu durumlarda işçiler tekrar işlerine geri dönebilmek adına konuyu mahkemeye taşıyarak kaybolan haklarını geri kazanma yoluna gidebilirler.

İşe iade davalarında işverenin sözleşme maddelerine aksi yönde tutum sergilediğinin ispatı gereklidir. Kanunda her işçinin işten çıkarılması konusunda izlenmesi gereken yol açıkça belirtilmiştir. Bu durumda işçiye önceden haber verilmesi ve neden işten çıkarılacağı konusunun detaylı şekilde açıklanması gerekir. Her iki bildirim de yazılı olarak yapılmalıdır.

Bu davanın açılabilmesi için işçinin çalıştığı işyerinde en az altı aydır bilfiil iş hayatına devam ediyor olması gerekir. Aksi halde dava açmak için yeterli kriter sağlanmamış olur. Bu durumun ispatı için de SGK kayıtlarına bakılması gerekir.

İşçi işten çıkarıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde dava açılması için yazılı olarak müracaat etmek zorundadır. Bu aşama Altayçeşme mahallesi işçi avukatı üzerinde verilen vekaletle olabileceği gibi işçinin kendisi tarafından da sağlanabilir.

Fazla Mesai Ücreti İle Alakalı Davalar

İşçi eğer sözleşmesinde belirtilen sürenin dışında veya kanundaki sürenin daha fazlasında çalıştırıldığı halde haklarını alamıyorsa, bu hakkedişlerini dava yolu ile geri alma yoluna gidebilir. Burada haftalık 45 saatin üzerindeki ücretler baz alınır. Çünkü kanuna göre bir haftada 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla mesai kapsamına girer. Bazı işyerlerinde denkleştirme uygulaması yürürlükte olduğu için günlük 11 saati geçmemek koşulu ile fazla mesai yapılır. Eğer işçi çalıştırıldığı süreyi ispat edebilir ve bu konuda kendisini herhangi bir ücret ödenmediğini ortaya koyabilirse dava sonucunda haklı bulunur. Altayçeşme mahallesi işçi avukatı ile yapılan görüşmeler, işçilerin nasıl bir yol izleyeceği konusunda fikir edinmesini sağlar.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-barbaros-mahallesi-avukat.html

“Altayçeşme Mahallesi İşçi Avukatı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara