Altayçeşme Mahallesi Boşanma Avukatı

Evliliklerini yürütemediğini düşünenler boşanma kararı aldıklarında işlemi daha hızlı sonuçlandırma için Altayçeşme mahallesi boşanma avukatı aracılığı ile başvurularını yapabilirler. Bu durumda avukat aldığı vekalet gereği kişi adına mahkemeye boşanma talebini iletebilir.

Boşanma Davaları Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açılabilmesi için medeni kanunda belirtilen bazı hükümler vardır. genel olarak kanun evlilik birliğinin temelinden sarsılması esasına hükmettiğinde evlilik geçersiz sayılır. Ancak bu durum kanunda genişletilerek ele alınmıştır. Buna göre boşanma davası açılabilmesi için aşağıdaki sebeplerden biri ya da birkaç tanesinin olması yeterlidir.
• Eşlerden biri zina ederse, karşı taraf bu durumunu mahkemeye taşıyıp boşanma talebinde bulunabilir. Dava açmaya muktedir olan tarafın boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve bahsi geçen konunun yaşandığı tarihten itibaren 5 yıl geçmesi sonucu dava hakkı geçersiz olur. Taraflar bu tip davalarda Altayçeşme mahallesi boşanma avukatı desteği alabilirler.
• Eşlerden bir tanesi karşı tarafında canına kast ederse, çok kötü davranırsa ya da onur kırıcı söz ve davranış içerisine girerse buna maruz kalan kişi boşanma davası açabilir. Eğer bu kişi affedici olmuşsa dava düşer.
• Eşinin sürdüğü hayatı haysiyetsiz bulan veya küçük düşürücü bir davranışta bulunduğuna kanaat getiren kişi boşanma talebini mahkemeye iletebilir. Maltepe civarında ikamet eden kişiler bu tip davalarda uzman bir avukat ile temas kurarak daha sağlıklı bir dava süreci yaşayabilirler.
• Eşlerden biri evliliğin sürdüğü ortak konuttan bir sebep yokken ayrılmışsa ve geçerli bir sebep belirtmeksizin eve dönmeme konusunda ısrarcı davranıyorsa evdeki eşin boşanma davası açma hakkı doğar. Bu hal sonrasında hakim evden uzak olan tarafa iki ay içinde evine dönmesi konusunda bir ihtarda bulunur. Kişi evine dönmezse bu kez boşanma hükümleri uygulanmaya başlanır.

Çekişmeli Boşanma Ne Demektir?

Çekişmeli boşanma davası eşlerden yalnızca birinin boşanma konusunda istekli olması veya mal paylaşımı ve velayet konularında bir anlaşmazlık olması durumunda davanın dönüştüğü haldir. Altayçeşme mahallesi boşanma avukatı ile görüşerek nasıl bir yol izlemeni gerektiği konusunda daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gulensu-mahallesi-bosanma-avukati.html

“Altayçeşme Mahallesi Boşanma Avukatı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara