Boşanma Davalarının Sebepleri

Boşanma davalarının altında yatan pek çok neden olabilmektedir. Bireyler evlilik kurumuna olan inançlarını yitirmeye başladıkları anda evlilikle ilgili süreci sonlandırmayı düşünmektedirler. Önceki yıllara nazaran son yıllarda boşanma davalarında meydana gelen artış eşler arasındaki bağın daha çabuk yıkıldığını göstermektedir. Boşanma için belirtilen nedenlerin başında da sıklıkla edilen kavgalar, aldatma, ilgisizlik gibi genellikle duygusal nedenler baş göstermektedir. Maltepe boşanma avukatı olarak bizler boşanma süreçlerinizde sizlere hukuki açıdan yol göstermekteyiz. Boşanma süreçleri, neler yapılması gerektiği, sağlıklı bir boşanma için gerekli olan tüm avukatlık hizmetlerini alabilmektesiniz.

Eşlerin Duygusal Nedenlerle Boşanma İstekleri

Boşanma davalarında duygusal taleplerin karşılık bulmaması nedeniyle eşlerin evlilik kurumundan uzak durma istekleri son dönemlerde artmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda en fazla aldatma nedeniyle meydana gelen boşanmalar günümüzde kadın erkek fark etmeden ilgisizlik nedeniyle meydana gelmektedir. Buda artan iş hayatı stresi, teknolojiye bağımlı devam edilen sosyal hata gibi etmenler eklendiğinde eşlerin birbirlerine olan bağlılıkları ve ilgileri zamanla azalmaktadır. Bu durum duygusal açlığa neden olarak evlilik kurumunu derinden sarsmaktadır. Kadınlarda daha sık yaşanılan bir durum olmasının yanı sıra kadınlarında iş hayatındaki yeri ve önemin artması, iş hayatında fazlaca yer almaları ve doğumla beraber gelen sorumluluklarının artmasıyla birlikte erkeklerde eşlerinin kendilerine ilgi göstermedikleri gerekçeyle boşanma davası açabilmektedirler.

Aldatma hem fiziksel hem de duygusal açıdan karşımıza çıkan bir diğer boşanma nedenidir. Eşlerden birinin ya da her ikisinin de evlilik kurumuna olan sadakat ilkesini çiğneyerek evlilik dışı başka kişilerle duygusal ya da fizikle ilişki halinde olması durumudur aldatma. Fiziksel olabileceği gibi sanal paylaşım alanlarında da bu tarz aldatma olayları son dönemlerde sıklıkla gündeme gelmektedir. Sosyal medya hesapları üzerinden evlilik kurumuna uygun olmayan yazışmaların yapılması bazı fotoğrafların paylaşılması gibi durumlarda boşanmalara neden olmaktadır.

En sık gündeme gelen boşanma nedenlerinden biri de şiddetli geçimsizliktir. Eşler arasında gerginliğin sürekli yaşanması, en ufak konuların tartışmaya dönüşmesi ve hızlıca alevlenerek kavgayla sonuçlanması durumlarında evlilik kurumu zarar görmektedir. Bunun neticesinde de karşılıklı olarak ye da tek taraflı olarak boşanma davaları açılmaktadır.

Diğer Boşanma Nedenleri

Boşanma davalarının altında yatan diğer nedenlerin başında hakaret içerikli, onur kırıcı davranışlarda bulunma ve ifadeler kullanma gelmektedir. Ev ortamında ya da sosyal çevrede bu tutumların sıklıkla gerçekleştirilmesi boşanmanın ana nedenlerini oluşturmaktadır. Psikolojikolarak onuru kırılan kişi de bir takım ruhsal sıkıntılarda ortaya çıkabilmektedir.

Canına kas etme. Boşanma davalarında üst sıralarda yer almayan bir durum bile olsa eşler arasında meydana gelebilen boşanma nedenlerinden biridir. Eşlerden birinin ya da karşılıklı olarak direk canına kastedecek bir takım davranış ya da davranışlarda bulunmasıyla ortaya çıkmaktadır. Boşanma sonrasında canına kastedilen eş adayı kendi için koruma talebinde de bulunabilmektedir hayati tehlikesi olduğunu öne sürerek.

Boşanma nedenleri içinde akıl sağlığının yerinde olmaması, suç işlenmesi, haysiyetsiz bir yaşam sürülmesi gibi nedenlerde bulunmaktadır. Bunların yanı sıra sürekli yalan söylenmesi, kadınların ev işlerini yerine getirmemesi, erkeklerin çalışmaması, kadınlık ve erkeklik görevlerinin yerine getirilmemesi, eşlerin birbirlerinden sosyal yaşam ev evlilik hayatına uymayacak davranışlar sergilemesini istemeleri gibi nedenler de boşanma dilekçelerinde yer alabilmektedir.

Maltepe avukatları olarak bizler yurt içi ve yurt dışı boşanma davalarında süreçleri sorunsuz bir şekilde takip etmekteyiz. Başvurmanız halinde boşanmanızla ilgili yapılması gereken tüm detayları sizlerle paylaşarak haklarınızı nasıl koruyacağımızdan en sağlıklı şekilde nasıl boşanacağınıza kadar her süreçte sizlere yol göstermekteyiz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/guzelyali-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aldatan-esin-sevgilisinin-resmi-nikahli-ese-manevi-tazminat-odemesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-icerenkoy-mahallesi-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kadikoy-caferaga-mahallesi-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanmanin-sebepleri-nelerdir.html

“Boşanma Davalarının Sebepleri” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara