Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu; Dünya üzerinde şu an tarih boyunca yaşayan en kalabalık insan nüfusu bulunuyor. Toplumların ihtiyaçları ise kültür, ekonomi, evrensel haklar gibi çeşitli unsurlar çevresinde değerlendiriliyor.

Nüfusun artması, insan ömrünün uzaması gibi gelişmeler ise günlük hayat içinde işleyen mekanizmaların denetimini zorunlu hale getirdi. Çünkü ihtiyaçlar da gelişen ve değişen koşullara göre arttı, değişti ve çoğaldı. Örneğin, 18 yaşında ve akıllı telefon sahibi olmayan bir genci gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkede bulmak imkansıza yakındır.

Tüketim Çağı

Günümüzde temel ihtiyaçlarla beraber pek çok farklı ihtiyaçtan söz edilmektedir. Neyin ihtiyaç neyin lüzumsuz olduğu kişiden kişiye değişmekle birlikte, çok sayıda ülke temel ihtiyaçlar konusunda aynı düşünmektedir.

Beslenme, barınma ve ilaç gibi ihtiyaçlar temel ihtiyaçlar kapsamında değerlendirilir. Bu ihtiyaçları karşılayan ürünlere bazen daha ucuza bazen ise bedavaya ulaşmak kısmen mümkündür.

Temel ihtiyaçlarımız olan bu ürünlerin üretimi ve sonrasında denetlenmesi ise çok önemlidir. Yokluğunda büyük sıkıntılara sebep olmaktadır ya da elverişsiz olanları ciddi maddi kayıplara sebep olur. Toplumun huzurunu ve refahını koruyan hukuk kuralları, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunu da değerlendirip cezasını belirlemiştir.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti

İnsan hayatı için gıda ve ilaçların önemi tartışılmazdır. İhtiyaçların karşılanamaması bile başlı başına bir sorunken, bir de bunların bozulmuş ya da değiştirilmiş olması durumu daha kötü hale getirmektedir. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu nedir ve kapsamı ne kadardır gibi konular bu çerçevede avukatlarca değerlendirilmelidir.

Bu gıda ve ilaçlar insan sağlığını tehlikeye atacak biçimde bozularak ya da değiştirilerek piyasaya sürülür. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu kamuya karşı işlenen çok ciddi bir suçtur.

TCK’da Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti

İnsanlığa karşı işlenen en önemli suçlarda biri de, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçudur. Bu suç sadece ekonomiyi ve bireylerin sağlığını etkilemez. Aynı zamanda çocuk ve genç nesilleri etkileyerek uzun vadede telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.

Ülkeler arasında da bu durumun önüne geçebilmek için işbirlikleri yapılmaktadır. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu örneklerine dünyanın her yerinde hala rastlanmaktadır.

Ülkemizde de bu suçun önüne geçmek ve cezalandırmak için belli hukuki yaptırımlar vardır. Bunlar; TCK’nın 186. maddesine göre bu kişi ya da kişilere bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası veya binbeşyüz güne kadar adli para cezası uygulanır. Söz konusu suç, resmi bir izinle işlenen mesleğin yahut sanatın icrasında uygulanırsa ceza üçte bir oranıyla arttırılır.

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu zamanaşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

“Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara