0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hizmet Akdi ve İş Sözleşmesi Nedir?

4857 sayılı iş kanunu ikinci bölüm içerisinde yer alan hizmet akdi ve iş sözleşmesi, iş verenin mutlaka iş sözleşmesi ile işçi çalıştırması gerektiğini sorunlu kılmaktadır. Maltepe işçi avukatı da iş sözleşmeleri olmadan çalıştırılan ya da bu sözleşmelere haksız maddelerin konulduğu kişilerin haklarını savunmak için tazminat ve karşı davalar açabilmektedir. Maltepe işçi avukatı birimlerimiz aynı zamanda hizmet akdi gereğince ödenmesi gereken SSK primlerinde bir aksama olması durumunda ya da bu sigorta günlerinin yanlış hesaplanmasında, karşı kuruma idari para cezası kesilebilmesi için de davalar açabilmektedir. Bu konuyla ilgili maddeler, Borçlar Kanunu 10. Bab 393. Madde içerisinde belirtilmişti. Buna göre hizmet akdi bir sözleşme olarak kabul edilir ve işçi belirli zamanlarda hizmet görmeği ve iş sahibi tarafından ücret almayı hak etmiş görülür. İş kazası da bu sözleşmelere dahildir. İş kazası davaları da tarafımızca idare ediliyor.

Tüketici Hakları Nedir?

4077 Sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu, ilk olarak 1995 tarihinde Anayasa içerisine girse de Avrupa Birliği Uyum Yasaları gereğince geliştirilmiş ve Anayasanın 172. Maddesinde kendine yer bulmuştur. Maltepe tüketici avukatı, haklarınızın zedelenmesi durumunda davalarınızı yürütmektedir. Maltepe tüketici avukatı ile bütün gereksinimleriniz ve zararlarınızın tazmini için gerekli davalar açılabilmektedir.

Trafik Kazası ve Türleri

Ölümlü trafik kazası ve yaralanmalı trafik kazası olarak ikiye ayrılan bu fiiller, farklı tazminat davaları içerir. Ölümlü trafik kazası tazminat davaları daha geniş kapsamlıdır.

Call Now Button