İş Kazalarında Açılan Tazminat Davaları Nelerdir?

Başta inşaat, maden, fabrika gibi zor iş alanlarının olduğu çalışma koşulları olmak üzere, hizmet verilen tüm çalışma alanlarında işverenlerin öncelikli görevi, işçilerin güvenliğini sağlamaktır. Mavi yakalı işçiler çalışma koşullarının gereği, iş kazalarına en çok uğrayan çalışan kesimi oluşturmaktadır. Çalışma koşullarının hem zorlu hem de tehlikeli olması, iş kazalarının sonuçlarının ölümle dahi sonuçlanmasına neden olur.

İşveren ise çalışma saatleri boyunca işçinin beden ve ruh sağlığını korumakla mükelleftir. İşçinin sigortalı olarak çalıştırılması, primlerinin yatırılması zorunlu olduğu gibi, iş güvenliğini de sağlamalıdır. İşçinin iş mesaisi içerisinde uğradığı her türlü zarar iş kazası olarak adlandırılır. Kazanın boyutu ya da işçinin fiziksel ya da ruhsal sağlığını bozması, iş kazasının niteliğini ise değiştirmez.

Hangi Durumlar İş Kazası Sayılır?

İş saati içerisinde çalışma yeri ya da dışında işçinin başına gelen her türlü zarar, iş kazası olarak nitelendirilir. Bu kapsamda işçinin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyen;

 • İş yeri içerisinde işçinin zarar gördüğü durumlar,
 • İş yeri dışında işverenin işçiyi gönderdiği başka yerlerde uğradığı zararlar,
 • İşverenin işçiyi baka bir yere göndermesi durumunda yolda uğradığı zararlar gibi

Durumlar iş kazası olarak adlandırılır.

İş mesaisinde iş yeri ya da dışında kazanın niteliğine bakılmadan, işçinin uğradığı tüm kazaları iş kazası olarak nitelendirebiliriz ve her durumda da işçinin tazminat davası açma hakkı bulunur.

İş Kazası Durumunda Neler Yapılmalı?

İş yeri ya da dışında, işçinin beden ve ruh sağlığına gelen her durumda yapılması gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bu süreçte bu adımları takip etmek, daha sonraki tazminat davalarında size yardımcı olur.

İlk olarak, işçinin durumu ağırsa ilk yardım yapılmalı  ve yetkili sağlık görevlileri çağrılmalıdır. Daha sonra ise polis ve jandarma gibi güvenlik güçlerine haber verilir.

İş kazası durumunu tespit etmek için ise SGK’ ya iş kazası bildirilmelidir. SGK müfettişleri iş kazası hakkında tespit raporu tutarlar.  Bu raporda;

 • İş kazanın gerçekleştiği yer
 • İşçinin durumu
 • Kazanın nasıl gerçekleştiği
 • Güvenlik önlemleri
 • İşverenin ihmalleri gibi

Durumların tespiti yapılır.

Bu raporda 2 şahidin imzası gerekir. Daha sonra bu rapor kapsamında işçi tazminat davalarına başvurabilir. İş kazası mahkemesi ne kadar sürer işçiler ve yakınlarının en çok sordukları sorudur. İş kazası mahkemesi bittiğinde ve iş kazası olduğu kesinleştirildiğinde, işçi veya yakınları tazminat davalarına başvurabilirler.

İş Kazalarında Hangi Mahkemeye Başvurulur?

İş kazalarına bakan yetkili mahkeme İş Mahkemesidir. İşçi ;

 • İşverenin yerleşim yerindeki,
 • Sorumlular birden fazla ise bu sorumluların olduğu herhangi bir mahkemeye,
 • İş kazasının olduğu yerdeki

Yetkili mahkemeye dava açabilir.

İş kazası davaları açmak isteyenler ise iş kazası davaları ne kadar sürede sonuçlanır merak etmektedir. Bu ise davanın niteliğine göre değişir.

İş kazalarında zaman aşımı: iş kazaları sonucunda tazminat davalarına başvurabilmeniz için geçerli süre 10 yıldır. Bu süre içerisinde işverene tazminat davası açabilirsiniz.

İş Kazası Durumlarında İşçi Hangi Tazminat Davalarını Açabilir?

İş kazası kesinleştirildikten sonra işçi ve yakınları tazminat davaları açabilirler. İş kazasında tazminat alanlar farklı tazminat davası ile mağduriyetlerini telafi edebilmektedir. Bu davalar;

 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • İş görememezlik tazminatı gibi

Davalar açabilirler.

İş kazası tazminat hesaplama sonucunda ise mahkemenin uygun gördüğü miktarda para alınır.

Maddi Tazminat Davası

İş kazası ölümle sonuçlandığında işçi yakınları tarafından da açılabilir. Maddi tazminat davalarında iş kazası nedeni ile oluşan tedavi masrafları ve işçinin kayıpları hesaplanır.

Ölümle sonuçlanan durumlarda, işveren işçi yakınlarına;

 • İşçi tedavi görmüş ise hastane masraflarını
 • Cenaze masraflarını
 • İşçinin yaşadığı kayıp nedeni ile oluşa masrafları gibi

Ödemek zorundadır.

Fiziksel bir rahatsızlık durumunda ise;

 • İşçinin hastane ve bakım masraflarını,
 • İş kazası nedeni ile bu süredeki kayıpları hesaplanarak

İşverenin ödemesi gereken tazminat belirlenir.

İş kazası tazminat miktarı işçinin sağlık durumu, net geliri, bu süre içerisindeki uğradığı kayıp gibi etmenler hesaplanarak ödenir.

Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davasında kişi fiziksel ve ruhsal sağlık durumunda zarar aldığında başvurabilir. Bu davanın işçinin açması gerekmektedir. Dava sonuçlanmadan işçi ölürse dava yakınları tarafından yürütülür.

Bu davada alınacak tazminata ise hakim karar vermektedir. İşçinin uğradığı zarar, iş kazasında işverenin ihmali, işçinin baktığı ailenin durumu gibi hakime bağlı olan birçok etmen hesaplanır. Ölümlü iş kazası tazminat durumunda ise hakim, iş kazası sonucunu göz önünde bulundurarak hesaplayabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölümle sonuçlanan iş kazası durumunda, işçi yakınlarının açtığı dava türüdür. Bu davayı  işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler açmaktadır. Eğer yakınların işçinin gelirinden başka gelirleri yoksa destekten yoksun kalma tazminatına başvurabilirler.

İş Görememezlik Tazminatı

İş kazası sonucunda işçinin kazanç durumunda bir kayıp yaşanmışsa ya da iş göremeyecek durumda ise açılabilir. Bu durumda işçinin geliri ve yaşadığı kayıp oranları hesaplanarak işverenden talep edilir.

Diğer Kurumların Açtığı Davalar

İş kazasının sonuçlarına göre işverene, bu kurumlar tarafından da dava açılır. Olay gerçekleştiği an, SGK tarafından tutulan rapor sonucunda bu davaların seyri belirlenir.

İşverene açılan diğer davalar;

 • Ceza soruşturması ve davası
 • SGK tarafından açılan rücu davaları

Bunlar arasındadır.

Ceza davaları: İş kazasının ölümle sonuçlanması takdirinde, olay yerinde jandarma ya da polis tarafından tutulan dosya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Kaza sonucunda ihmal ya da kasti bir durum tespit edilmişse, kazadan sorumlu olan kişi ve kişilere ceza davası açılır.

Rücu Davaları: SGK tarafından işverene açılan davalardır. İş kazası sonucunda, SGK işçi ve yakınlarına kaza telafisi olarak ödeme yapar. Bu masraflar ise kurum tarafından işverenden alınır. İş veren, işçiyi sigortasız çalıştırıyorsa, primlerini ödememiş ise ya da kazada ihmal veya kasti durum var ise bu durumda masraflar işverenden alınır.

İş kazasının ölümle sonuçlanması durumunda, işveren ve diğer yetkililere işçi tarafında açılan davalardan farklı olarak, açılan davalardır.

Tazminat Davalarında Avukatların Görevleri Nelerdir?

İş kazasının durumuna ve açılacak davaya göre iş kazası avukatı ücretleri değişmektedir. İşçiler ve yakınları kaza sonrasında, uğradıkları zarara göre farklı tazminat davası açarlar.

Bu tazminat davaları oldukça ayrıntılı, uzun süren ve uzman bilgisi gerektiren davalardır. Bu nedenle iş kazası davalarında profesyonel bir avukatla davayı sürdürmek oldukça önemlidir. Farklı kurumların da takibini gerektiren tazminat davalarının avukatlar tarafından takip edilmesi hem dava sürecini kısaltmakta hem de sonucu olumlu yönde etkilemektedir. Davacı iş kazasından sonra birden çok tazminat davası açabilir.

Sahip olduğu haklar  ve açabileceği davalarda avukat tarafından yönlendirilir. Bu bakımdan alanında uzman avukatlar ile çalışmak önemlidir. İş kazası avukatları Maltepe semtinde bulunan Av. Mehmet Ali Helvacı, iş kazasına dair davalarınızda danışabileceğiniz bu alanda profesyonel avukatlardan bir tanesidir. İş kazaları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve desteği alabilirsiniz.

Işverene hangi davalar açılabilir?
Işverene açılan davalar genel olarak iş alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı takdirde açılır. Gerekli güvenlik önlemleri iş alanında alınmadığı takdirde bu durum işverenden dolayı kaynaklanır ve kişi işyerinde kaza yaşadığı zaman işverene bu doğrultuda bir dava açar.
Işverene açılan davalar genel olarak iş alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı takdirde açılır. Gerekli güvenlik önlemleri iş alanında alınmadığı takdirde bu durum işverenden dolayı kaynaklanır ve kişi işyerinde kaza yaşadığı zaman işverene bu doğrultuda bir dava açar.
Iş kazalarından doğan tazminat davası olayının meydana gelmesinden sonra ne kadar süreyle davanın açılabileceğini ilişkin net bir durum ifade edilemez. Konu ile ilgili detaylı bilgi avukatınız ile irtibata geçtiğiniz takdirde öğrenebilirsiniz.
Iş kazası nedeniyle tazminat davası kime karşı açılır?
Iş kazası nedeniyle tazminat davaları işverene açılabilir. İş kurumuna açılabilir ya da kişisel olarak belirli kişilere de açılması mümkün.

İlginizi Çekebilir;

İş Kazasında Ne Yapılmalı?

İş Kazasına Uğradığınızda Açabileceğiniz Tazminat Davaları Nelerdir?

İş Kazası Raporu Düzenleme Süreci

İş Kazalarında Ceza Davaları

Yalı Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

“İş Kazalarında Açılan Tazminat Davaları Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara