İş Kazalarında Hangi Tazminat Davaları Açılır?

Çeşitli meslek dallarında işçi kazaları yaşanabilmektedir. İş kazası denildiğinde aklımıza ilk gelen ağır çalışma koşulları altındaki işçiler olsa da tüm sektörlerde iş kazaları yaşanabilir.

İşveren, mesai saatleri içerisinde, çalışma ortamında ya da dışında işçinin güvenliğinden sorumludur. Bu nedenle çalışılan yerde iş güvenliğini sağlamak işverenin yerine getirmesi gereken en büyük sorumluluklardan birisidir. Çeşitli iş alanlarında yaşanan ve işçinin fiziksel ve ruhsal sağlığına gelen tüm zararlar, iş kazası olarak adlandırılmaktadır.

Maalesef iş kazaları ölümle veya kalıcı hasarlar ile sonuçlanabilmektedir. Hasarın boyutu ne olursa olsun, işçi iş kazaları nedeni ile uğradığı tüm zararlar nedeniyle işverene tazminat davası açabilir. Ölümle sonuçlanan iş kazalarında ise işçi yakınlarının tazminat davası açma hakkı bulunur. işçi ve yakınlarının dışında ise kurumlarca da işverene dava açılır. Bu durumlar da işverenin ihmali ve iş kazasının sonuçları belirleyicidir.

İş Kazaları Nedir?

İşçinin gördüğü zararın boyutu ne olursa olsun, iş ortamında veya dışında mesai saatleri içerisinde işçinin uğradığı tüm zararlar, iş kazası olarak nitelendirilir. İş kazaları;

 • İş verene ait olan çalışma ortamında işçinin uğradığı bedensel ve ruhsal sağlık bütünlüğüne zarar veren tüm kazalar, iş kazası olarak adlandırılır.
 • Mesai saatleri içerisinde, iş ortamı dışında işveren işçiyi farklı bir yere göndermiş ise, işçinin tüm sorumluluğunu üstlenir. Bu bakımdan, işçinin yolda uğrayacağı kazalar, gidilen yerde uğradığı hasarlar iş kazasıdır.
 • Emzirme izni olan kadınların, bu izin saatlerinde de işveren işçiyi koruma yükümlülüğündedir.

Kaza sonucunda işçinin aldığı zarara bakılmaksızın, bedensel ve fiziksel tüm zararlar sonucunda işçi, işverene tazminat davası açabilir.

İş Kazalarında Hangi Mahkemeye Başvurulur?

İş kazası tespit edildikten sonra, işçi tazminat davaları açabilir. İş kazasında zaman aşımı süresi 10 yıldır. Bu yüzden geriye dönük iş kazalarında da tazminat davası açabilirsiniz. İş kazası davalarında İş Mahkemesine başvurulur. Yetkili mahkeme;

 • Davalının yerleşim yeri,
 • İş kazalarının meydana geldiği yer,
 • İş kazası ölümle sonuçlanmış ise işçi yakınlarının olduğu yerleşim yeri

Bulunan İş Mahkemeleri yetkili mahkeme olabilir.

İş Kazaları Nasıl Tespit Edilir?

Yukarıda sayılan durumlarda, iş kazası olduğunda, işverenin yerine getirmesi gereken sorumluluklar bulunmaktadır. Bunlar arasında;

 • İş kazasında işçinin durumuna göre yetkili sağlık ekiplerini çağırmak ve ilk müdahalede bulunulması,
 • Polis veya jandarmaya haber vermek
 • SGK yetkililerine iş kazasını haber vermek gibi

Sorumlulukları bulunur.

İş kazasından sonra SGK müfettişleri kazayı tespit için, rapor düzenlemek zorundadırlar. Bu raporda;

 • İş kazasının gerçekleştiği yer
 • İşçinin aldığı hasar
 • İşveren ihmali
 • Olayın nasıl gerçekleştiği gibi

İş kazası ile ilgili ayrıntılı rapor düzenlenir.

Bu raporda ayrıca 2 şahit gösterilmektedir.

SGK işvereni suçlu bulursa ve olayın iş kazası olduğunu tespit ederse, işverene dava açılır. İş kazasının tespiti davası sonuçlandığında ise işçi tazminat davasını açabilir.

SGK eğer iş kazası olduğunu tespit etmezse, işçi hem işverene hem de SGK’ya iş kazasının tespiti davası açabilir. Bu davada işçi haklı görülürse, SGK işçiye ödeme yapar. İş kazasının davası sonuçlandığında ise işçi veya işçi yakınları haklarını aramak için farklı tazminat davaları açabilirler.

İş Kazalarında Hangi Tazminat Davaları Açılır?

İş kazasının tespitinden sonra işçi veya işçi yakınları ile kurumlar işverene dava açabilir. Bu davalarda iş kazasının ölümle sonuçlanması, işveren ihmali, kazada kasti bir durum olup olmadığı gibi etmenler belirleyicidir. Ölümlü iş kazası tazminatları sonucunda işçi yakınları bu tazminatları alabilirler.

İşçi veya yakınlarının açabileceği tazminat davaları ise,

 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • Destekten yoksunluk davası
 • İş görememezlik tazminat davası gibi

Dava türleri bulunur.

Bu mahkemeler iş kazasının niteliğine ve sonucuna bağlı olarak farkı sürelerde gerçekleşir. İşçi ve yakınları iş kazası davaları ne kadar sürede sonuçlanır merak etmektedirler. fakat kesin olarak belirlenmiş bir süre yoktur.

Maddi Tazminat Davaları

Bedensel ve ruhsal bir hasar sonucunda işçinin kendisi açabileceği gibi işçi yakınları da açabilmektedir. Bu davalarda iş kazası tazminat miktarı farklı şekillerde hesaplanır.

Ölümle sonuçlanan kazalar: iş kazasından sonra işçi yakınları tarafında açılır. Bu durumda;

 • İşçi ölmeden önce tedavi görmüş ise hastane masrafları
 • İşçinin cenaze masrafları
 • İşçinin kayıcı sonrasında yakınlarının uğradıkları kayıplar gibi

Etmenler hesaplanır.

Fiziksel zarar ile sonuçlanan iş kazaları: işçinin uğradığı zarara bağlı olarak;

 • Hastane masrafları
 • Kaza nedeni ile uğradığı kayıplar
 • Bu sürede çalışamadığı için uğradığı kayıplar gibi

Faktörler belirleyicidir.

İş kazası tazminat hesaplama iş kazasının nasıl olduğuna ve işçinin ve yakınlarının bundan gördüğü zarara bağlı olarak değişmektedir.

Manevi Tazminat Davası

İşçi bedensel veya ruhsal bir takım kayıplara uğradığında maddi tazminat davasında ek olarak, manevi tazminat davası da açabilir. Manevi tazminat davalarında ödenecek miktar hakime bırakılmıştır. Hakim kazanın nasıl olduğu, kazadaki ihmaller, işçinin ve yakınlarının gördüğü zararı göz önünde bulundurarak manevi tazminat ödemesini işverenden talep eder. Bu nedenle iş kazasında tazminat alanlar farklı miktarlarda para almaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı

İşçi yakınlarının açtığı dava türüdür. Ölümle sonuçlanan iş kazalarında işçi yakınları yetkili mahkemeye başvurabilir. İşçi yakınlarının bu tazminatı alabilmesi için, işçinin bakımına muhtaç olması gereklidir. İşçinin gelirinden başka bir gelirleri yoksa, destekten yoksun kalma tazminatını, hakimin belirlediği oranda alabilirler.

İş görememezlik tazminatı

İş kazası sonucunda işçi, çalışamayacak durumda ise veya iş kazasında bir uzvunu kaybetmiş ve iş göremeyecek duruma gelmiş ise, iş görememezlik davası açabilir. İş kazası sonrasında kazancında belli oranda düşme olan işçiler de bu tazminat davasını açabilirler. Dava türüne bağlı olarak iş kazası mahkemesi ne kadar sürer işçi ve yakınları merak etmektedirler.

Bu süreçte ise iyi bir avukatla birlikte çalışmak, iş kazası sonucunda yaşanan mağduriyetin giderilmesinde olumlu etki yapacaktır. İş kazası avukatı ücretleri ise birçok faktöre göre değişmektedir.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Tazminat ücretlerinde işçinin net maaşı baz alınır. Asgari ücret ile çalışıyorsa gelir elde ettiği dönemdeki artışlarda hesaplanır. Bu hesaplama da çalıştığı dönemde elde edeceği gelirler ve çalışılmayan yaşlılık döneminde elde edilecek gelirler de eklenir.

Bekar işçinin ölümünde anne babasına yardım oranı, ilerde evlenme ihtimali, anne ve babasının yaş durumları gibi faktörler hesaplanarak, tazminat davalarında ödenecek ücret hesaplanır.

Tazminat Davalarında Avukatların Görevleri Nelerdir?

İş kazası davaları farklı kurumlar ile bir arada yürütülen ayrıntılı ve uzun süren davalardır. İşçi tazminat davalarında isterse avukat tutmayabilir fakat profesyonel bir avukat ile çalışmak bu sürecin daha olumlu sonuçlanmasını sağlar.

Tazminat davaları genel olarak kaza tespit raporuna göre yapılmaktadır. Bu nedenle bu raporun ilk başta düzenlemesi ve kazanın SGK’ ya bildirimi önemlidir. Kazanın ölümle sonuçlanma halinde, kurumlar tarafından da işverene ve diğer yetkililere dava açılır. Bu durumda işçi yakınları davalarını uzman bir avukat ile yönetmesi oldukça önemlidir.

Tazminat davasında alınacak para, işçinin ve işçi yakınlarının mağduriyeti hesaplanarak belirlenir. Uzun süren dava süreçleri de tazminat davalarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle profesyonel bir yardım için İstanbul’da iş kazası avukatları Maltepe semtinden bulunan Av. Mehmet Ali Helvacı’ dan ayrıntılı bilgi ve gerekli desteği alabilirsiniz.

Iş kazasında tazminat davası açılır mı?
Iş kazası sonrasında tazminat davası açılabilir. Tazminat davası işvereni ya da iş kazasının hangi sebepler doğrultusunda olduğuna göre açılır.
Iş kazası geçiren işçiye maaş ödenir mi?
Iş kazası geçiren bir işçiye maaş ödenir. İşveren tarafından belirli bir bütçe de maaş ödenmesi mümkün. İşçinin ekstra bir geliri olmadığı takdirde maaş ödenebilir.
Iş kazası sonucunda bireysel iş hukuku hükümlerine göre hangi davalar açılabilir?
Iş kazası sonrasında kişinin bireysel iş hukuku hükümlerine göre belirli davalar açması mümkün. İşverenin iş alanında gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı doğrultuda bir iş kazası oluşmuşsa işverene bir dava açılabilir. Bununla birlikte kişinin bireysel iş hukuku hükümlerine dair yasal hakları bulunduğu için bu haklarını kullanarak da bir dava açması gerçekleşir.

İlginizi Çekebilir;

İş Kazalarında İşçinin Ve Yakınlarının Açacakları Davalar

İş Kazası Tazminat | İş Kazası Tazminat Davası Açma

İş Kazalarında Açılan Tazminat Davaları Nelerdir?

Kira Tespit Davası Karşı Vekalet Ücreti

İş Kazasında Ne Yapılmalı?

“İş Kazalarında Hangi Tazminat Davaları Açılır?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara