Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Ermesi

Kira sözleşmeleri alacaklı ile verecekli arasında gerçekleşir. Temelde ödemeler, konutun son durumu ve de diğer hususlar ifade edilir. Sözleşmede yer alan maddeler üzerinden harekete geçilir. Bazı gereksinimler ve zorunluluklar nedeniyle sözleşme iptaline geçilmektedir. Kira sözleşmesinin dava yoluyla sona ermesi esas alınır. Öncesinde ise;

  • İsteğe bağlı olarak bildirim yoluyla sözleşme iptaline geçilmektedir.
  • Erken tahliye neticesinde kira kaybı davasına dahi yer verilmektedir.
  • Bildirimden sonra isteyenler dava yoluna başvurabilir.

Kira Sözleşmesinin İptalinde Haklar Nelerdir?

Kira sözleşmesinin dava yoluyla sona ermesi için hem kiracının hem de kirayı verenin farklı hakları mevcut durumda. Mesela en başta haklı sebepler göz önünde bulundurulur. Şöyle ki kiracının sözleşme sonunu beklemesi mümkün. Belirsiz kira sözleşmelerinde ise dilediğiniz zaman iptale geçebilirsiniz. Bunun için;

-Sebepler; Kiracının her iki sözleşme tipinde de haklı sebep sunmasına gerek kalmıyor. Sebepsiz olacak şekilde de kira sözleşmesinin iptaline geçilir. Dava yoluyla gerçekleşecek olan bu işlem neticesinde tahliyeye yer verilir.

-Kiracı; Tam tersi olarak kirayı veren kişinin 10 yıllık süreyi dikkate alması gerekmekte. Yani 10 yıldan az süreli oan kira sözleşmesi fesih edilebilir. Bunun için de haklı sebeplerin ortaya çıkması gereklidir. Kanun Koruyucu tarafından da belli başlı sebepler sıralanmıştır.

Kira Sözleşmesi İptalinde Zorunluluklar Nelerdir?

Zorunlu sebeplerden dolayı kira sözleşmesinin dava yoluyla sona ermesi mümkün olmakta. Şöyle ki konut ya da işyeri gereksinimi ortaya çıkabilir. Kiraya verenin bu zorunlu gereksinim neticesinde fesih talebinde bulunması esas alınır. Sadece kendisi için değil bunun yanı sıra;

  • Eşi adına da zorunlu fesih taleplerinde bulunabilir.
  • Altsoy ile üstsoylar üzerinden fesih kabul edilmektedir.
  • Kanuni açıdan bakmaya yükümlü olduğu kişiler dahi göz önünde bulundurulur.

Sonuç olarak gereksinimlerin ispatına geçilir. Nitekim dava yolunda ispatlar son derece önemlidir. Bu yolla fesih işlemlerinin kısa sürede sonuçlanması sağlanır. Ve de tahliye kararının devreye girmesi söz konusudur.

Kira Sözleşmesi Fesih Nedenleri Nelerdir?

Dava yolu ile fesih işlemlerine geçecek olanlar yazılı tahliyeleri öne sürebilir. Çünkü yazılı tahliye taahhütnamesi neticesinde sözleşmenin sona ermesi sağlanır. Bunun yanı sıra bir kira döneminde de haklı ihtarnameler de dikkate alınır. En az 2 adet olması halinde ihtarname üzerinden de fesih işlemlerine geçilebilir.

Dava sürecinde ispata gidilmesi önem arz etmektedir. Bu yolla sürecin daha da kısa sürmesi sağlanır. Beraberinde fesih işlemleri devreye girer. Önceden de belirttiğimiz üzere tahliye kararına yer verilir.

Kira Sözleşmeleri Neden Sona Erer?

Sadece yukarıda belirttiğimiz nedenler mevcut değil. Bunun yanı sıra inşa ile imar neticesinde de kira sözleşmesinin fesih edilmesi söz konusudur. Onarım ya da değişim sırasında konutun kullanılması mümkün olmaz. Bu gibi durumlarda da sözleşmenin sona ermesi sağlanır. Yine imar ya da inşa sürecini ifade edenler, fesih işlemlerinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Kiracının Feshi
Süresi belli olmayan kira sözleşmesi yapan kiracı istedikleri her an bu sözleşmeye son verebilmektedir. Ancak kişilerin üç aylık fesih bildirim süresine uymaları zorunludur.
Belirli Süreli Kira Sözleşmesi
Mülkün kişilere kullanılabilir bir halde verildiğine ve kiracıların sorunsuz bir şekilde ne kadar süreyle bu yerde kalma hakkı olduğunu kanıtlar nitelikteki belgedir.
Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Belirsiz Süreliye Döner Mi
En başta belirli süreli kira sözleşmesi yapılmış olup ancak bu süre bitiminde tekrar sözleşme yapılmadan kira alıp verme durumları devam ediyor ise bu belirli süreli sözleşmeler, belirsiz süreli sözleşmeye dönmektedir.
Noterden Kira Sözleşmesi Feshi
Kiracılar sözleşmelerini istedikleri anlarda feshetme hakkına sahiptirler. Ancak mülk sahipleri sözleşmelerini feshetmeleri için uzun bir süre beklemeleri gerekmektedir. Örneğin bekleme süresi belirli süreli sözleşmelerde, sözleşme süresi bitene kadardır ancak kişilerin sözleşmeleri belirsiz süreli ise mülk sahipleri ise 10 sene sonrasında bu sözleşmeyi feshedebilirler.
Kiracının Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği
Kiracıların kira sözleşmesinin feshi için hazırlanan ihtarnameler büyük bir dikkatle hazırlanmalıdır. Bu sebeple kişilerin bu noktada bu ihtarnameleri hazırlamaları için işini bilen kişilere güvenmeleri gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozles%cc%a7mesinin-dava-yoluyla-feshi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-sozlesmesinin-sona-ermesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/vasiyetnamenin-iptali-davasi-ne-zaman-acilabilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/belirsiz-sureli-kira-sozlesmesi-dava-acma-suresi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozles%cc%a7mesi-davasi.htm

“Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Ermesi” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara