Ataşehir Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

Ataşehir ölümlü trafik kazası avukatı, hem ölümle hem de yaralanma ile sonuçlanan trafik kazaları için dava açarak vekillik yapar. Araç işletene sorumluluk yükletilebilmesi için belirli şartların sağlanmasının gerektiği bu durum da hem yaralanma hem de ölüm ile sonuçlanan trafik kazaları için maddi ve manevi tazminat alabilme hakkı doğar.

Araç işletenin sorumluluğu ve trafik kazası

Borçlar hukukunda araç işletenin sorumluluğu olarak bilinen ve maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunulabilen bu durumlarda bazı şartların bir arada bulunması gerekir. Sıralanacak olan şartlardan bir ya da bir kaçının aynı anda gerçekleşmesi değil her birinin aynı anda vuku bulmuş olması gerekir. Öte yandan borçlar hukukunda araç işletenin sorumluluğu olarak bilinen bu durumda araç işleten kavramının geniş bir anlama sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bu anlamda araba kiralama firmaları, kamu kurum ve kuruluşları ve araç sahibi de araç işleten olarak geçerken bir başkasına ait olan aracı çalmış olan hırsızlar da araç işleten sınıfında girer. Ancak bu kategorizasyonda gerçek araç işleten ve farazi araç işleten ayrımının da bulunduğunu belirtmek gerekir.

Ölümlü trafik kazalarında açılabilecek olan davalar

Ataşehir ölümlü trafik kazası avukatı ve denetimci hukukçulardan oluşan hukuk büroları ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları için gelen talepleri değerlendirerek gerekli incelemelerde bulunurlar. Bu araştırmalara göre eğer araç işleten vasfı farazi araç işleten hırsız ise bu durumda gerçek araç sahibinin kazadan doğan bir sorumluluğu söz konusu olmayacak, kurtuluş karinesi getirerek sorumluluktan kurtulabilecektir. Bu halde araç sahibinden habersiz o kişinin mülkiyetine ait olan bir mal olan aracı yarar sağlamak amacıyla alan yani çalan kişinin bu araçla ölümlü ya da yaralanmalı bir trafik kazasına yol açması durumunda sorumluluk hırsıza yükletilir. Ataşehir ölümlü trafik kazası avukatı ve hukuk bürosu çalışanları da bu durumun tespiti ile açılması uygun görülen maddi ya da manevi tazminat davalarını açarlar. Bu anlamda gerekli evraklar ile desteklenmesi ve mahkemeye beyan edilmesi ile hem maddi hem de manevi tazminat davasının aynı anda açılabilmesi mümkündür.

Trafik kazalarında tazmin edilebilecek olan zararlar

Gerçekleşen trafik kazası sonucunda bedensel zararlara uğrayarak çalışma olanağını yitirmiş ve çalışamayacak duruma gelen kazazedelerin de tazminat davası açma olanakları bulunur. Buna ek olarak verilebilecek bir örnekle başka ne gibi zararların tazmin edilebildiğini açıklamak mümkündür. Çok büyük bir kazanca yol açacağı mutlak bir şekilde kesin olan iş görüşmesine yaralanma ile sonuçlanan iş kazası dolayısıyla gidememiş olan bir kimsenin kazanmaktan mahrum kaldığı bu kazanç için de Ataşehir ölümlü trafik kazası avukatı ya da yaralanmalı trafik kazası avukatı ile görüşerek dava açması söz konusu olabilir. Buna benzer şekilde yaralanmanın da ötesinde bedende kalıcı bir engele yol açan trafik kazası dolayısıyla ödemesini peşin yaptığı bir dil kursuna gidememiş olan bireyin de hukuk bürosuna başvurarak bu zararını tazmin etmesi söz konusudur. Bu ve bunun gibi teamülleri oldukça fazla olan ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazaları için hukuk bürolarına başvurarak deneyimli hukuk kadrosundan yardım alabilmek söz konusudur. Özellikle farazi araç işletenler tarafından gerçekleştirilen kazalarda tazminat alma olasılığının yüksek olduğu emsallerinde kendini belli eder.

Temel olarak; Motorlu aracın hareket halinde olması, trafik kazasının ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanması ve bu sonucunun gerçekleşmesinde illiyet bağının olması durumlarında araç işletene yükletilebilen trafik kazaları için maddi ve manevi tazminat davalarına ek olarak  bahsedilen diğer kayıplar için dava açmak hukuk büroları tarafından sağlanan hizmetlerdendir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yaralanmali-is-kazalarinda-yapilmasi-gerekenler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/trafik-kaza-avukatlari-istanbul.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kidem-tazminati-nedir.html

“Ataşehir Ölümlü Trafik Kazası Avukatı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara