0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Beykoz İshaklı Mahallesi İşçi Avukatı

İşyerinden haksız sebeplerle çıkarılan kişilerin işe iadesi istisnalar hariç olmak kaydıyla genellikle mahkeme kararı yoluyla gerçekleşebiliyor. Burada çoğu çalışan işten haksız çıkarılmış olsa dahi işe geri alındığında bunun işvereni rahatsız edeceğini ve kendisinin o iş yerinde bir geleceğinin olamayacağını düşünebiliyor. Ancak burada önemli olan nokta işe geri alınıp tekrar çalışmaya başlamanızdan daha çok işte çıkarılmanız sebebiyle sizden alınan haklarınıza tekrar geri kavuşabilmeniz. Bunun için İshaklı Mahallesi avukatları size her zaman danışmanlık yapmaya hazırdır.

İşe İade Davaları

Özellikle doğum veya hastalık sebebiyle iş akdine son verilen çalışanların işe iade işlemlerinde öncelikleri ve hakları söz konusu. Yasalarla ve iş kanunları ile korunan bir çalışanın doğum yaptığı veya yapacağı için işine son verilmesi kanunen mümkün değil. Şayet çalışan bu sebeple işte çıkarılmışsa bu durumda mahkemeye müracaat ederek işe geri iadesini isteme hakkına sahip. Çalışan kişi iş yerinin bulunduğu bölgeye bakmaksızın İshaklı Mahallesi işçi avukatı kendisine bu haksız çıkarma ile ilgili her konuda hukuki yardımı sağlayacaktır. Diğer yandan şayet çalışanın işten çıkarılması işvereni haklı çıkarabilecek bir sebebe bağlı ise de bu durumda işçi avukatınız size yine en baştan bilgi verebilir ve açacağınız davanın olası sonuçları konusunda sizi bilgilendirebilir. Aynı şekilde hastalık sebebiyle işine son verilenlerin de haklarını hukuki yönden aramaları için yapmaları gereken iş ve işi Beykoz avukatlarından yardım almaları.

Call Now Button