0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Beykoz Örnekköy Mahallesi İşçi Avukatı

En önemli görevi işçi ve işveren ilişkisini düzenleyen iş hukuku, bunun yanı sıra işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işçi sendikalarını kapsayan bir hukuk dalıdır. İş hukuku, hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerinden doğan işveren ve işçi ya da onların devlet ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulmuş hukuk kurallarını incelemektedir. Bunun için de devreye Örnekköy Mahallesi işçi avukatı girmektedir.

Sendikal Tazminat Davası

İşçilerin bir takım hukuksal hakları bulunmaktadır. Bu haklardan bir tanesi de sendikal faaliyetler içinde bulunabilmesidir. Sendika özgürlüğü Anayasanın 25. Maddesinde de güvence altına alınmaktadır. İşçiler özgür şekilde bir sendikaya üye olabilir ve sendikal faaliyet içinde bulunabilmektedir.

İşverenler herhangi bir sendikal faaliyet içerisinde bulunulup bulunulmamasından kaynaklı işçilerin işlerine son verilirse eğer sendikal tazminat ödenmesi yapmaları gerekmektedir. Ödenmediği durumlarda ise dava açılabilmektedir.

Sendikal Tazminatın Şartları Nelerdir?

İşçilerin sendikal tazminatı alabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde sıralanabilinmektedir:

  • İşçilerin işe alınması sürecinde sendikaya bağlı olmaları ya da olmamaları şartının aranması,
  • İşverenin sendika üyesi olan işçiler ile olmayan işçiler arasında ayrım gözetmesi,
  • İşçilerin sendika faaliyetlerine katılmasından dolayı işlerine son verilmesi.

Sendikal faaliyetlerinden dolayı işten atılan ya da farklı bir uygulamaya tabi tutulan kişiler Beykoz işçi avukatı Mehmet Ali Helvacı’ya verecekleri vekalet ile dava açabilirler.

Call Now Button