0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davası Nereye Açılır?

Evlilik birliğini kurmaya karar veren kişiler, belirli bir zamandan sonra anlaşmazlığa düştüklerinde boşanmak üzere anlaşmalı ya da çekişmeli olarak ve tek taraflı ya da karşılıklı olarak boşanma davası açma kararı alabilirler.

Boşanma davalarına farklı iki mahkeme bakabilir. Bu yüzden davanın açılabilecek yerlerin neye göre tespit edildiğini bilinmesi gereklidir. Evlilik birliği nasıl kuruluyor ise, bu birliğin sona erdirilmesi de aynı kanun kapsamında işlemektedir.

Evlilik birliğinin devamının mümkün olmaması halinde, Türk medeni kanunu çerçevesinde şekillenmiş ve uygun şartları sağladıktan sonra boşanma davası için başvuru yapılabilir.

Boşanma Davasına Hangi Mahkemeler Bakar?

Anlaşmalı ve çekişmeli şeklinde olan iki farklı boşanma davası türü bulunmaktadır. Her iki dava ile ilgili süreçte ise süre ve işleyiş yönünden farklılıklar görülür. Tüm bu hususlardan yola çıkılarak boşanma davası türü ne olursa olsun, boşanma davalarının tümüne Aile Mahkemeleri bakmaktadır.

Bazı bölgelerde Aile Mahkemesi bulunmaz, bu yüzden aile mahkemesi olmayan yerlerde boşanma davaları ile ilgili süreçleri Aile Mahkemesi Sıfatı ile görev yapmakta olan Asliye Hukuk Mahkemeleri yapmaktadır.

Aile mahkemeleri, Türk Hukuk sistemi içinde, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin bir kolu olarak uzman bir şekilde görev yapar.

Boşanma Davasını Kim Açar?

Boşanma davası açmaya karar veren eşlerin, kimin davayı açmasından ziyade, açan tarafın bulunduğu iddiaları tespit edebilmesi daha büyük önem taşır. Bilinmesi gereken bir başka konu ise, bir taraf boşanma davası açtı ise, diğer taraf da karşı boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Boşanmada iddiaları en doğru şekilde hakime sunan ve sunduğu iddiaları ispatlayan taraf her zaman daha avantajlıdır. Kadın ya da erkek olsun davayı kimin açtığının herhangi bir önemi yoktur.

Boşanma Davalarında Avukat Tutulmalı Mı?

Türk hukukunda isteyen herkes mahkemeler önünde kendi davalarına ilişkin dava takibi yapabilir. Anlaşmalı davalarda avukat tutulmasına çok da fazla gerek görülmemektedir. Bunun yanında çekişmeli boşanma davalarında, maddi ve manevi tazminat davaları dava sürecinde yer aldığı için uzman bir avukat ile bu davaların takibinin yapılması çok daha sağlıklı olacaktır.

Call Now Button