Boşanma Sürecinde Eşlerin İtirazları Etkili Mi?

Boşanma davaları, basit gibi gözüken ancak farklı aşamaları içerisinde barındıran süreçlerdir. Genel olarak çekişmeli ve anlaşmalı şeklinde ikiye ayrılan boşanma davalarında, bireylerin sorunları ön planda tutularak en az zarar ile sürecin tamamlanmasına önem verilir. Bu noktada elbette ki avukatların da önemi son derece fazladır. Maltepe boşanma avukatı seçenekleri bu noktada bireyler açısında faydalıdır. Belirtilen semtte boşanma üzerine uzmanlaşan pek çok görevli bulmak mümkündür.

Boşanma Nedenine Göre Değişebilir

Anlaşmalı boşanmaya karar veren ancak daha sonra vazgeçen ya da çekişmeli boşanma davası açan çiftlerde, bir tarafın itiraz etmesi her zaman etkili değildir. Eşlerin itirazlarının kabul edilmesi, boşanma nedenine göre değişiklik gösterebilir. Bu noktada darp ya da şiddet nedeniyle boşanmak isteyen kişiler, eşleri itiraz etse bile mahkeme tarafından kabul edilmeyebilmektedir.

  • Boşanma sürecinde eşlerin itirazları, mahkeme hakimi tarafından değerlendirilmekte ve olumlu olması halinde kabul edilmektedir.
  • İtirazları kabul edilmeyen kişilerin boşanma davaları en kısa süre içerisinde sonuçlanır ve mağdur olan eşin hakları korunur.
  • Çekişmeli boşanma davalarında, bireyler itiraz ettiklerinde süreç daha uzar ve tarafların tüm itirazları, en detaylı şekilde değerlendirilir.
  • Maltepe avukatı tutan ve bölgenin en iyi uzmanlarından biri ile çalışan kişiler, boşanmaya itiraz edilse bile haklarını koruma fırsatı bulabilirler.

İtiraz Konusunda Delillerin Etkisi

Boşanma aşamasında, itiraz eden kişilerin doğru delilleri toplamaları da son derece önemlidir. İtirazı gerçekleştiren tarafın elinde sağlam delillerinin bulunması, sürecin seyrinin değişmesine yardımcı olur. Ancak bu durum boşanmanın hemen sonuçlanmasını da engelleyebilir.

Delil toplama süreci: eşlerinden boşanmak istemeyen ve davaya itiraz eden kişilerin, evliliklerinin iyi gittiğine dair kanıtlar toplamaları gerekir. Kanıt bulurken ise asla karşı tarafın kişisel hakları ihlal edilmemelidir. Bireyler, yine aynı şekilde tazminat davası açmak ya da mahkemeyi kazanmak adına da itiraz da bulunarak haklılıklarını kanıtlayabilirler. Ancak bu tür işlemlerde itirazın kabul edilmesi adına titizlik ile hareket edilmesinde fayda vardır.

Mahkeme Sürecini Uzatması

Boşanma davalarında itiraz edilmesinin en olumsuz sonuçlarından bir tanesi, sürecin uzamasıdır. Kısa sürede eşlerinden ayrılmak isteyen, anlaşmalı boşanmayı hedefleyen bireyler için itiraz, mahkemenin en az 1 yıl ileri atmasına neden olabilir. Maltepe İstanbul boşanma avukatı bu noktada müşterilerini bilgilendirmektedir. Bazı durumlarda bireyler, haklı olsalar bile mahkeme uzamaması için itirazlarını geri çekebilmektedirler.

  • Anlaşmalı boşanma davaları en fazla 5-6 ay sürerken, eşlerin itiraz etmesi durumunda süreç artabilir.
  • Haklı olan ancak itiraz ederek mahkemeyi uzatmak istemeyen bireyler, avukatları ile görüşerek farklı bir yol izleyebilirler.
  • Eşlerin itiraz etmesi, bazı durumlarda daha çok delil toplanarak bireylerin haklılıklarını kanıtlamalarına da yardımcı olabilir.

Avukat Ve Mahkeme Faktörleri

Boşanma davası hakkında bilgi sahibi olmayan, süreçleri tam olarak öğrenmeyen kişiler, itiraz etseler bile olumlu sonuç alamayabilirler. Bu nedenle tarafların, iyi bir avukat seçmeleri önem taşır. Aynı durumda mahkeme heyeti açısından da geçerlidir.

Mahkeme inisiyatifi: itiraz eden bireyler için mahkemenin tutumu son derece önemlidir. Mahkeme hakimi, herhangi bir taraf itiraz etse bile, haklı görmediğinde, itirazını kabul etmeyebilir. Bu gibi durumlar ise itirazların geçersiz olmasına zemin hazırlar. Maltepe avukat seçeneklerinden bir tanesini değerlendiren ve davayı kazanmak adına uzman bir görevli ile anlaşan kişilerin, mahkeme inisiyatifine de dikkat etmeleri gerekir.

Eşlerin itirazları, çoğu zaman evlilik birliğinin hemen kaybedilmemesi açısından önemlidir. Ancak bu durum itiraz türüne, soruna, kanıtlara ve mahkeme durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Boşanma Sürecinde Eşler Aynı Evde Kalabilir Mi?
Kişiler boşanma sürecinde olmalarına rağmen hala aynı evde yaşamaya devam ederler ise; hakimler bu evliliğin temelden sarsılmış olmadığına ve kişilerin bir arada yaşayabildiklerine karar verebilmektedir.
Bir Kadın Boşanma Davası Açarsa Hakları Nelerdir?
Boşanma davalarında kadının çocuklarının velayetini alma hakları bulunmaktadır. Bunun yanında kişilerin kendileri içim tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası, ziynet eşyası alacakları, ortak malların paylaşımı, aile konutu ayırma istemi; çocukları için ise tedbir nafakası ve maddi manevi tazminat isteminde bulunma hakkı vardır.
Hakim Boşanma Davasını Neden Reddeder?
Hakim tarafların sunduğu sebeplere bağlı olarak delillerin ya da ispatların yetersizliği hususunda karar verdiği zaman ya da aile birliğinin temelinden sarsılmış olmadığına karar verir ise boşanma davaları reddedilebilinir.
Çekişmeli Bosanma Davası En Fazla Ne Kadar Sürer 2022?
Çekişmeli boşanma davaları ortalama en az 5 en fazla 6 celse de sonuca varmaktadır. Bir davanın 5 ila 6 celseye kadar uzaması 1 ila 1,5 yıla denk gelebilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Trafik Cezası İtiraz

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi İşçi Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreçleri

İcraya İtiraz

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Avukat

“Boşanma Sürecinde Eşlerin İtirazları Etkili Mi?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara