Kadıköy Kira Hukuku Avukatı

Kadıköy kira hukuku avukatı konusunda karşınıza birçok profesyonel sıralayan bir ilçedir. Kalabalık nüfusu ve ticari hayatının canlı olması sebebiyle birçok konuda olduğu gibi kira ile ilgili davaları da çok fazla bulmanız mümkündür.

Avukat ihtiyacı mal sahibinin veya kiracının karşılaştığı durumlar neticesinde ortaya çıkabilir. Kira konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklar genellikle alacak konularında veya tahliye edilememe gibi durumlarda ortaya çıkar.

Kiracıdan Alacaklarını Tahsil Edememe

Mal sahibi ile kiracının arasında imzalanan sözleşme süresince eğer belirtilen kira bedeli ikiden daha fazla aksatılmış, ve bu aksamalar sonrasında mal sahibi tarafından kiracıya iki kez ihtar çekilmesine rağmen herhangi bir ödeme gerçekleşmemişse, mal sahibi kiracıdan mülkü veya ticarethaneyi tahliye etmesini talep edebilir.

Burada ortaya çıkan dava konusu ise mal sahibinin kiracıdan tahliye etmesini istemesi ancak kiracının bu ihtara uymaması olabilir. Kira durumları ile ilgili olan davaların değerlendirmesini yapan mecra asliye hukuk mahkemesidir. Bu noktada mal sahibi Kadıköy kira hukuku avukatı ile iletişime geçip konu hakkında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini öğrenebilir ve vekalet vererek kendi adına asliye mahkemesine başvuru yapılmasını sağlayabilir.

Bildirim Sağlayarak Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kanunda mal sahibinin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilmesi için belirli şartları taşıyor olması gerekir. Eğer bu şartlardan biri veya birkaçı yerine getirilmiyorsa kiracıdan tahliye etmesi istenemez. Kira sözleşmelerin son on beş günü içinde iki taraftan bir tanesi karşı tarafa bir taleple gelmedikçe, sözleşme aynı şartlarda bir yıl daha uzatılmış sayılır. Kiraya zam yapılacaksa da önceden belirlenen bir yüzdelik değer yoksa devlerin açıkladığı rakamsal değerler baz alınır.

Kira sözleşmesi eğer belirli bir süre için yapılmamışsa kiracının her daim sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisi vardır. Aynı durumda kiraya veren kişinin ise on yıl geçtikten sonra sözleşmeyi feshi bildirimi yapmak suretiyle sona erdirebilir.

Hangi Durumlarda Tahliye Talep Edilebilir?

Kanunda mal sahibinin kiracıdan tahliye isteyebilmesi için bazı hükümlere yer verilmiştir kısaca bu hükümleri inceleyelim.

  • Kiraya Veren Kişinin Veya Ailesinin Gereksinimi

Eğer kiraya verilen yer bir konutsa ve mal sahibi kendini ya da ailesinden birinci derece yakınını bu konutta oturmak istiyorsa bu doğrultuda kiracıdan tahliye isteyebilir. Olayı gerçekleşeceği tarihten önce en az bir ay kala bu bildirim kiracıya yazılı olarak yapılmalıdır.

  • Yeniden İnşa Ve İmar

Malın sahibi olan kişi eğer bu konut veya işyeri için yenileme veya yeniden yapma gibi tasarrufa sahipse bu konuya dayandırarak tahliye isteminde bulunabilir. Burada da diğer unsurlar gibi kiracıya muhakkak önceden haber verilmesi gerekir. Mahkemeye intikal eden hallerde hakim mal sahibinden bu istemini ispat yoluna gitmesini isteyebilir. Örnek bazı davalarda mal sahibi bir inşaat şirketi ile olan sözleşmesini mahkemeye delil olarak sunmuştur

  • Tahliye Taahhüdü Verilmesi

Kiracı eğer mal sahibine yazılı olarak işgal ettiği taşınmazı tahliye edeceğine dair beyan vermişse bu sürenin geçmesi halinde mal sahibi kiracısından mülkü ya da bahsi geçen taşınmazı boşaltmasını isteyebilir. Kiracı olan kişi veya kurum vaat ettiği tahliye zamanında eğer boşaltmamışsa işgal ettiği gün kadar mal sahibine kira vermekle de yükümlüdür.

  • Kiracının Konut Sahipliğinin Tespiti

Eğer kiraya veren kişi kiracısının aynı ilçe sınırları içinde bir başka evi olduğunu öğrenirse ve burada kiracı olan kişi mülk sahibi ise bu durumda da sözleşme bitmemiş olsa bile evi boşaltmasını isteyebilir. Kadıköy kira hukuku avukatı ihtiyacının en yoğun hissedildiği dava tiplerinden biri de budur.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aydinevler-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kiraci-tahliye-sartlarini-bilmeden-kiracilari-evden-cikarmak-mumkun-degil.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/pendik-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yunus-mahallesi-isci-avukati.html

“Kadıköy Kira Hukuku Avukatı” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara