Kartal Avukat

Kartal Avukat Mehmet Ali Helvacı, özellikle boşanma, ceza ve tanıma tenfiz davalarında yardım eden avukattır. Ceza ve boşanma davalarında avukat ihtiyacınızın karşılanması için Kartal avukat Mehmet Ali Helvacı tüm hukuki süreci danışabileceğiniz deneyimli bir avukattır.

Kartal Boşanma Avukatı

Boşanma davaları Aile Mahkemesi alanına giren aile hukuku ile ilgili kavramdır. Kartal boşanma avukatı da boşanma alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Aslında hukukta uzmanlık dalı olarak eğitim alınan ek bir alan bulunmaz. Sadece avukatların baktığı davaların yoğunluğu ve türünün o yönde olması ile avukatın boşanma davalarında daha tecrübeli olmasını ifade eder. Boşanma davaları aile hukuku içerisinde incelenir.

Kartal boşanma avukatı ise boşanma hukuku konusunda derinlemesine bilgi sahibidir. Kişilerin boşanma sürecinde haklarının korunması ve boşanma sürecinin doğru şekilde ilerlemesi için boşanma avukatı ile süreci yönetmek daha etkili olacaktır. Aile hukuku ile ilgili tüm detayları bilen Kartal boşanma avukatı yasal prosedürlere uygun olarak davanın lehinize sonuçlanması için çalışacaktır. Boşanma davaları açılmaya karar verildiği andan itibaren davalar yasal birçok prosedüre göre ilerler. Bu sebeple detayları iyi bilen Kartal avukat ile doğru ve eksiksiz olarak dava sürecini başlatmış olursunuz.

Kartal avukat boşanma nedenlerinizi dikkatli şekilde dinleyerek hukuki olarak davaya uygun bir şekilde lehinize kullanmak için uygun hale getirecektir. Kartal avukat olmadan başlatacağınız boşanma davalarında yanlış atılacak küçük bir adım haklı iken haksız duruma düşmenize neden olabilir. Bu sebeple atılacak her adım için Kartal boşanma avukatı ile işbirliği yapmalısınız. Boşanma sürecinin her aşamasında Kartal avukat sizi bilgilendirecek, olan her türlü olayın yasal prosedürlere uygun şekilde lehinize sonuçlanmasını sağlayacaktır. Davanın başlangıcından sonuna kadar her türlü sürecin doğru şekilde yönetilmesi davanın sonucunu da doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle Kartal avukat tarafından takip edilen bir boşanma davası daha iyi sonuçlarla tamamlanacaktır. Süreç boyunca hukuki anlamda destek sağlarken davanın sonucunda istediğiniz hakları kazanmanız açısından Kartal avukat davaya müdahil olmalıdır.

Kartal avukat dava öncesinde boşanma nedenlerinizi dinlerken sizinle etkili bir iletişim kurarak tüm detayları öğrenir. Anlattığınız boşanma nedenleri içerisindeki küçük detaylar bile davada lehinize kullanılabilir. Bu sebeple Kartal avukat tutmanız davanızın istediğiniz gibi sonuçlanmasını sağlayacaktır. Tutacağınız başarılı bir boşanma avukatı ile boşanma süreci boyunca dava için toplanan bilginin etkili bir sunum ile birleşmesini sağlamış olursunuz. Bu sebeple avukat tutmadan açacağınız boşanma davalarında elinizde çok bilgi olsa da bunları doğru kullanamadığınız zaman bir sonuç elde edemezsiniz. Ayrıca kartal avukat, dava süreci boyunca şeffaf bir şekilde müvekkil ile her aşamada iletişim kurar. Sıradaki adımın ne olduğu ve nasıl sonuçlanabileceği konusunda müvekkili bilgilendirir.

Kartal Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Eşler boşanmaya karar verdiklerinde açmaları gereken boşanma davası çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma, iki tarafın da boşanmanın sonucu ile ilgili her konuda uzlaşmaya varması ile açılır. İki taraf da boşanma konuları içerisinde tam anlamıyla mutabıktırlar. Bu sayede boşanmanın sonucunda anlaşmazlık çıkma ihtimali olmaz. İki taraf da önceden anlaşarak kısa sürede boşanma işlemi gerçekleşmiş olur. Fakat anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra taraflar arasında bir uyuşmazlık çıktığı zaman bu dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Kartal anlaşmalı boşanma avukatı ile ya da avukatsız olarak açabileceğiniz anlaşmalı boşanma davası ile kanunlar, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve tarafların her konuda uzlaştığını görerek boşanmalarını kabul eder.

Kartal anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte anlaşmalı boşanma prosedürleri başlatılabilir. Bunun işçin ilk başvuru yapılacak yer Aile mahkemesidir. Eğer bulunulan ilde aile mahkemesi yok ise o zaman Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için ilk şart, en az 1 yıldır evli kalmaktır. Ayrıca bir eş anlaşmalı boşanma davası açtığı zaman diğer eş bu davayı kabul etmelidir. Aksi takdirde dava çekişmeliye dönecektir.

Bunun haricinde anlaşmalı boşanma davası açıldığı zaman her iki eş de duruşmaya katılmalıdır. Hâkim huzurunda her iki taraf da boşanmak istediğini söylemesi durumunda hâkim boşanmalarına karar verecektir. Bundan sonra ise boşanmanın sonucu ile ilgili verilecek velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi konularda iki tarafın uzlaşmış olmaları önemlidir. Hâkim bu konularda iki tarafa da sorular soracak ve anlaşamama durumunda yine dava çekişmeliye dönecektir.

Fakat velayet konusunda iki taraf uzlaşmış olsa bile hâkim farklı bir düzenleme yapabilir. Bu durumda dava çekişmeliye dönmese de velayet konusu kamu düzeni ile alakalı olduğu için hâkim bu konuda değişikliğe gidebilir. Kartal anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte hazırlayacağınız protokol ile duruşma sırasında herhangi bir problem yaşamadan boşanma işlemi gerçeklemiş olur. Tarafların birbirine ödeyeceği yoksulluk ve iştirak nafakası da protokolde belirtilmeli, çocuklarla görüşme günleri, alacakları nafakalar protokolde belirtilmiş olmalıdır.

Kartal anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte duruşmadan önce de protokol hazırlanabilir. Boşanmanın mali ve maddi sonuçları ile birlikte çocukların velayet durumu protokolde belirtildiği gibi hâkim huzurunda da kabul edildiği zaman boşanmaya karar verir. Bu protokolde yer alan hükümler, hâkim tarafından zapta geçirilecek ve her iki tarafa da imzalatılacaktır. Tüm şartlar gerçekleştiği zaman boşanma işlemi gerçekleşmiş olur.

Kartal avukat ile birlikte, eşler anlaşmalı boşanma kararı aldıktan sonra ilk olarak boşanma dilekçesi ile birlikte boşanma protokolü hazırlanır. Protokol ve anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte acil bir duruşma günü istenerek dava harç ve masrafları ödenir.  Duruşma günü imzaların sahiplerinin kendileri olduğunu kabul ederler. Anlaşma konularında herhangi bir problem yaşanmadığı takdirde boşanmalarına karar verilir ve gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar tebliğ alınır. Her iki taraf da kararı temyize götürmeyeceklerini ifade ederek boşanma kararı kesinleşir. Bu aşamadan sonra da taraflar kimliklerini nüfus müdürlüğünden değiştirebilir.

Kartal Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma demek, tarafların boşanma aşamasındayken velayet, nafaka, tazminat ya da mal paylaşım gibi durumlarda anlaşamadığı durumlarda açılan dava türü demektir. Kartal çekişmeli boşanma avukatı ile detaylı bir durum değerlendirmesi yapılarak dava açılmalıdır. Boşanma ile ilgili konularda tam bir anlaşma sağlanamaması, bir tarafın boşanmak istememesi ya da evliliğin başlaması itibari ile henüz 1 yıl dolmaması ile çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davasında hangi eşin daha fazla kusurlu olduğu tespit edilir. Bunun için iddialar öne sürülür, deliller sunulur ve varsa tanıklar dinlenir. Çekişmeli boşanma davalarında gerektiğinde psikolog ve bilirkişi de duruşmaya katılır, araştırma yapılır. Bu nedenle Kartal çekişmeli boşanma avukatı ile daha doğru bir süreç yönetilir.

Kartal Avukat; Çekişmeli Boşanma Davası

Kartal avukat ile birlikte yürütmenizin daha doğru olacağı çekişmeli boşanma davası süreci birçok prosedür içerir. Her adımın yasalara uygun olarak atılması gerekir.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Kartal avukat ile davanın içeriği ve detayları ile ilgili bir görüşme yaparak avukat aracılığı ile dava açabilirsiniz. Boşanma davaları yazılı bir yargılama sürecinden geçer ve bu da bazı aşamalardan oluşur. Çekişmeli boşanma davası aşamaları ilk olarak dilekçeler aşaması ile başlar. ön inceleme duruşması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama ve karar olmak üzere 4 ya da 5 aşamada tamamlanır.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlarken mutlaka bir Kartal avukat desteği almalısınız. Dava açmak için davacı taraf ilk olarak boşanma nedenlerini sunduğu bir dilekçe yazar. Burada yazılanlar evlilik içerisinde yaşanan boşanmak istemenize neden olan olaylardır ve mümkün olduğunca ispatlanabilir olmalıdır. Davacı taraf boşanma dilekçesini oluşturduktan sonra Kartal avukat tarafından dava açılır ve davalı tarafa dilekçe gönderilerek tebliğ edilir.

Bu durumda davalı taraf bu dilekçeye 14 gün içinde cevap yazması gerekir. Davalı taraf cevap yazdıktan sonra davacı taraf cevaba cevap yazarak yanıtlar. Davalı taraf da ikinci cevabı yazdıktan sonra ön inceleme duruşması denilen ilk duruşma günü verilir. Kartal avukat ile birlikte duruşmaya katılmanız çok önemlidir. Ön inceleme duruşmasında tarafların birbirinden taleplerinin ne olduğu ve yargılamanın konusu anlaşılır. Duruma göre mahkeme bir yol haritası belirler. Bu mahkemede hâkim tarafından sulh olup olmayacağı sorulur ve olmayacaksa zapta geçirilir. Arafların birbirinden taleplerinin neler olduğunu ve anlaşmazlık konusunu hakim öğrendikten sonra dilekçelerde yer alan iddiaların ispatlanması için hakim ikinci duruşmaya kadar süre verir. İkinci duruşma tahkikat duruşmasıdır ve burada deliller incelenecek, Kartal avukat dinlenecek ve tanıkların beyanları dinlenecektir.

Ayrıca bilirkişi raporu gerekiyorsa bu duruşmada yazdırılır. Sonraki duruşma ise sözlü tahkikat aşamasıdır. Bu aşamada tarafların son sözleri sorulur ve tanıkların beyanları ile birlikte deliller değerlendirilir. Karar aşaması için gün verilerek davaya taraflardan birinin katılmaması halinde yokluğunda karar verileceği ihtar edilir. Karar aşamasında ise verilen karar gerekçesi ile okunur. Hüküm okunduktan 1 ay sonra gerekçeli karar yazılarak mahkemeden alınır. Taraflar istinaf ya da temyize gidecekse karar aşamasından sonra gidebilir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davasının süresi davanın durumuna göre değişir. Bazı durumlarda 6 ayda tamamlanırken bazı durumlarda ise 1 buçuk yıl sürer. Fakat tarafların birbirine düşmanca davranması sebebiyle de bazen daha da uzun sürebilir. Kartal avukat ile birlikte çalışarak davanın daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer; çekişmeli boşanma davasında her iki eş de birbirine dava açtığı durumlarda taraflardan birisinin duruşmaya gelmemesi halinde gelmeyen tarafın davası hâkim tarafından düşürülür. Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kanıtlanamadığı durumlarda da hâkim tarafından dava reddedilebilir. Davayı açan taraf davayı takip etmezse de hâkim davayı reddedecektir.

Çekişmeli boşanma davasından vazgeçme işlemi davanın her aşamasında yapılabilir. Davacı davayı geri çekerek kendi rızası ile boşanmak isteğinden vazgeçebilir. Davacı davayı geri çektiğinde davalı taraf da kabul eder. Bu durumda davalı taraf tekrar aynı sebeplere dayalı olarak dava açabilir. Bu durum davayı geri çekmektir ve dava hiç açılmamış sayılır. Fakat vazgeçme anlamında feragat işlemi yapılabilir. Davacı her an davadan vazgeçerek davanın kapanmasını sağlayabilir fakat tekrar aynı nedenlere dayalı olarak boşanma davası açamaz. Bu durumda davacı davalıyı affetmiş sayılır.

Kartal Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Anlaşmalı boşanma davası ücreti her ilde birbirinden farklıdır. Anlaşmalı boşanma davası İstanbul ili için 9 bin TL olarak ücretlendirilir. Kartal avukat tarafından bu miktarın üstünde ya da altında bir ücret talep edilebilir. İstanbul barosu tarafından belirlenen bu tarife tavsiye niteliğindedir ve her il için farklı fiyatlandırma yapılabilir. Kartal avukat dilerse bu tarifenin altında da ücret talep edebilir. Bu durumda davanın içeriği belirleyici unsurdur.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar? 9 bin TL Kartal avukat ücreti vardır. Ayrıca dava açılışı için gerekli harç ücretleri bu fiyata dahil değildir. anlaşmalı boşanma olduğu için taraflar avukat masrafını ve mahkeme masraflarını ortak şekilde ödeyebilir.

Kartal Avukat; Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Kartal avukat tarafından alınan İstanbul barosunun belirlediği çekişmeli boşanma davası ücreti 14 bin TL’dir. Her ilde değişen çekişmeli boşanma avukat ücreti İstanbul ili için 14 bin TL olarak belirlense de bu ücret tavsiye niteliğindedir. Davanın türüne, içeriğine ve Kartal avukat tarafından davaya harcanacak emeğe göre Kartal avukat tarafından dava ücreti değiştirilebilir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar? İstanbul ilinde çekişmeli boşanma davası fiyatları 14 bin TL’dir. Bu fiyat içerisinde dava masrafları bulunmaz. Çekişmeli boşanma davasında dava masraflarını ve dava ücretini davayı açan taraf öder. Ancak avukat tutacak maddi gücü olmayan kişiler de barodan yardım talep ederek avukat tutabilir. Bunun da ayrı prosedürleri bulunur.

Kartal Avukat; Boşanma Davası Açma

Boşanma davanızı Kartal Avukat Mehmet Ali Helvacı’ya vermeniz halinde ilk olarak iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdanınız ile birlikte noterliğe giderek Mehmet Ali Helvacı’ya vekâlet vermeniz gerekir. Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma davası açma hakkı oluşmalıdır. Bunlar arasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, hayata kast, haysiyetsiz bir yaşam sürme, terk ve akıl hastalığı gibi durumlar ile açılan davalar yer alır. Fakat günümüzde en çok kullanılan sebep, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebidir. Bunun içerisine ise güven sarsıcı davranışlar, aile üyelerine kötü davranma, aşırı borçlanma, ilgisizlik, alkol, ekonomik ve psikolojik şiddet gibi ve benzer birçok sebep belirtilebilir.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Öncelikle boşanma davası açmak için Kartal avukat ile detaylı bir görüşme yapmalısınız. Ardından Kartal avukat vekâlet verdiğiniz zaman aile mahkemesine başvuru yaparak sizin adınıza işlemleri başlatacaktır.

Boşanma davası açma süresi, eğer anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek istiyorsanız nikah tarihinizden itibaren 1 yıl dolmuş olması gerekir. 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma olarak dava açılamaz, sadece çekişmeli olarak süreç ilerleyecektir. Çekişmeli olarak ise sadece 1 saat bile evli kalsanız boşanma davası açabilirsiniz.

Kartal Boşanma Avukatı Tavsiye

Kartal boşanma avukatı tavsiye arayanlar Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek durum değerlendirmesi yapabilirler. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarınızın her aşamasında tavsiye ve destek almak için Mehmet Ali Helvacı’dan randevu alabilirsiniz.

Kartal Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatları ücretleri her ilin barosu tarafından belirlenir ve her avukat için farklılık gösterebilir.

Boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı için;

  • Çekişmeli boşanma davası İstanbul ilinin tamamında 14 bin TL
  • Anlaşmalı boşanma davası İstanbul ilinin tamamında 9 bin TL olarak belirlenmiştir.
  • Özellikle çekişmeli davalarda davanın içeriği ve Kartal avukat tarafından harcanacak emek ve mesaiye göre ücret değişebilir.

Boşanma avukat ücretleri ne kadardır?

  • Boşanma avukat ücretleri ilden ile değişirken başvurma harcı 54.40 TLdir.
  • Peşin harç 54.40 TL
  • Gider avansı 250 TL
  • Vekalet Pulu 7.8 TL olmak üzere toplam 378.90 TL başvuru için devlet tarafından alınan masraflar vardır.

Avukat Mehmet Ali Helvacı ile tüm boşanma sürecinizde hukuki olarak destek alabilirsiniz. Randevu almak için 0 533 351 98 54 nolu telefon ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/e a/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İSTANBUL adresinde de görüşme yaparak boşanma davası ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kartal İcra Avukatı
Kartal’da bulunan kişiler kaliteli bir avukatlık hizmeti almak isterler ise kişilerin yararı için avukat Mehmet Ali Helvacı bu konuda en büyük örneklerden bir tanesi olabilmektedir.
Kartal Avukat Numaraları
Kartal’da bulunan kişilerin hukuki süreçlerde 0533 351 98 54 numaralı telefonu arayarak Mehmet Ali Helvacı gibi kaliteli ve işinin ehli bir avukattan bilgi alabilmesi mümkün olmaktadır.
İstanbul Kartal Avukat
İstanbul Kartal’da bulunan kişilerin her türlü hukuki süreçlerinde yanında bulunmasını istediği kaliteli bir avukat olan Mehmet Ali Helvacı ile görüşmek isteyen kişilerin 0533 351 98 54 numaralı telefonu aramaları yeterli olacaktır.
Kartal Ceza Avukatı
Kartal’da ikamet eden kişilerin ceza avukatı olarak kaliteli bir hizmet alabileceği avukatların ilki olan Mehmet Ali Helvacı’dan bilgi almak için 0533 351 98 54 numaralı telefonu aramaları yeterlidir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kartal-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kartal-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kartal-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kartal-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-avukati-kartal.html

“Kartal Avukat” üzerine 5 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara