Kira Sözleşmesi Davası

Şahsi hakların yazılı hale gelmesinde sözleşmeler devreye girer. Örneğin belirli bir malın, bedeli eşliğinde şahsi hale gelmesi söz konusudur. Ancak şahsi hale geldiği yazılı beyanlar ile ifade edilir. Bu yolla kira kontratları yani sözleşmeleri gözler önüne serilir. Borçla Kanunu 312. Maddesi gereğince tapuya şerh verilmesi söz konusudur. Bu duruma bağlı olarak kira sözleşmesi davası görülür. Yani;

  • Sözleşmede yer alan maddeler dikkate alınır.
  • Sözleşmeye uygun olmayan durumlarda hukuk yoluna geçilir.
  • Dava süreci başlatılır ve sözleşme üzerinden değerlendirmeye geçilir.

Kira Sözleşmeleri Nasıl Sonra Erer?

Kira sözleşmesi davası denilince akla sona erdirmek geliyor. Şöyle ki sözleşmeler bazı durumlarda sona erebilir. Örneğin bildirim yolu ile de sözleşmesinin iptaline geçilebilir. Bu anlamda sözleşmenin bitmesinden 15 gün kala bildirimlere geçilir. Belirsiz kira sözleşmelerinden işiniz daha kolay olacaktır. Çünkü kiracı, herhangi bir neden göstermeden de fesih işlemlerine başvurabilir. Aynı zamanda;

-Tahliye Davası; Kiracının sebepsiz olarak sözleşme iptaline geçmesi kira kaybını beraberinde getirir. Bu gibi durumda alacaklı davalarına yer verilir. Bilirkişi tarafından incelemeler başlatılır. Ve de taşınmaza yönelik kira süresi ile kayıp değeri belirlenir. Bu yolla erken tahliye davalarına bakılır.

-Dava Yolu; Sözleşmenin sona ermesi adına dava yoluna da başvurulmaktadır. Örneğin iki haklı ihtarname neticesinde kira kontratının iptaline geçilebilir. Bunun gibi yazılı tahliye taahhütnamesi de mevcut durumda. Yani dava yoluna geçmek için şartlara uygun olmanız gerekir.

Kira Alacağı Davaları Nelerdir?

Kira sözleşmesi davası adı altında alacaklar da devreye girer. Nitekim malın belirli bir bedel ve süre eşliğinde sergilenmesi söz konusudur. Bu durumdan dolayı kira alacakları devreye girer. Olası haksız durumlarda da dava sürecine geçilir. Bu yolla alacakların temin edilmesi sağlanır. Ancak başta sözleşme üzerinde yer alan hususlar dikkate alınır.

Mesela kira kontratında evin başkalarına kiralanmamasına yönelik ibareler yer verilir. Evin farklı amaçla kullanılmaması adına da maddeler sergilenir. Bu gibi durumların yaşanması halinde davaya geçilir. Tahliye ve alacaklı işlemleri başlatılır. Hukuk mücadelesinde de avukatlarınızın yönlendirmelerini dikkate almanız gerekir.

Kira Sözleşmesi Davası Nasıl Açılır?

Dilekçe yolu ile şikayet bildirimlerine geçilmektedir. Bu şekilde dava sürecine yer verilir. Kira kontratının iptali ya da alacaklara yönelik davalar açılmaktadır. Bu aşamada icra takibi ve tahliye gibi işlemlere başvurulur. Örneğin kiranın ödenmemesi gibi durumlarda;

  • İlk başta alacağa yönelik icra takibine başvurulur.
  • 30 gün içerisinde ödeme yapılmaması halinde de tahliyeye geçilir.

Kira Sözleşmesi Davasında Avukatlık Nedir?

Kira davalarında avukatlar danışmanlık hizmetlerine yer verir. Yani müvekkilin başta bilgi sahibi olması sağlanır. Beraberinde gerekirse icra takibi ve tahliye işlemlerine başvurulur. Dava süreci direk olarak avukatlar tarafından sürdürülür. Bu yolla savunmaya gidilir ve davanın sona ermesi beklenir.

Kira Sözleşmesi Yapmamak Suç Mu?
Bir mülkü kiralarken kira sözleşmesi yapmak kanunlar tarafından zorunlu tutulmaktadır. Kira sözleşmeleri kişilerin alacakları ve ödeyecekleri tutarları, bu mülkün kişilere ne kadar süreyle kiralandığını gösteren resmi belgelerdir. Bu sebeple bir mülkü kiralama esnasında sözleşme yapmamak her iki tarafa da suç sayılmaktadır.
6 Aylık Kira Sözleşmesi Yapılır Mi?
Kira sözleşmelerinde bir süre kısıtlaması yoktur. Bu sebeple kişiler istedikleri süre boyunca kiralanacak yerler hakkında sözleşme yapabilmektedir. Bu durumda kişiler şayet bir süre belirtmek istemiyorsa belirsiz süreli bir sözleşme yapabilmektedir.
Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davasını Kim Açabilir?
Mülkü kiraya veren kişilerin temerrüt nedeniyle tahliye davalarını açma hakları kanunen bulunmaktadır. Temerrüt nedeniyle tahliye davası açılımları konut veya çatılı iş yerleri hakkında olabilmektedir.
Kira Sözleşmesi Resmi Şekle Tabi Midir?
Kira sözleşmeleri hukuki kurallar açısından şekle tabi değillerdir. Sözleşmelerde bir süre belirtilmediği takdirde bu belgeler resmiyetini kaybetmezler. Ancak sözleşme türüne göre kişilerin sözleşmeyi sona erdirme süreleri değişim göstermektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozles%cc%a7mesi-i%cc%87tirazin-kaldirilmasi-dava-dilekcesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-sureci-hukuki-olarak-nasil-gerceklesir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/mal-paylasimi-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yunus-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/altaycesme-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

“Kira Sözleşmesi Davası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara