0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Nafaka Yasası 2020

Nafaka konusunda yaşanan son değişiklikler nafaka ödemesinin hangi şartlarda ve ne kadar süreyle olacağını kapsamaktadır. Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenen Nafaka Yasası 2019 yılında yeni yasal düzenlemelerle değişmiştir. Nafaka genel olarak boşanma sonrası iki taraftan kusurlu olan tarafın ödemekle yükümlü olduğu ekonomik yaşamsal destektir. Nafaka konusu 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda açıklanmıştır. Yasal açıklamalarda belirtilen dört çeşit nafaka vardır;

 • Tedbir Nafakası
 • Yardım Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası

Tedbir nafakası boşanma davası açılmadan ya da boşanma davasının açıldığı süreçte eş ve çocukların ekonomik olarak desteklenmesi için ödenen nafakadır. Yardım nafakası, ihtiyacı olan akrabaya yardım etme gerekliliğini ortaya koyan nafaka türüdür. İştirak nafakası, çocuklar için velayetin olduğu tarafa ödenen nafakadır. Evlilik sonrası yoksulluk yaşayacak olan eşe ödenen nafaka türüdür. Tüm bu nafaka türlerinde yasal düzenlemeler farklı olmaktadır.

Kimler Nafaka Alabilir?

Nafaka alma standartları yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Evlilik sonrası eşlere ve çocuklara nafaka bağlanması için nafaka talep eden tarafın kusur olarak nitelendirecek bir durumu olmaması gerekir. Nafaka alabilecek olanlar;

 • İşi olmayan ev hanımları
 • Düzenli bir işte çalışmayanlar
 • Sosyal güvencesi olmayanlar
 • İşten çıkmış ya da atılmış olanlar
 • Devletten başka yardım almayanlar
 • Gayrimenkul sahibi olmayanlar
 • Asgari ücret ile çalışanlar

Nafaka davalarında nafakanın ödeneceği tarafta aranan kriterlerin belgeleriyle ispatlanması gerekir. Örneğin hiç çalışmamış bir eşin çocuklarıyla birlikte boşanma sonrası hiçbir geliri olmayacağı belgelerle ispatlanması sigortalar kurumundan ve başka kurumlardan alınacak onaylı belgelerle mümkün olmaktadır. Nafaka Yasası 2019 düzenlemelerinde bu kriterlere sahip olsa da nafaka alan tarafın nafakayı ömür boyu alması konusunda değişiklikler yapılıyor.

Yeni Nafaka Düzenlemesi Neleri Kapsıyor?

Yeni nafaka düzenlemesinde evli kalma süresi, boşanan kadının yaşı, gelir durumu, kusur durumu, çocuk olup olmaması gibi kriterleri kapsıyor. Boşanan eşe ömür boyu nafaka ödenmesi konusunda ciddi değişikleri kapsayan yeni düzenleme yoksulluk nafakasına beş yıl sınırı konması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu gün geçerli olan Türk Medeni Kanunu 175. maddesinde;^ Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz^ ifadesi değiştirilerek maddede yer alan süresiz ibaresi kaldırılıyor. Ayrıca nafaka yasası 1019 düzenlemelerinde nafaka davalarında kusur derecesinin de çok daha önemli ve etkin hale getirildiği bir tasarı planlanıyor.

Call Now Button