0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Olası Kast/Doğrudan Kast & Basit Taksir/Bilinçli Taksir

Olası kast/doğrudan kast &basit taksir/ bilinçli taksir konu başlığı altında suçun nasıl işlendiği ve temel niyetin ne olduğu ile alakalı bir ayrım ortaya koyulmaktadır. Bu konuda doğrudan bir yorum yapmanın oldukça zor olduğu da dile getirilmelidir. Kişilerin özellikle suçu işlerken tabi olduğu manevi durum ve genel yapılanma ile alakalı olarak fikir beyan etmek kanun yapıcılar tarafından da en çok zorlanılan hususlar arasında bulunuyor.

Doğrudan Kast Nedir?

Olası kast/doğrudan kast &basit taksir/ bilinçli taksir ayrımı  kapsamında doğrudan kast bir kişinin suçu sonuçlarını bilerek bile isteye işlemesidir. Bu aşamada bir suçlunun olayı kasten işlediğinin kabul edilmesi için bu durumun suç olduğunu bilmesi ve suç olduğunu bilmesine rağmen istemesidir. Her iki unsurun da oldukça karmaşık bir içeriğe sahip olduğu diler getirilmesi gereken en temel hususlar arasında bulunuyor.

Bilme Unsuru Hakkında Mevcut Sorunlar

Olası kast/doğrudan kast &basit taksir/ bilinçli taksir cezası  kapsamında kişilerin suçun sonuçlarını bilmesi ile alakalı bazı sıkıntılı noktaların bulunduğu da belirtilmelidir. Bu noktada hukuk alanında terimsel incelemelerde bulunan akademisyenlerin bilme yerine ön görme kavramını kullanmayı daha uygun bulduğu da ayrıca dikkate alınması gereken temel hususlar arasında yer alıyor.

Fail Durumun Tüm Detaylarını Aklında Canlandırabilir Mi?

Olası kast/doğrudan kast &basit taksir/ bilinçli taksir ne demektir  hususu altında bir suçlunun suçu işlerken suç ile alakalı tüm detayların akılda canlandırıldığı ile alakalı bir yanılgıya düşülmemelidir. Bu durum suçu kasten işlemeye yönlendirir fakat savunma makamları genel olarak suçun hafifletilmesi adına bu tür sonuçların kestirilememesi ile alakalı açıklamalar da yapmaktadır. Failin bir suç unsurunu istemesinin yanı sıra bilmesi ve sonuçları göze alması kavramları daha çok manevi boyut olarak nitelendiriliyor. Tam da bu nedenle kavramsal olarak sıkıntılı sonuçlar doğurabileceği belirtilmelidir.

Basit Taksir Nedir?

Olası kast/doğrudan kast &basit taksir/ bilinçli taksir kapsamında taksir kavramının bilmeden suç işleme manasına geldiği belirtilmelidir. Bilinçli taksir dahilinde ise durum bir derece daha karmaşık bir hal alıyor. Bu kavram dahilinde kişilerin neticeyi istememesine karşın sonucun ortaya çıkması olarak değerlendirilebiliyor. Basit taksir kavramında kişinin göstermesi gereken özeni ve dikkati göstermemesinden kaynaklanan suç unsurlarının ortaya çıkması olarak da nitelendirilebilmektedir.

Öngörmek Fakat İstememek Mümkün Mü?

Olası kast/doğrudan kast &basit taksir/ bilinçli taksir konu başlığı altında durumu öngörmek fakat istememek mümkün mü sorusu sıklıkla akıl karıştıran detaylar arasında bulunuyor. Bir suçun öngörülmesi fakat bundan kaçınmak için çaba sarf ederken sonucun ortaya çıkması kişilerin bu durumdan tam manası ile sorumlu olmamasını doğuruyor. Failin haklarının müdafaa edilmesi konusunda öngörme ve isteme kavramları oldukça detaylı bir biçimde işleme alınmakta ve incelenmektedir. Bu noktada yardımcı olacak avukatın konuya hakim olması da ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar arasında bulunuyor!

Call Now Button