Sapan Bağları Mahallesi İş Kazası Avukatı

Üsküdar iş kazası avukatı ve hukuk bürosunda çalışan alanında uzman ve deneyimli hukukçu kadrosu iş kazalarında işçi ve hayatını kaybeden işçi yakınları için hukuki danışmanlık hizmetleri sunar. Açılacak olan davada vekil olarak temsil yetkisi verilmiş olan avukatlar aynı zamanda işçi ve işveren arasında iş hukukundan kaynaklanan durumlarda da sorunların çözülmesinde arabuluculuk yapabileceği gibi diğer hukuki çarelerin de hizmetini verir. Öte yandan Üsküdar iş kazası avukatı, iş hukukundan kaynaklanan talepler doğrultusunda hukuki süreci yönettiği için iflas durumunda alacakların tazmini, iş tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin verilmemesi gibi iş hukuku kaynaklı sorunların çözülmesi için gelen talepler doğrultusunda hukuki işlemleri gerçekleştirir.

İş kazalarında maddi ve manevi zarar

İş kazalarında işverenin maddi ve manevi zarara yol açarak dış dünyada değişiklik meydana getirecek olan ihmali ya da fiili hareketleri söz konusudur. İşverenin gerekli olan dikkat ve özeni göstermemesi temel neden olmakla birlikte başka durumlardan da kaynaklanabilecek olan iş kazaları sıklıkla gerekli tedbirlerin alınmamış olması ya da denetimlerin yapılmıyor olmasından kaynaklanır. Oldukça ciddi kayıplarla sonuçlanan iş kazalarının önüne geçilmesi için ertelenmemesi gereken dava sürecinin mutlaka işçi ya da işçinin hayatını kaybetmesi durumunda Üsküdar işçi avukatı  tarafından açılabilecek  olan tazminat davaları için gerekli olan bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar kusur ve zarar olarak hukuk kurallarında hayat bulur. Bir başka deyişle iş kazaları dahil diğer hukuk dallarında ve haksız fiilden kaynaklanan borçlarda da tazminata hak kazanabilmek için zarar ve kusur aranır. Bu iki unsurun varlığı durumunda ikinci bakılacak olan nokta ise iş kazası ile ortaya çıkacak olan sonuç yani zarara bu kusurun sebep olmasıdır. Bu durum ise illiyet bağı ya da nedensellik bağı ile açıklanır.

Üsküdar işçi avukatı tarafından açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarını sadece işçiler değil işçilerin hayatını kaybetmesi durumunda manevi kayıplara uğramış olan işçi yakınları da açabilir. İş kazasına neden olan işverenin bu kusuru nedeni ile hukuki ve cezai sorumluluğunun olması en can kayıpları olduğu durumlarda bu gibi durumların bir daha yaşanmaması ve işçi yakınlarının manevi kayıplarının olmaması durumları için önemlidir.

İş sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri

İşveren ve işçi arasında akdedilen sözleşme ile karşılıklı borç doğuran bir durum ortaya gelir. Bu durumda hem işveren hem de işçi bir takım sorumluluklar üstlenmiş olur ve belli edimleri yerine getirmekle yükümlü olurlar. Bu edimler bazen yapma, etme edimi olarak karşımıza çıkarken bazı durumlarda da yapmama edimi olarak karşımıza çıkar. Yapma edimi en basit hali ile işverenin işçi ve iş yeri güvenliği için gerekli olan dikkat ve özeni göstermesi iken işçi için işin ifasını yerine getirmektir. Yapmama nedeni ise daha çok ticari temsilciler için geçerli olan rekabet etmeme yasağı olarak karşımıza çıkar. İfa edilmesi gereken bir edim olan işçi güvenliğinin gözetilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmeyerek sözleşmeye aykırı davranma durumunda iş kazalarının gerçekleşmesi olasıdır. Bu hallerde maddi ve manevi zarara ve kayıplara uğrayan işçi ile işçi yakınlarından Üsküdar çevresinde olanlar Üsküdar iş kazası avukatı aracılığı ile bir daha kayıplara yol açan kazaların meydana gelmemesi için gerekli olan hukuki süreci başlatabilirler. Gerekli incelemelerden sonra dava açarak vekillik hizmetini yerine getirecek olan avukatlar maddi ve manevi tazminat davaları dışında diğer uyuşmazlık davaları için de vekillik üstlenerek talepleri yerine getirir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-kira-hukuku-avukati.html

Yorum yapın

Hemen Ara