Üsküdar Kira Hukuku Avukatı

Mal sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren davalar Üsküdar kira hukuku avukatı ile ortaklık halinde ele alındığında daha pozitif sonuçlar doğuracaktır. Çünkü her hukuki süreç gibi kira ile ilgili davalarda kişi üzerinde yıpratıcı bir etki bırakabilir. Bu yüzden avukat aracılığı ile konunun ele alınması, psikolojik olarak herhangi bir hasara uğramamanızı sağla. Ayrıca vakit konusunda size saplayacağı avantaj da malumdur.

Günlük hayatın içinde normal işlerimize bile yeterinde vakit ayıramıyorken araya bir de dava takibi girdiğinde işler içinden çıkılmaz bir hal alabilir. İşte bu noktada Üsküdar kira hukuku avukatı gibi bir avukatın desteği tercih edilirse, hem konunun lehinize ilerleme ihtimali artar hem de stres yaşamamış olursunuz.

Kiracının Tahliye Edilebilmesi İçin Ne Gereklidir?

Bilindiği gibi belirli süreli kira sözleşmelerinde ev veya işyeri sahibinin kiracısını tahliye edebilmesi biraz zordur. Bunun için haklı sebepleri olması gerekir. Kirasını düzenli ödeyen ve mülke herhangi bir zarar vermeyen bir kiracıyı durduk yere çıkarmanız mümkün değildir.

Kanun bu konuda kiracı haklarını gözeten bir tutum sergiliyor olarak bilinmesine rağmen aslında mal sahipleri için de gerekli olan koşulları açıkça belirtmiş durumdadır buna göre bir mal sahibi kiracısını tahliye ettirebilmek için şu sebeplerden birini sunmalıdır.

  • Mülk ihtiyacı
  • Kira bedelinin iki ihtara rağmen ödenmemesi
  • Yeniden inşa ve imar
  • Kiracının aynı yerde konut sahibi olduğunun anlaşılması,
  • Tahliye için taahhüt verilmesi

Bu başlık çok genel olmakla birlikte en çok karşılaşılan dava konularını da oluştururlar. Buna göre bazılarını daha detaylı olarak anlatmaya çalışalım.

Mülk İhtiyacı Sebebi İle Tahliye İstemi

Açıkça anlatmak gerekirse ev sahibi ben artık burada oturacağım deyip kiracısını evden çıkaramaz. Bunun belli başlı kaideleri vardır. Her şeyden önce böyle bir işlem yapılması için konunun gerçekleşeceği tarihten en az bit ay önce haber verilmesi gerektiğini vurgulayalım. Ayrıca bu bildirim muhakkak yazılı olarak yapılmalıdır. Noter onaylı ihtarname tercih edilmesi uygun olacaktır.

Mülk ihtiyacı mal sahibinin birinci derecede yakını olan kişiler için hasıl olursa bu hak devreye girer. Ancak eş, kardeş, çocuk ve anne baba dışındaki akrabalar buradaki hısım yakınlığını karşılamaz.

Kira Bedelinin İki İhtara Rağmen Ödenmemesi

Belirli süreli kira sözleşmelerinde bedel olarak yazılan aylık tutarın, bir sözleşme döneminde iki kez ödenmemesi sonucu ihtar gönderen mal sahibi, durumun devamı halinde tahliye talebinde bulunabilir. Burada kiracıya icra yolu ile bir tebligat gönderimi de yapılabilir. Burada kiracı eğer tebligat doğrultusunda bir ödeme taahhüdü verirse, tahliye işlemleri askıya alınır.

Yeniden İnşa Ve İmar

Detaylı bilgisini Üsküdar kira hukuku avukatı üzerinden edinebileceğiniz bu sebepte de mal sahibinin evinde veya işyerinde bir takım düzenlemeler yapacağını veya bahsi geçen taşınmazı yıkıp yenisini yapacağını beyan etmesi ve bunun haberini bir ay önceden kiracıya verilmesi şartıyla tahliye istenme durumu söz konusu olabilir.

Kiracının Aynı Yerde Konut Sahibi Olduğunun Anlaşılması

Yapılan kira sözleşmesinde kiralayan olarak kimin adı yazılı ise o isme ait aynı belde içinde bir konutu olduğu ortaya çıkarsa, ev sahibi sözleşme devam etse bile tahliye isteyebilir. Bu durumda kiralanan yerdeki hane halkının mal varlığına değil yalnızca sözleşmenin tarafının durumuna bakılır.

Tahliye İçin Taahhüt Verilmesi

Kiracı eğer ev veya ticarethaneyi tahliye edeceği zamanı belirtmiş ve bunu yazılı olarak taahhüt etmişse, o günden itibaren ev sahibinin sözleşme fesih hakkı doğar. Bu konuda da Üsküdar kira hukuku avukatı ile görüşmeniz doğru olacaktır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uskudar-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/nafakanin-arttirilmasi-davasi.html

“Üsküdar Kira Hukuku Avukatı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara