6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu | 6769 Sayılı Kanun Mevzuat

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu patent ile ilişkili olarak yaptırımlara yer vermektedir. İlk etapta kanunun nazarında ele alınan yaptırımları sıralamak daha doğru olacaktır. 2017 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna karşı tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte bunlar…

6769 Sayılı Kanun 30/1 Yargıtay Kararları

Yargıtay kararları öncesinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nedir sorgulamak ve davaları ele almak daha doğru olacaktır. Örneğin daha çok marka haklarını ele alan bir kanun olarak bilinir. Ancak sadece marka ile sınırlı kalmaz. Şöyle ki:

-Haklar: Marka adlarının korunması adına çeşitli haklar boy gösterir. Hepsi 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu adı altında toplanır. Marka kadar coğrafi işarette boy gösterir. Diğerlerini sıralamak gerekirse:

 • Tasarım hakları kanun kapsamında koruma altına alınır.
 • Patent ile model için de yine haklara başvurulmaktadır.

-Düzenlemeler: Sadece hakların korumasına ilişkin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu dikkate alınmaz. Kanun nazarında hakların hem teknolojik hem de sosyolojik alanda da korunması esas alınır. Ekonomik boyut bunlar arasında yerini almıştır. Neticesinde ise:

 • Ürün adlarından tasarımlara kadar tüm hususlara özel düzenlemelere yer verilir.
 • Düzenlemelere karşı sosyal ve de ekonomik olarak ilerleyiş sağlanır.

Kanun nazarında Türk Patent ve Marka Kurumu da yeni düzenlemelere sahip olmuştur. Örneğin başta Türk Patent Enstitüsü adı ortadan kalmıştır. Adındaki düzenlemeler kadar çeşitli hak tanımlarına da kapsamlara sahip olmuştur.

Tüm bu hususların akabinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yargıtay kararlarına değinebilirsiniz. Öncelikle 9769 sayılı yasanın 30 / 1. Maddesine göre marka hakları dikkate alınır. Şöyle ki:

 • Markanın haklarına dair tecavüz ele alınmıştır.
 • Marka haklarına tecavüze karşı cezai hükümler belirlenmiştir.

Tüm bu hususlara bağlı olarak Yargıtay kararları göz önünde bulundurulur. Örneğin marka haklarının ihlaline dayalı olarak ele alınan hususlar şöyle:

-Marka Hakkı: Marka hakkında tecavüze dair birden fazla örnek gösterilebilir. Şöyle ki hakka iltibasın ve de iktibasın tespiti neticesinde yaptırım uygulanır. Marka haklarının ithal veya ihraç edilmesi de yine sorun teşkil eder. Ticari olarak satın alınması veya depolanması da suçlar arasındadır.

-Cezalar: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nazarında tüm bu hak ihlallerine cezai yaptırımlar eşlik eder. Örnek vermek gerekirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis kararı çıkabilir. Aynı şekilde 20.000 gün olarak adli para cezası da uygun görülebilir. Marka haklarını tecavüz edenler hapis veya adli para cezaları ile karşı karşıya kalmaktadır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu üzerinden tüm suçlar birer birer sıralanır. Aynı şekilde suçlara dair yaptırımlar belirtilir ve davalarda göz önünde bulundurulur.

6769 Sayılı Kanun Mevzuat

6769 Sayılı Kanun Yasaları eşliğinde marka hakları ve tesciline ilişkin tüm düzenlemeler ele alınmıştır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu üzerinden marka hakkına sahip olan kişilere eşlik eden hususlar şöyle:

 • Tescilli markanın işaretlerine dair düzenlemelere yer verilmiştir.
 • Markaya ait olan mallar ve hizmetler de maddelerden ifade edilmiştir.
 • Halk ile marka arasındaki ilişki göz önünde bulundurulur.

Bunların yanı sıra ülkemizdeki tanınmışlık düzeyi de dikkate alınan hususlar arasındadır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nazarında tüm bu marka hakları ve düzeyleri ele alınır. Neticesinde ortaya çıkan haksız fiillerin önlenmesine ilişkin talep etme hakkına yer verilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu maddeleri oldukça fazla. Örnek vermek gerekirse 30. Madde üzerinden marka haklarının tecavüzü dikkate alınmaktadır. Bu şekilde:

-Hükümler: Başkasına ait olan markanın hakları iltibas edilemez. Aynı şekilde iktibas durumunda yasalar devreye girer. Bunun gibi tecavüze karşı üretilen mallar ya da verilen hizmetler, yeni düzenlemelere bağlı olarak ortadan kaldırılır.

-Cezalar: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nazarında hem hapis hem de adil para cezaları dikkate alınır. İlk etapta hakların ihlali ve kullanım amacı gibi tüm hususlar değerlendirilir. Bunun üzerine yaptırımlara karar verilir ve uygulanır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu üzerinden birkaç madde arka arkaya sıralanır. Her maddeden marka haklarına ilişkin tüm hususlar sıralanır. Aynı şekilde hakların ihlaline bağlı olarak karar verilen cezalar da belirtilir. Bu yolla marka haklarının hem korunması hem de ilerlemesi sağlanır. Öyle ki 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu marka birliği, işleyişi ve tanınmışlığı adına önemli bir yere sahiptir.

Sınai Mülkiyet Kanunu 30/1

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yeni maddeleri ile göz önünde bulundurulur. Örneğin 30 / 1 olacak şekilde yeni maddesi gözler önüne serilir. Madde üzerinden marka hakkı ve tecavüzleri dikkate alınmaktadır. Kanun nazarınca:

-Marka Hakkı: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 30 / 1 maddesine karşı iktibas ile iltibasları ele almanız uzun sürmez. Madde dahilinde marka hakkının tecavüz edilmesi ele alınır. Tecavüze karşı malın üretilmesi ve de hizmetin sergilenmesi suç teşkil eder.

-Madde Cezaları: Tüm bu hakların ihlaline bağlı olarak cezai yaptırımlara yer verilir. Örneğin tecavüz edilen mal haklarını ticari amaçla satın alanlar 1 – 3 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bunun yanı sıra adli para cezaları da boy gösterebilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu sayesinde tüm bu hükümler ve cezalar netlik kazanır. Marka hakkına tecavüze karşı cezai hükümler sınai mülkiyet adı altında ele alınır. Neticesinde hakların ihlali teşhis edilir hükümler uygulanır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ilk maddesinde hükümlerin ve cezaların sıralandığı açık durumda. Hükümler arka arkaya sergilenir ve hepsine dair cezai yaptırımlar boy gösterir. Diğerlerinden de söz etmek gerekirse:

 • Marka hakkını tecavüz eden ve nakleden kişilere ceza uygulanır.
 • Marka haklarının depolanması da suçlar arasında yerini almıştır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu görüldüğü üzere birkaç hususa değinir. Hepsine ilişkin ayrı cezai sorumlulukları gözler önüne serer. Örneğin adli para cezaları bunlardan bir tanesidir. Yirmi bin gün maksimum sınırına kadar para cezaları boy gösterebilir. Haricinde 1 yıldan 3 yıla hapis cezası da yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu birinci maddesinde yerini almıştır.

6769 Yönetmelik

SMK kapsamında olacak şekilde 6769 yönetmelik üzerinden cezai hükümler arka arkaya sıralanır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nazarınca hem marka haklarına hem de yaptırımlara yer verilir. Bunlar işlenen suçun niteliğine göre şekillenir. Örnek vermek gerekirse:

-İşaret: Markanın özüne ait olan işaretler de 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu eşliğinde koruma atına alınır. Neticesinde işaretin izinsiz olarak kaldırılması halinde cezai yaptırımlara başvurulur.

-Haklar: İzinsiz olarak marka hakkının devredilmesi de suç teşkil eder. Suça karşı adli para cezası ele alınır. Aynı zamanda hapis cezası da dikkate alınabilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yaptırımları için belli başlı şartlara da yer verilir. Şartlara uygun olan markalara ilişkin cezai yaptırımlar boy gösterir. Örneğin:

 • Türkiye’den tescilli olan markalar kanun kapsamına girer.
 • Tescil belgelerinin eksiksiz olması dikkate alınır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu maddelerinden tescilli mal ve hizmetler ele alınır. Bunun üzerine cezai hükümler suçun niteliğine göre uygulanır. Mal haklarının tecavüz edilmesi sorun teşkil eder ve hükümler boy gösterir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu tüzel ile gerçek kişilere ilişkin ayrı hükümlere yer verir. Farklı olarak tüzel kişilerde güvenlik tedbirlerine de başvurulur. Kanun hükmüne uygun olacak şekilde yaptırımlara karar verilir. Şöyle ki:

 • Suç faili olarak tüzel kişilerin organları dikkate alınır.
 • Güvenlik tedbirleri ile beraber hükümler uygulanır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu sayesinde hem gerçek hem de tüzel kişilerin cezai hükümlerini ele almak uzun sürmez. Yönetmelik maddeler halinde gözler önüne serilir. Aynı zamanda yönetmeliğe hakim olan avukatlardan danışmanlık hizmeti alarak harekete geçilebilir.

Sınai Mülkiyet Kanunu Nedir

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nazarında birkaç konu başlığı netlik kazanıyor. Resmi Gazetede yayınlanan kanun 2017 yılından beri ele alınıyor. Özellikle de patent, model ve de tasarım gibi hakların korunmasına ilişkin düzenlemelere yer veriliyor.

Tüm bu düzenlemeler sayesinde markanın teknolojik açıdan ilerleyişi göstermesi esas alınır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu eşliğinde sadece teknolojik değil ekonomik olarak da ilerleyiş göstermek mümkün olacaktır. Son olarak sosyal ilerlemenin sağlanması için kanun nazarınca harekete geçilmektedir. Bu sayede:

 • Türk Patent ve Marka Kurumu ile ortaklaşa faaliyet gösterilir.
 • Markanın hak tanımları yapılır ve koruma sağlanır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu önceden de belirttiğimiz gibi sadece marka ile sınırlı kalmıyor. Akabinde coğrafi işaretlerin bunlar arasında olduğunu unutmamak gerekir. Faydalı modeller de yine kanun nazarına girmiştir. Diğerleri:

 • Geleneksel ürün adlarına değinilir.
 • Marka tasarımları da kanun kapsamına girmiştir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu görüldüğü üzere birden fazla marka hususunu dikkate alır. Buna karşı hem hakları korur hem de cezai hükümlerini sıralar. Cezai hükümler için hem hapis hem de adli para cezaları boy gösterir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu cezai yaptırımlar için birkaç hususu ele alır. Örneğin markalarla ilgili olarak tescil şartını sunar ve hükümlerini sergiler. Markanın tescilli olması halinde cezai hükümler ortaya çıkar ve de hakların korunması sağlanır. Bunun için:

 • Türk Marka Hukuku’na göre ayırt edici olması gerekir.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu nazarınca da anlaşmalı olması beklenir.

Sadece markalar göz önünde bulundurulmaz. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hem tasarımlar hem patentler hem de coğrafi işaretler için çeşitli maddelere sahiptir. Tüm bu hususlara karşı hakların korunması ve de cezai hükümlere karar verilmesi söz konusudur.

Sınai Mülkiyet Kanunu Gerekçesi

Marka sahibinin izni olmadan depolama, kullanma ya da iptal etme gibi hususlara yer verenler 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu cezai hükümleri ile karşı karşıya kalır. Tüm maddeler birer birer sıralanır ve gerekçeleri dikkate alınır. Örnek vermek gerekirse:

 • Markanın benzer bir markaya göre tescile başvurması gerekçeler arasındadır.
 • Tescil edilmemiş marka hakları da gerekçeler arasında boy gösterir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçelerinin maddelere göre şekillendiği açık durumda. Neticesinde AB Marka Tüzüğü ve Patent Kurumu üzerinden işlem görülür. Örneğin tescilli olan markalara karşı cezai hükümler devreye girer. Aksi halde kanun, maddeler ve gerekçeler dikkate alınmaz.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu maddelerinden tüm cezai yaptırımlar belirtilir. Aynı şekilde itiraz gerekçelerine ilişkin tüm hususlar sıralanır. Örnek vermek gerekirse itirazın yazılı ve de gerekçeli olarak sunulması önem arz etmektedir. Devamında:

 • İtiraz için gerekli ödemenin yapılması beklenir.
 • Kurum ücret ödemesini ve gerekçeleri dikkate alır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu itiraz gerekçesine ilişkin süreye de yer vermektedir. Şöyle ki markanın tescil durumu dikkate alınır. Akabinde tescilin minimum 5 yıllık olması halinde itiraz değerlendirilir. Değerlendirme aşamasında itirazın gerekçesi göz önünde bulundurulur.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu itiraza dair ispatlara da değinir. Türkiye’deki markanın hangi mala ya da hizmete yönelik olduğu dikkate alınır. Aynı şekilde ne denli talep gördüğü de ispat edilmelidir. Bu hususlara karşı hukuki uyuşmazlıkların tespiti gerçekleşir, itirazlar ele alınır ve cezai hükümlere başvurulur.

Cezai hükümler 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu üzerinden arka arkaya sıralanır. İki ayrı kategoriden ele alınır. Bunlar adli para ve hapis cezası olarak değerlendirilir.

Smk

SMK, Sınai Mülkiyet Kanunu olarak tanımlanır ve çeşitli sektörleri kapsar. Örneğin sanayi ile tarım bunlar arasında boy gösterir. Sektördeki yeniliklerin tescil çerçevesinde ele alınması sağlanır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile de tüm bu tescil haklarından cezai yaptırımlara her türlü hususa değinilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile hak tanımlarının yapılığı açık durumda. Hak tanımı için ele alınanlar ise şöyle:

 • Patentlere karşı yasal çerçeve belirtilir.
 • Patent mal ve hizmetler ayrı ayrı değerlendirilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu mal ve hizmetleri koruma altına alır. Olası hukuki uyuşmazlıklarda ise yaptırımlara başvurulur. Örneğin hapis cezası bunlardan sadece bir tanesidir. Hemen arkasından ise adli para cezası gelir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu nazarında işlenen suçların niteliği dikkate alınır ve cezai yaptırımlara karar verilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu maddeleri her geçen sene yeniliyor. Neticesinde Resmi Gazete üzerinden yayınlanıyor ve uygulamaya geçiliyor. Uygulama sırasında patentli ürünler ele alınır. Şöyle ki ülkemizden tescilli olan markalara ilişkin kanun yürürlüğe girmektedir.

Sınai mülkiyet kanunu hangi konuyu düzenlemektedir?
Sınai mülkiyet kanunu marka, coğrafi işaret, patent, faydalı model ya da geleneksel ürün adına ilişkin başvuruları kapsayan konuları düzenler.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Nedir?
6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunu, ekonomik ve sosyal ilerlemenin geliştirilmesine ilişkin çeşitli düzenlemeleri bulunduran bir kanundur.
Marka nedir SMK?
Sonradan muayene kaydı olarak ifade edilen kanun içerisindeki marka, herhangi bir firma ya da kuruluşun patenti olarak adlandırılır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ticaret-hukukuna-gore-rehin-islemleri-nasil-gerceklestirilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/patent-avukati-istanbul-patent-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/avukat-istanbul-patent.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/mal-paylasimi-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-ve-ticaret-hukuku-ile-alakali-degisiklikler-yeni-detaylar.html

“6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu | 6769 Sayılı Kanun Mevzuat” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara