Aile Konutu Şerhinin Nitelikleri Nelerdir?

Evlilik birliği gerçekleştirildiği zaman eşler bir evde acı tatlı bir yaşam geçirmekte ve o ev içerisinde aynı haklara da sahip olmaktadır. Tüm yaşamsal faaliyetlerin paylaşıldığı bu ev aynı zamanda düzenli yaşamın ve aile kurumunun da temelidir. Türk Medeni Kanunu’na baktığınız zaman evlilik kurumu ve konut alanında çok sayıda yenilenme görebilirsiniz. Aile konutu alanında yazılanlara baktığınız zaman aile konutu şerhinin önemini anlayacaksınız. Yargıtay kararlarını düşündüğümüz zaman aile konutu bir takım niteliklere de sahiptir.

Aile konutunun sahip olduğu nitelikleri sıralayacak olursak eşlerin tüm yaşamsal fonksiyonlarını geçirdiği alan olduğunu söyleyebiliriz. Acı ve tatlı bir çok özel günün yaşandığı aile konutu aynı zamanda müşterek yaşam için ayrılmıştır. Fiilen kullanıldığını söyleyebileceğimiz aile konutu ailenin barınmasına tahsil edilmiş bir alandır ve iki tarafın da yaşamını güvenceye alması açısından önemlidir.

Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutundan Nasıl Bahsediliyor?

Aile konutu hakkında yer verilen maddeye Türk Medeni Kanunu’nda bakacak olursak açık ve net bir şekilde ifade edildiğini anlayabiliriz. Eğer eşlerden birisi aile konutunun kira sözleşmesini iptal etmek isterse bunun için mutlaka diğer eşin de onayını almak zorundadır. Aksi takdirde onayı alınmayan eş rıza göstermiyorsa, kira sözleşmesinde herhangi bir değişiklik de yapılamaz. Ayrıca onay vermeyen eş dilerse hakimin müdahalesine de başvurabilir. Aile konutu üzerindeki hakların sınırlandırılması durumlarında da iki tarafın onayı gerekir diyebiliriz.

Aile konutu diyebileceğimiz mülkiyet üzerine aile konutu şerhi koyulmalıdır. Kira sözleşmesinde iki eşin adı birden geçmiyorsa ve sadece bir eşin üstüne yapıldıysa o zaman da eş bildirimde bulunabilir ve sözleşmenin müteselsil sorumlusu olur. Aile konutunu düzenlemenin pek çok amacı vardır ve aslında amaç kötü niyetli bireylerin diğer eşin haklarını ihlal etmesini önlemektir. Böylece bir tarafın hatasından dolayı tüm aile kurumu tehlikeye ya da zor duruma girmeyecektir. Buna örnek vermek için meskeniyet iddiasına bakabiliriz. Meskeniyet iddiasında eve gelen haciz için bir eşin bununla ilgili hiç bir yükümlülüğü yoksa ve aile konutu şerhi yapılmışsa haciz için itiraz isteme hakkına eş sahip olacaktır. Bu durumda haciz diğer değişkenlerde baz alınarak kaldırılabilir.

Aile Konutundan Kimler Yararlanabilir?

İsminden de anlayabileceğiniz gibi bundan sadece aile olanlar yararlanabilir. Yani sadece evlenenler kullanabilecektir. Ayrıca bir kişinin sadece tek bir aile konutuna sahip olması gerekir. Çünkü aile yaşamı formu tektir. Yani bir birey aynı anda birden fazla aileye sahip olamayacağı için birden fazla aile konutu şerhine de sahip olamayacaktır. Aile konutu kavramı içerisinde her ne kadar çocukları da çağrıştırıyor olsa da aslında mutlaka çocukların bu aile konutu içerisinde yaşıyor olması şart değildir. Fakat eşlerin birden fazla evi olması durumunda o zaman aile konutunun seçilebilmesi için çocukların yaşadığı konut baz alınır ve orası aile konutu olur.

Meskeniyet iddiasında da haciz gelen evin aile konutu olup olmaması karşı dava açmak için önemlidir. Kira sözleşmesinde herhangi bir isim ya da kiralayan bildirilmemiş olsa bile diğer eşin rızası olmadan sözleşmenin iptalinden bahsedilemez. Aile konutunun mal rejimiyle bir ilişkisinin olmadığını da söylemek gerekir. Üçüncü kişiler aile konutuna daha farklı yaklaşacak ve buna göre yasalarda da bir takım değişiklikler olabilecektir. Ayrıca böylesi bir durumda evi satmak istediğinizde tapu müdürü iki eşin de rızasının olmasını isteyecektir ve satış işlemlerinde iki eş de mutlaka tapu müdürlüğünde olmalı ve onay vermelidir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhi-ne-ise-yariyor.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yatirim-yoluyla-avrupa-vatandasligi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhi-nedir-nasil-konulur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhinin-onemi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhi-nasil-koyuluyor.html

“Aile Konutu Şerhinin Nitelikleri Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara