0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davası Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Kötü giden bir evlilik hayatı zindan edebilir. Ancak bundan daha kötü olabilecek bir şey varsa o da kötü yönetilen bir boşanma sürecidir. Bu yüzden mutlaka bir Maltepe avukat desteği alarak konuya yaklaşmanız gerektiğini vurgulayarak yazımıza başlayalım.

Boşanma Davaları Kaça Ayrılır?

Boşanma davalarını davanın işleyişine göre iki aşamada ele alabiliriz.

Anlaşmalı Boşanma Davaları: Eşlerin kendi aralarında anlaşarak mahkemeye taşıdıkları boşanma türüdür. Bazı özelliklerini kısaca ifade edelim.

 • Anlaşmalı boşanma davalarında, çiftlerin her ikisinin de ıslak imzalarının olduğu bir dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.
 • Başvuru ve değerlendirme merci, Aile Mahkemeleridir, eğer yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuru yapılabilir.
 • Duruşma gününde her iki tarafın da bizzat bulunmaları gerekir. Aksi halde dava ertelenir.
 • Maddi ve manevi her konuda tam bir uzlaşı olduğunda bu tip davalardan söz edilebilir.
 • Hakim, evliliğin artık sürdürülmesinin aile ya da kamu yararına olmadığını hükmederse, tek celsede boşanılır.

Çekişmeli Boşanma Davaları: Boşanma davalarının en zorlu süreçleri bu tip davalarda yaşanır. Kapsamını anlatmak için şunları söyleyebiliriz.

 • Çekişmeli boşanma davalarında taraflar, belirli konularda düştükleri anlaşmazlıklar için mahkemenin karar verici olmasını talep etmiş sayılırlar.
 • Çocuk varsa ve kimse kalacağı netleştirilememişse, bu bir çekişmeli boşanma davasına sebep olur.
 • Maddi varlıkların paylaşımı, nafaka veya tazminat gibi konular da yine çekişmeli boşanma davalarını oluşturur.
 • Birçok farklı konunun üzerinde durulduğu için anlaşmalı boşanma davalarına nazaran çok daha uzun sürerler. Bazı örnekleri yıllar sonra karara bağlanabilir Bu yüzden konusunda uzman bir Maltepe boşanma avukatı desteği alınmalıdır.

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Her hukuki süreç gibi boşanma davaları da tarafların mahkemeye başvurmaları ile başlar. Bu başvuru bir dilekçe vasıtasıyla olur. Mahkeme, boşanma talebiyle gelen kişilere duruşma gününü yazılı olarak bildirir.

Çekişmeli boşanma davalarında vekalet verilen bir Maltepe avukat tarafından davanın takibi sağlanabilir. Ancak anlaşmalı boşanmalarda her iki eşin de mahkemede bulunması zorunludur.

Delillerin Sunulması: Taraflardan bir tanesi diğerini boşanma sebebi olacak bir konuyla itham ediyorsa, bunu ispatla yükümlüdür. Bu yüzden hakim tarafından ilgili konuya ilişkin delillerin toplanması ve usulüne uygun şekilde sunulması istenir.

 • Deliller, hukuka uygun olarak oluşturulmuş olmalıdır. Örneğin, gizli kaydedilmiş sesler ve görüntüler delil olarak kabul edilmez.
 • Delil niteliği taşıyabilecek şeyler arasında, otel faturaları, kredi kartı harcamasın dökümleri veya etkinlik biletleri gösterilebilir.

Davanın Reddi: Hakimin davayı geçersiz kılması sonucu, her iki tarafın da aynı konu üzerinden en az üç yıl süreyle dava açma hakları ellerinden alınmış olur. Bu yüzden davanın temeli iyi oturtulmalı ve Maltepe boşanma avukatı tarafından incelendikten sonra başvuru yapılmalıdır.

Neler Boşanma Sebebidir?

Boşanma sebepleri Medeni Kanun’dan yola çıkılarak, özel ve genel olarak iki kısımda toplanmıştır.  Buna göre

 • Özel Sebepler: Zina, terk, hayata kast etme, onur kırıcı davranışlarda bulunma, akıldan yoksunluk gibi öğelerdir.
 • Genel Sebepler: Direk olarak kategori içine dahil edilmeyen ancak, evlilik temelinin sarsılması başlığı altında toplanabilecek örneklerdir.

Toplum tarafından şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılan boşanma sebebi boşanmanın genel sebepleri arasında yer alır. Ayrıca ağız kokusu olan kişinin tedaviden kaçınması, cinsel birleşmede zorlama, aile eşrafına saygı gösterilmemesi veya sürekli devam eden alkol kullanımı gibi sebepler de evliliği temelini sarsan etmenler olarak değerlendirildiği için genel sebepler kapsamına girer.

Sonuç: Boşanma süreci her iki taraf için de yorucu bir süreçtir. O yüzden mahkemeye gitmeden önce iyi düşünmek gerekir.

Call Now Button