0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ceza Hukukunda Delillerin Sunulması ve Tartışılması

Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilmiştir. 5271 sayılı kanunun 206. Maddesinde bu konuya yer verilmiştir.

Delillerin ortaya konulması işlemlerine sanık sorguya çekildikten sonra başlanır. Tanıkların ve bilirkişilerin dinlemesi, keşif yapılması ve diğer ispat araçlarının ileri sürülmesi, açıklanması, incelenmesi ve tartışılırlığının sağlanması amacı ile delillerin ortaya konulması gereklidir. Bu nedenle deliller ortaya konulup tartışılır. Ortaya konulup tartışılmayan deliller CMK’nın 217/1. maddesi uyarınca hükme esas alınamaz.

Ceza Hukukunda Delillerin Sunulması ve Tartışılması Nasıl Yapılır?

Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması hakkında CMK 206’da açıkça belirtilmiştir. Delillerin sanığın sorgusu bittikten sonra yapılması önemlidir. Sanığın sorgusu yapıldıktan sonra tanıkların hazır olduğu durumda tartışılması ve ortaya konulması gerekir.

Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması için sanığın sorgusu öncelikle yapılmalıdır ve daha sonra delillere geçilmelidir. Sorgu bittikten sonra tanıklar delilleri sunar ve tartışılır. Eğer sanık duruşmaya gelmemişse ve sorgusu alınmamışsa bu durum ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması için engel teşkil etmez.

Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi

Bazı durumlarda ortaya koyulan delillerin reddi söz konusu olabilir. Kanuna göre delil kanuna aykırı bir şekilde elde edilmiş ise reddedilebilir. Delillerin kanuna uygun bir şekilde elde edilmiş olması önemlidir.

Bir başka delilin reddi olabilecek durum da delillerin ispat edilmek istenen olayın karara etkisi yoksa reddedilebilir. Delil ile ispat edilmek istenen olayın karara etkisi bulunmalıdır.

Eğer sunulan delil sadece davayı uzatmak amacı ile sunulmuş ise bu delilin reddi söz konusu olabilir. Delilin amacı söz konusu olayı ispat etme amacı olmalıdır. Eğer yalnızca süreci uzatmak için delil sunuluyorsa delil reddedilecektir.

Ceza Hukukunda Delillerin Geç Sunulması

Ceza hukukunda delillerin sunulması ve tartışılması olayı geç bildirildiği durumlarda delilin reddi söz konusu değildir. Yargılama sonuçlanana kadar delillerin toplanması gerekir. Ancak delilin davayı uzatmak amacı ile geç bildirilmemesi önemlidir. Ceza hukukunda delillerin geç sunulması ve tartışılması süreci uzatmak amacı ile geç bildirilirse delilin reddi söz konusu olabilir.

Call Now Button