Fatih Avukat

Fatih Avukat Mehmet Ali Helvacı, avukat gerektiren işlerinizde sizin yanınızda yer alır. Fatih avukat, her türlü konuda detaylı ve donanımlı çalışmalar sergileyerek, beklentilerin üstünde hizmet sağlar.

Fatih Boşanma Avukatı

Evli olan çiftler için belirli bir süreden sonra oldukça zorlu ve yıpratıcı bir duruma gelen evlilikleri, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma işlemi ile sonlanır. Fatih boşanma avukatı, çiftlerin anlaşmalı veya çekişmeli olarak boşanma sürecinde rehberlik eder. Sürecin işleyişi, karşılıklı olarak çiftlerin gereklilikleri ve bunun gibi her türlü işlemde Fatih boşanma avukatı, profesyonel bir şekilde ilerleyişi yönetir. Boşanma davalarında süreç, genel olarak değişkenlik gösterir. Çoğu zaman uzun bir süreçte yıpratıcı bir hale gelirken, çoğu zaman da kısa bir süre içerisinde işlem sonlanır. Burada avukatın davaya hazırlanış süreci, çok önemlidir. Boşanma davalarında hukuki işlemlere uygun bir gereklilik yapılmadığı takdirde, dava hakim karşısında reddedilir. Bu durumda da tekrardan sürecin başlaması adına, başvuru dilekçesi gibi işlemler yapılır. Boşanma davalarında sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına, en önemli görev avukatındır. Fatih avukat, müvekkilinin nasıl bir davranış sergilemesi gerektiğine dair yardımcı olur. Aynı zamanda hakim karşısında hukuki olarak kanun maddeleri gereğince kişinin lehine bir sonuç alınması, avukatın müvekkilini doğru bir şekilde yönlendirmesi ile sağlanır. Buradaki avukat seçimi oldukça önemlidir. Bu sebeple tecrübeli ve alanında uzman Fatih avukat ile çalışılmalıdır. Fatih boşanma avukatı müvekkilinin, maddi ve manevi açıdan en az şekilde etkilenmesini sağlayarak, çalışma sergiler. Dava içerisinde bulunan konular teker teker değerlendirilerek, müvekkilin hakları korunur. Aynı zamanda dava sürecinde hazırlanan dosyadaki her türlü detay, Fatih Avukat seyrinde toparlanır ve sonucun istenilen doğrultuda olması adına çalışır. Fatih boşanma avukatı profesyonel ve donanımlı hukuki bilgisi ile müvekkilinin haklarını güvence altına alır. Fatih avukat, hukuka uygun olarak mal paylaşımını, müvekkilinin lehine olması adına sağlar. Çekişmeli boşanma sürecindeki iddiaların ve savunmaların dikkatli bir şekilde gerçekleşmesi, uzman ve profesyonel bir şekilde yürütülür. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun bir süreci gerektirir. Boşanma avukatı, çekişmeli boşanma sürecinde dosyanın içeriğini, çocukların velayeti, mal paylaşımı ve bunun gibi her türlü konuda detaylı çalışma sergiler. Burada bir avukatın desteğiyle ilerlenmesi önemlidir. Fatih avukat, yalnızca mesleki olarak süreci yönetmez. Aynı zamanda müvekkilinin rehberliğini ve süreçte zarar görmemesi adına yol göstericiliğini yapar. Bir boşanma davasında, hukuki boyutta kişinin maddi ve manevi açıdan karşısına çıkacak işlemlerde avukat ile davanın yürütülmesi, gerekli olan tüm faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini de sağlar. Sürecin gerekliliğine göre tanıkların yönlendirilmesi, müvekkilin hakim karşısında nasıl bir davranış sergilemesi gerektiği, dosyanın içeriği ve bunun gibi her türlü etmen, boşanma avukatının rehberliğinde gerçekleşir. Aynı zamanda boşanma avukatı, dava sürecinde hukuka uygun hizmet sağlar.  Böylelikle müvekkilin verimli ve lehine bir sonuç almasıyla, dava sonlanır.

Fatih Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Çiftlerin evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmak istedikleri takdirde, anlaşmalı boşanma diğer bir ifade ediliş şekli ile tek celsede boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma süreci çiftlerin karşılıklı olarak nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayet gibi konularda da uzlaşmaya vardığı anlamına gelir. Türk Medeni Kanunu 166. maddesi gereğince, anlaşmalı boşanma sürecinin herhangi bir protokol şartındaki durumu ya da ilerleyişi çiftlerden birisinin kabul etmemesi, hakimin boşanmama yönünde karar vermesiyle dava sonlanır. Burada karşı çıkılan bir durum olduğu takdirde, Fatih anlaşmalı boşanma avukatı ile kişinin en az şekilde etkilenmesi sağlanır. Anlaşmalı boşanma süreci, tek celsede gerçekleşir. Ve aynı gün içerisinde de sona erer. Çekişmeli boşanmaya göre kısa ve zahmetsiz bir yoldur. Anlaşmalı boşanma davası, aile mahkemelerinde gerçekleşir. Çiftin ikametgah ettiği il ya da ilçede Aile Mahkemesi bulunmadığı takdirde, anlaşmalı boşanma davası Asliye hukuk mahkemeleri ile görülür. Her dava sürecinde olduğu gibi anlaşmalı boşanma davası içerisinde de, belirli yükümlülükler bulunur. Fatih anlaşmalı boşanma avukatı burada mal paylaşımı, dilekçe yazılımı ve bunun gibi işlemlerde rehberlik görevi yapar. Fatih anlaşmalı boşanma avukatı davanın açılmasında ve protokolün ilerleyişinde yardımcı olur. Aynı zamanda tek celsede gerçekleşecek süreçte ki çocukların velayet durumu, herhangi bir mülkün paylaşımı ve bunun gibi her türlü etmen, müvekkilin lehine olarak sağlanır. Anlaşmalı boşanma sürecinde dilekçe aşaması ya da bulun gibi uzun süreye dayanan adımlar, bulunmaz. Çiftler her konuda anlaşmaya vardıkları için süreç aynı gün içerisinde de sonlanabilir. Aksi bir durum çıktığında ise en fazla 2-3 gün içerisinde tamamlanır. Daha uzun bir süreç olmaz. Fatih anlaşmalı boşanma avukatı,  kolay ve hızlı boşanma davası içerisinde, medeni hukukun hükmettiği şartları da yerine getirir.

Fatih Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma nafaka, maddi manevi tazminat, velayet gibi konularda boşanmak isteyen tarafların anlaşmaya varamadıkları süreçte, hakim karşısında çözüme varılması adına açılmış dava türüdür. Çekişmeli boşanma yalnızca iki tarafın boşanmak istediği konularda değil, bir tarafın boşanmak istemesi ve diğer tarafında boşanmak istememesi durumuna göre değişkenlik gösterir. Genel olarak çiftlerin belirli konular doğrultusunda herhangi bir anlaşmaya varamaması, çekişmeli boşanma davasını gerektirir. Çekişmeli boşanma, tek bir duruşma ile sona ermez. Anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun bir süreci gerektirir. Aynı zamanda burada ispat ve kusur tespiti önemlidir. Fatih avukat, prosedürün gerekliliğine uygun olarak çekişmeli boşanma davası sürecinde, sizin yanınızda yer alır.

Çekişmeli boşanma davası; Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Taraflardan herhangi biri, hukuki süreçlere uygun bir şekilde davayı karşı taraf için başlatır. Burada kanundaki gerekliliklere uyumlu bir prosedür oluşturmadığı takdirde, dava reddedilir. Bu sebeple Fatih avukat rehberliğinde, hukuki bir kaybın olmaması adına dava açılmalıdır. Çekişmeli boşanma davası için başvuru aile mahkemelerine yapılır. Aile mahkemeleri çiftlerin ikametgah ettiği il ya da ilçede olmadığı takdirde, Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olarak davanın yürütüldüğü mahkemedir. Boşanma davasının hangi mahkemede yürütüleceği öğrenildikten sonra davacı Fatih avukat rehberliğinde, kanuna uyumlu olarak çekişmeli boşanma davası dilekçesi sunar. 3 nüsha dilekçe, davanın açılmasını sağlar. Çekişmeli boşanma davası süreci için oluşturulan dava dilekçesinde, kimlik fotokopisi ve delillerde yer alır. Çekişmeli boşanma davası aşamaları, belirli doğrultular ile sağlanır. Buradaki deliller en önemli detaydır. Delilerde mesaj kayıtları, karşı tarafın itirazına göre fotoğraflar ve davacının lehine olması adına dinletilecek tanıkların isimleri dilekçeye eklenir. Davacı, davayı açarken harç ve avans yatırır. Bunun beraberinde başvuru harcı ve gider avansı da eklenir. Gider avansı, davacının dosyası içerisindeki tebligat masrafları adına bulunur. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma taraflar için oldukça zorludur. Tek celsede bir boşanma süreci olması mümkün değildir. Aynı zamanda birden fazla duruşma ile yürütülür. Davadaki verilerin tamamlanması, dilekçenin oluşturulması, dosyanın detaylı bir şekilde incelenmesi gibi süreçler, her boşanma davası için değişkenlik gösterir. Bu sebeple belirli bir süre, çekişmeli boşanma davası için söylenemez. Kaç duruşmada biteceği ve bu durumun ay, gün ya da yıl olarak ne kadar zaman da sona ereceği, süreci yöneten avukatın da kestiremediği durumdur. Fakat genel olarak 1 ya da 1,5 yıl dava sürer. Ancak alanında başarılı ve oldukça donanımlı Fatih Avukat rehberliğinde sürecin yürütülmesi, 10 ay olarak da öngörülür. Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Çekişmeli boşanma davasında oluşturulan dosyanın işlemden kaldırılması, hukuki boyutta davanın düşmesi olarak yer edilir. Boşanma davasında taraflardan birisinin dosyayı işlemden kaldırması, çekişmeli boşanma davasının düşmesini sağlar. Bu konuda uzman Fatih Avukat ile tekrardan davanın işleme konması için gerekli şartların sağlanması önemlidir. Fatih Avukat düşürülen davanın dilekçe ile yeniden işleme konulması adına, başvuru yapılması için gerekli prosedürleri hukuki boyuta uyumlu olarak uygular. Müvekkilin süreçte en az şekilde etkilenmesi için Fatih avukat profesyonelliği ile yönetilir. Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme, duruşma esnasında sözlü ya da imzalı olarak, taraflardan herhangi birinin feragatı ile sağlanır. Boşanma davasından vazgeçmek isteyen taraftarın, noter ya da hakim huzurunda dilekçedeki imzanın kendisine ait olduğu kabul edildiği takdirde, davadan vazgeçmesi veya diğer bir ifade ile feragat etmesi mümkündür. Bu durumda diğer tarafın halen boşanmada kararlı olması, yeniden işlemlerin belirli bir süreç içerisinde başvurulması ile gerçekleşir.

Fatih Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa bir süre içerisinde sonuçlanır. Burada ki yargılama ücreti başlangıç olarak ortalama, 300 TL ile 500 TL arasında değişkenlik gösterir.

Anlaşmalı boşanma davası için ödenen miktar; Anlaşmalı boşanma davası ücreti, sürecin ilerleyişine göre değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar? Anlaşmalı boşanma davasının 5.200 TL, ödenmesi gereken ücreti bulunur.

Fatih Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Çekişmeli boşanma sürecinde maddi ve manevi tazminat, nafaka davası ve karşılıklı olarak tarafların istemlerine bağlı olarak yargılama başlangıcında, 400 TL ile 700 TL arasında değişkenlik gösteren miktar ödenir.

Çekişmeli boşanma davası için ödenen miktar; Çekişmeli boşanma davası ücreti, sürecin hukuki boyutuna ve yürütülmesine göre farklılık gözetir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar? Çekişmeli boşanma davası ücreti, 7.500 TL.

Fatih Avukat; Fatih Boşanma Davası Açma

Boşanma davası sürecinde davanın, Mehmet Ali Helvacı rehberliğinde yürütülmesiyle gerekli işlemler yapılır. Boşanma davasının çekişmeli ya da anlaşmalı olarak yürütülmesi değişkenlik gösterir. Burada alanında oldukça tecrübeli ve profesyonel bir şekilde hizmet sağlayan Fatih Avukat yönetmeliğinde, boşanma davası için gerekli olan dilekçe işlemleri, çocuk varsa velayetin kimde kalması gerektiği, mal ya da mülk paylaşımı gibi her türlü detay, kişinin lehine sonuçlanması için ortaya dökülür.

Boşanma davası süreci; Evli bir çiftin, belirli sebepler doğrultusunda anlaşmaya varamamaları sonucunda, boşanma davası başlatılır. Boşanma davası, çiftin evliliğini anlaşmalı ya da çekişmeli olarak bitirmelerine göre farklılık gözetir. Boşanma davası açma hakkı, taraflardan herhangi biri önceden davayı açmış ise diğer tarafında aynı hakka sahip olduğunu gösterir. Genel olarak boşanma davası sürecinde, taraflardan herhangi birinin önceden davayı açması, önem taşımaz. Buradaki önemli olan durum boşanmaya kesin olarak karar verilmesidir. Boşanma davası açma süreci, görevli olarak bulunan Aile mahkemesine yapılan başvuru ile gerçekleşir. Boşanmak isteyen çiftin ikametgah ettiği il ya da ilçede Aile Mahkemesi bulunmaması durumunda, Asliye hukuk mahkemeleri sürecin yönetilmesinde görevlidir.

Boşanma davasında davacının delillerin olmadan dava açması, hakim tarafından reddedilir. Davadaki delillerin değerlendirilmesi, evliliğin sona ermesi için gerekli yükümlülüklerin ispatlı bir şekilde dosyada bulunması, hakimin kararını net olarak belirler. Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Boşanma davası için ilk olarak görevli mahkemeye, 3 nüshalı dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. Dilekçede boşanmanın gerekliliğine dair her türlü yükümlülük, hukuki boyuta uyumlu olarak yer edilmelidir. Burada Fatih Avukat yönetmeliğinde gerçekleşmesi, dilekçenin onaylanması adına önemlidir.

Dilekçe yeterli görülmediği takdirde, dava başlatılmaz. Boşanma davasında dilekçe kabul gördükten sonra yasal süreç başlar. Buradaki dilekçeler dava dilekçesi, karşı tarafın cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve son olarak ikinci cevap dilekçesi şeklinde oluşur. Dilekçe aşaması sona erdikten sonra ön inceleme duruşması yapılır. Karşılıklı olarak taraflar anlaşmaya vardığı takdirde, Anlaşmalı boşanma davası için dilekçe aşaması bulunmaz. Süreç tek celsede sonlanır. Fakat çekişmeli boşanmada deliller, detaylı bir şekilde dosyada bulunur. Burada tecrübeli bir avukat ile çalışılması önemlidir. Fatih Avukat müvekkilinin maddi ve manevi açıdan zarar görmemesi adına, her türlü delili inceler. Aynı zamanda süreç boyunca her türlü yükümlülüğün müvekkilin lehine olması için Fatih Avukat çalışma sergiler.

Boşanma davası sürecinde, bir avukatın kişiye rehberlik etmesi önemlidir. Aksi takdirde hakim karşısında söylenmemesi gereken bir söz telaffuz edildiği zaman, kişi haklıyken haksız duruma düşebilir. Genel olarak hâkimin kararı, kişilerin sergiledikleri davranışlara göre şekillenir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında, karşı tarafın telaffuz ettiği sözlere hukuka uygun olmayan cümlelerle karşılık verilmesi, kişinin istediği sonuçta herhangi bir fayda sağlamaz. Davacı ya da davalının avukat tutmadığı durumda, boşanma davası duruşmalarına kesinlikle katılması şarttır. Davacı boşanma davası açıp, beraberindeki duruşmalara katılmadığı takdirde, açmış olduğu dava takipsizlik sebebiyle düşer. Davacı tekrardan boşanma sürecini başlatmak istediği takdirde, 3 ay içerisinde dosyasını yenilemesi gerekir. Ancak davacı ya da davalının avukat tutması, duruşmaya gelinmemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edebilme işleminin, avukat tarafından sağlanmasıyla sonuçlanır.

Fatih Avukat; Fatih Boşanma Avukatı Tavsiye

Karşılıklı olarak çiftlerin evliliklerini bitirmesi, çoğu zaman oldukça yıpratıcı ve meşakkatlidir. Bu süreç çekişmeli boşanma davaları ile gerçekleştiğini zaman, daha uzun süreli olarak yürütülür. Sürecin sağlıklı bir şekilde sonlanması, konuyla profesyonel bir şekilde ilgilenen Fatih avukat ile gerçekleşir. Boşanma sürecini zarar görmeden ya da herhangi bir şekilde etkilenmeden atlatmak isteyenler için Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan randevu talep edilebilir. Maddi ve manevi açıdan hukuki boyutunun gerekli yükümlülüklerine uyumlu olarak rehberlik yapan, Fatih boşanma avukatı tavsiye edilebilir.

Fatih Avukat; Fatih Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma sürecinde avukatların ücretleri, anlaşmalı boşanma davası için 9.000 TL, çekişmeli boşanma davası için ise avukat ücreti, 14.000 TL olarak belirlenmiştir.

Boşanma avukat ücretleri ne kadar?;

 • Harç ücreti; 500 TL
 • Boşanma davası mal ayrılığı avukat ücreti; 3.400 TL
 • Velayet davası avukat ücreti; 3.400 TL
 • Anlaşmalı boşanma avukat ücretleri; en az 5.000 TL, en fazla 9.000 TL
 • Çekişmeli boşanma davası avukat ücreti; en az 7.000 TL, en fazla 20 bin TL

Boşanma avukatı ücretleri 2021 dışında, sürece göre birçok masraf kalemi yer edilir. Bunlar;

 • Başvurma harcı 55 TL
 • Peşin harç 54.40 TL
 • Gider avansı 250 TL
 • Vekalet harcı 12.30 TL
 • Vekalet pulu 7.80 TL
 • Bilirkişi ücreti 290 TL

Boşanma davası ya da boşanma sürecinin gerektirdiği her konuda, donanımlı bir destek istediğiniz takdirde Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan randevu talep edebilirsiniz.

Adres; Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/e a/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İST

Telefon; 0 533 351 98 54

İstanbul'da Avukat
İstanbul’da ikametgah eden vatandaşlar, çeşitli dava süreçlerinde avukat arayışında olabilirler. Avukat süreç içinde davacı ya da davalı adına karlı sonuçlanabilmesi için büyük bir sorumluluğa sahiptir. Alanında tecrübeli bir avukat ile çalışılırsa, bu durum kişi adına sorun olmaz.
Stajyer Avukat Yüksek Lisans
Hukuk bölümünde okuyan öğrenciler, belirli bir süreçten sonra staj yapmalıdır. Stajı, stajyer olarak avukat yanında yapabilirler. Bu durum yalnızca stajyerler için geçerli değil yüksek lisans yapan öğrenciler de, avukatla birlikte yüksek lisanslarını tamamlamaları mümkün.
Stajyer Avukat
Herhangi bir hukuk bürosunda stajyer avukatlar çalışabilir. Burada öğrenilmesi ya da gelen davaların bir avukat ile birlikte nasıl değerlendirip, sürecin nasıl sonuçlandığı gibi etmenler stajyer avukat adına önemlidir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-fatih-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fatih-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fatih-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-fatih-mahallesi-anlasmali-bosanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fatih-mahallesi-bosanma-avukati.html

“Fatih Avukat” üzerine 12 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara