0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşçi Avukatı ve Sahip Olunan Haklar

İşçi hakları evrensel olarak da günümüzde en çok tartışılan konular arasında geliyor. Özellikle hukuk dünyasında işçilere haklarını öğretici çalışmalar yapılıyor. Çünkü pek çok işçi, sahip olduğu hakları bilmediği için yaşadığı sorunlara boyun eğmek durumunda kalabiliyor. Maltepe işçi avukatı, kıdem tazminatı başta olmak üzere yıllık izinler, haftalık tatiller, resmi tatil ve bayram tatilleri, maddi tazminat davaları, işe iade hakları, sosyal sigorta hakları, kıdem tazminatı, maaş gibi konularda karşı dava açabiliyorsunuz. Maltepe işçi avukatı, 4857 sayılı İş Kanunu İkinci Bölüm İş Sözleşmesi Türleri başta olmak üzere diğer maddeleri de inceleyerek, sözleşme fesh, tazminat davası açma, işten ayrılma gibi konularda da yazılı bir şekilde beyanda bulunarak davanın yürütülmesini sağlar. Ayrıca iş kazasıile ilgili olarak iş verenin ihmalleri sonucunda meydana gelen hasarlara karşılık dava açılabilir. 4857 Kanun kapsamında iş kazası ile ilgili ibareler yer alır.

Ölümlü Trafik Kazaları İle İlgili Tazminat Hakları

Ölümlü trafik kazası sonrasında destekten yoksun kalma talebi başta olmak üzere çocuk vefatında ve hasta masraflarında bunların karşılanması için dava açabilirsiniz. KTK 3. Madde içerisinde yer aldığı gibi aracın sürücüsü ve sahibi de dava açma hakkına sahiptir. Ölümlü trafik kazası davaları zaman aşımına da uğrayabilir.

Tüketici Hakları Davaları

1995 senesinden bu yana Anayasa içerisinde yer alan tüketici hakları, Maltepe tüketici avukatı tarafından açılan davalar ile çözülüyor. Maltepe tüketici avukatı tarafından hazırlanan raporlar, tazminat almanızı da sağlayabiliyor.

Call Now Button