0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tüketici Hakları ve Anayasa

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi içerisinde yer alan ve ülkemizde de Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde geliştirilen Tüketici Hakları Kanunu, 4077 Sayılı Kanun kapsamında 1995 tarihinden bu yanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası içerisinde yer almaktadır. Maltepe tüketici avukatı olarak da bizler, Anayasanın 172.maddesi uyarında tüketicilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek ve sahip olunan hakları almak için işlemler yapıyor. Anayasa’nın ilgili maddeleri ve Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi ile ilgili olarak Maltepe tüketici avukatı, alanında uzman ve son derece geniş bilgi birikimi ile tüketicilerin karşılaştıkları sorunların çözümünü sağlıyor. Aydınlatıcı ve eğitici önlemlerin yanı sıra zararların tazmin edilmesi için de karşı tazminat davaları açılıyor ve sahip olunan haklar geri alınıyor.

İşçi Hakları ve Tazminatlar

Maltepe işçi avukatı olarak aynı zamanda işçilerin yaşadığı sorunlarla ilgili açılan davalarla da ilgileniyor. Sosyal sigorta, maddi ve manevi tazminat davaları, fazla mesai ücretleri ve en önemlisi kıdem tazminatı için Maltepe işçi avukatı birimlerimize başvuru yapabilirsiniz. Maaş ve deneme süresi konularında da 4847 sayılı iş kanuna göre hareket ediliyor. İş kazası konularında da hizmet akdi ve iş sözleşmesi dikkate alınıyor. Sosyal hakların korunması ve hastane masrafları gibi başlıklar altında iş kazası sonrası tazminat davaları açılabiliyor.

Trafik Kazalarında Tazminat

Ölümlü trafik kazası sonrasında araç, araç işleticisi ve sigorta şirket sahipleri dava açabilir. Yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası sonrası tazminatlar uzman birimlerimiz tarafından takip ediliyor.

Call Now Button