0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kıdem Tazminatı Şartları

Kıdem tazminatı şartları, taşeron ve kadrolu işçiler için ayrı olarak değerlendirilir. Maltepe işçi avukatı, bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen davaları yürütmektedir. İş kazası da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı işten çıkarılan kişiler kıdem tazminatı ödenebilir. İlk şart olarak ise kıdem tazminatını meydana getiren unsurların bir araya gelmesidir. Yürürlüğünü halen koruyan eski kanun içerisinde 14.madde yer alır. Buna göre işveren bağlı çalışma süresinin iş akdi gereğince 1 sene olması gerekir. İş sözleşmesinin işveren tarafından çalışanın iyi niyet ve genel ahlak kurallarına göre düzenlenmesi gerekir. Eğer bu kurallara aykırı davranılması durumunda tazminat hakkı doğar. Maltepe işçi avukatı, yaptığı çalışmalar sonrasında işçinin askere gitmesi durumunda da tazminat davası açılabileceğini belirtmektedir. Emeklilik haklarının işçinin elinden alınması ya da sigorta haklarının çiğnenmesi gibi durumlarda prim sorununu gidermek için kıdem tazminatı ödemesi yapılmak durumundadır. Kadın işçinin evlenmesinden dolayı işten çıkma ya da iş kazası sonrasında yaşanan durumlarda da kıdem tazminatı ödenir.

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarında Tüketici Hakları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası içerisinde 172. Maddede tüketici hakları belirtilmiştir. Burada Maltepe tüketici avukatı da sahip olunan haklara dikkat çekmektedir. Bozuk ya da kusurlu mal satışında, iade süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Ürün etiketinin, garanti belgesinin ve diğer kullanım kılavuzlarının yer almadığı diğer ürünler de Maltepe tüketici avukatı tarafından açıklanan ifadelere göre iade nedenidir.

Taksitli Satışlar

Taksitli satışlarda üreticiler, faiz indirimi yapmak zorundadır. Aksi durumda tüketici dava açma hakkına sahip olabilir.

Call Now Button