0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kira Alacaklarına İlişkin İşlemler

Belirlenen sözleşme kapsamında anlaşılması sonrasında kiracı tarafından bedelin ödenmemesi durumunda kiraya veren kişi tarafından kira alacaklarına ilişkin işlemler yapılabilmektedir. Takdir edilmesi halinde icra takibi başlatılarak kısa azman içinde haciz yoluyla alacaklar tahsil edilmektedir. İcra takibiyle elde edilebilecek durumlar ise sadece kira bedelleri olmaktadır. Bunun dışında kiracının tahliye edilmesi icra ile sağlanan durumlar arasında değildir.

İcra Takip Süreci

Sözleşme şartları içinde belirtilen süre zarfında kira bedelinin ödenmemesi ve bu durumun devam etmesi halinde kiraya veren alacaklı tarafından icra takip başvurusu yapılabilmektedir. Bu işlem neticesinde haciz yolu ile ödenmesi gerekli olan kira bedellerinin alımı sağlanmaktadır. İcra takibi kapsamında alacaklı olan kişilerin birden fazla sayıda olması durumunda ise tamamının belirtilmesi gereklidir. Aynı şekilde ödeme işlemini gerçekleştirmeyen kiracıların tümü de belirtilmelidir. Kira alacaklarına ilişkin işlemler sonrasında tüm unsurların kapsama alınmasıyla birlikte tahsil işlemleri de şekillerde yapılabilmektedir.

Kiraya veren kişi tarafından sadece kira bedelleri değil, aynı zamanda kiracının evden tahliyesi istenebilmektedir. Bunun için ilamsız icra sürecinin başlatılması gerekmektedir. Bu işlemle birlikte kiracıya gönderilmek üzere hazırlanan ödeme emri ulaştırılmaktadır. Yazılı bildirimin ulaşmasıyla birlikte en az 10 gün için ödeme yapılması istenmektedir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında ise süre en az 30 gün olarak belirlenmekle birlikte kiracıdan talep edilmektedir. Bununla birlikte kiracı tarafından icra takibine itiraz etme hakkı da bulunmaktadır.

Ödeme emrine 6 aydan daha kısa bir süreye sahip sözleşmeler için 3 günlük itiraz hakkı bulunmakla birlikte daha uzun süreli kira sözleşmesine sahip kiracıları 7 gün içinde itiraz edebilmektedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde itiraz hakkının değerlendirilmemesi durumunda ise icra takibinin kabul edildiği varsayılmaktadır. Bu işlem sonrasında icra takibi kesinleşirken kira sahibi tarafından 6 ay içinde evin tahliye edilmesi de söz konusudur. 6 aylık sürenin gecikmesi için itiraz hakkı bulunmakla birlikte kiracı tarafından borcun ödenmesi durumunda ise taşınmazdan tahliye edilme için talepte bulunması geçersiz olmaktadır.

Kiracı Tahliye İşlemleri

Kira alacaklarına ilişkin işlemler kapsamında yer alan tahliye için temyiz yolu açık olmakla birlikte icra takibin durdurulma durumu bulunmamaktadır. Bununla birlikte borçlu olarak kabul edilen kiracı tarafından 3 aylık kira bedelinin teminat olarak yatırılmasıyla icranın geri bırakılması kararı çıkabilmektedir. Böylelikle tahliyeye gerek duyulmamaktadır. 10 günlük tahliye süresi içinde kiracının herhangi bir sebepten dolayı taşınmazdan ayrılması durumunda ise icra dairesine yeni bir talepte bulunulabilmektedir. Kira sahibi tarafından yapılan talep sonrasında kiracının taşınmazdan zorla çıkarılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Gerekli koşulları sağlamayan kiracıların mahkeme kararıyla zorla evden çıkarılması mümkün olmakla birlikte hukuki anlamda çeşitli davalarla karşı karşıya kalması da kuvvetle muhtemeldir. Herhangi bir şekilde kira sahibiyle anlaşılması halinde veya ödemelerin düzenli olması durumunda ise böyle bir kararın çıkma olasılığı bulunmamaktadır. Tahliye İşleminin Olabilmesi Şu Sebeplere bağlıdır;

-İcra Takip Kararına İtiraz Olmaması

-Kira Bedellerinin Ödenmemesi

-Verilen Süre İçinde Taşınmazın Terk Edilmemesi

Call Now Button