0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İflas ve İflasın Ertelenmesi Davaları

Yaşanan olumsuz durumlar için geçerli olan iflas ve iflasın ertelenmesi davaları birçok yönden değerlendirmeye tabi olmakla birlikte hukuksal bir yol olarak kabul edilmektedir. İflas edilme durumunun ilan edilmesinden önce yapılabilecek durumlar arasında bulunan iflas erteleme, mali durumu bozulan şirketlerin sermayesinin korunabilmesi için sağlanmaktadır. Yapılan başvurular neticesinde mahkeme tarafından verilen karar sonucunda şirketin mali durumu düzeltme imkânı olması halinde iflas erteleme kararı verilmektedir. Böylelikle şirketin sahip olduğu kazanımlar alacaklılar tarafından alınamamaktadır. Normal faaliyetlerin devamı da sağlandığı için hiçbir yasal takip yapılamamaktadır.

İflas Erteleme Şartları

Çeşitli nedenlerden dolayı mali anlamda sıkıntıya giren firma ve şirketler için geçerli olan iflas erteleme için gerekli şartlar olduğu gibi yapılacak farklı yöntemlerle de olumlu karar alınabilmesi mümkün olabilmektedir. İflas erteleme şartları şu şekildedir;

-Mali durumun bozulan yapının sermaye şirketi veya kooperatif olması,

-İflas erteleme işlemleri için mahkeme kararı bulunması için talep olmadan mahkemeye müracaat edilmesi,

-Borç içinde olunduğunu gösteren Borca Batıklık Bildirimi,

-Şirkete ait bilançonun sunulması,

-İflas erteleme sonrasında yapılması düşünülen İyileştirme Projesi’nin sunulması

-Masrafların peşin olarak ödenmesi.

-Belirtilen şartların sağlanması durumunda iflas erteleme başvurusu yapılmakla birlikte tüzel kişi olmayan durumlarda böyle bir başvuru imkan dahilinde değildir.

İflas Erteleme Başvuruları

Birçok yönden şartları içermekle birlikte ortaya çıkan mali düzenin bozulması sonucu koruma altına alınabilmek için gerekli görülen iflas erteleme için;

-Anonim Şirketleri

-Limited Şirketleri

-Kooperatif Yapıları

-Sermayesi paylara bölünmüş durumunda olan komandit şirketleri başvuru imkanına sahiptir. Bunun dışında kalan şahıs şirketleri, kolektif şirketler, komandit şirketler iflas erteleme için başvuru yapma hakkına sahip değildir.

İflas Ertelemesi Davaları

Ortaya konan başvuru sonrasında yapılan uygunluk işlemleriyle birlikte iflas ve iflas ertelenmesi davaları başlamaktadır. Mahkeme kararıyla mali durumun düzelme ihtimalinin olduğu gerekçesi çıkması halinde iflas erteleme onayı verilmektedir. Böyle bir durumun olması halinde firmanın işlemleri aynı şekilde devam ederken kazanımları da sorunsuz bir şekilde sürebilmektedir. Ancak belirtilen şartlar halinde ve süre boyunca iflas erteleme işlemi uygulanmaktadır.

İflas Erteleme Sonrası Alacaklıların Durumları

İflas ve iflas ertelenmesi davaları sonucunda şirketin onay alması halinde takiplerin tümü kesintiye uğramaktadır. İflas erteleme sürecine girilmesiyle birlikte 179/b maddesi gereği başlanılan tüm takipler durdurulmakla birlikte 6183 sayılı işlemlerde dahil olmak üzere istisnai durumlar haricindeki mal alımları sona ermektedir. Borçluya kişiye karşın taşınır veya taşınmaz mallarla birlikte ticari işletme rehiniyle takip yapılabilirken rehin konusu malların satış işlemleri süreç boyunca imkân dahilinde değildir. Birinci sınıf alacaklılar olarak ifade edilen işçi alacakları içinde haciz yoluyla takip yapılabilmesi istisnai durumlar arasında değerlendirilmektedir. İflas erteleme sürecinde dahi işçilerin alacakları için takip yapılabilir veya yapılmış olan takibin devamı sağlanmaktadır. Bu süreç kapsamında gerekli koşulların sağlandığı da hukuki zeminde denetim halinde olmaktadır.

Call Now Button