0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kaza Davalarında Süreç Nasıl İşler?

İnsanoğlu var oldukça kazasız bir dünyadan söz etmek mümkün olmayacaktır. Her saniye, her yerde karşılaşabileceğimiz bu kötü anların en kötüsü trafik kazalarıdır. Trafik kazaları hukuki sorumluluğu beraberinde getiren bir haksız fiil olarak kabul edilmektedir. Kazaya maruz kaldığımızda hukuki haklarımız nelerdir, kaza davalarında süreç nasıl işler gibi soruların cevapları bireyler için önem taşımaktadır. Çünkü her an herkesin bu durumla karşılaşma olasılığı günümüzde maalesef çok yüksektir.

Başımıza gelen bir trafik kazası sonrası :

  • Öncelikle olabildiğince sakin kalmaya çalışıp durum gereği bireyler mantıklı düşünmek zorundadır. Sağlık hususunda oluşabilecek kötü durumları bertaraf edebilmek adına öncelikle 112 aranarak ambulans çağırılmalı, etraf kontrol altına alınmalıdır. Durumun büyüklüğüne göre 110 aranarak itfaiye ve 155 tuşlanarak da polis bilgilendirilip olay yerine yönlendirilmelidir.
  • Trafik kazası sonrası kusur oranının tespiti açısından kazadan sonra mahkeme kararı veya bilirkişi raporunun zorunluluğu vardır. Olay yerine gelen kolluk ya da bilir kişi trafik ihlalinin ne şekilde yapıldığını, ne kadar hız yapılıp yapılmadığını tespit etmeleri önemlidir. Çünkü kusur oranları mahkemelerce belirlenmektedir. Kusur durumunun tespitinin ardından sigorta şirketinin ödeme yapıp yapmayacağı belli olacaktır.
  • Kaza davalarında süreç nasıl işler sorusunun cevabını artık daha belirgin bir hal aldı. Trafik kazasının ardından kazaların ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanması durumunda söz ceza hukukuna geçecektir. Çünkü bu durumun çözüm mercii burasıdır. Keza sadece kaza sonucu sadece maddi hasar söz konusu ise, taraflar aralarında anlaşıp herhangi bir yetkiliye gerek duymazlarsa bunu yazılı olarak beyan ederek kaza mahallinden ayrılmaları sorun teşkil etmeyecektir.
  • Ancak bunun haricinde konu hususunda taraflar arasında anlaşma sağlanamamışsa, kaza sonucunda ölüm veya yaralılar söz konusu ise zabıta izni olmadan olay yerini terkedenler hakkında para cezası uygulanmaktadır.
  • Kaza davalarında süreç nasıl işler sorusunun önemli bir diğer yanıtı da; kazaların ehliyetsiz ve alkollü araba sürülmesinden kaynaklanması durumunda yaşanan maddi hasarları taraflar kendi aralarında anlaşmayarak direkt olarak trafik polisini bilgilendirerek,trafik polisini muhattap almalıdırlar.
  • Trafik ekibi çağrıldıktan sonra tutanak hazırlanmalı, mevcut alanda bir değişiklik yapılmamalı,tutanakta tüm detaylar yer almalıdır. Karşı taraflarca tutanak içeriği yeterli bulunduğunda imza atılmalıdır.
  • Bununla birlikte olay kusur açısından büyük önemi olduğu için; olay yerinden kazaya orada bulunan zarara uğramış araçların değişik açılardan fotoğrafları çekilmelidir.
  • Gerekli ihbar 5 gün içerisinde sigortaya yapılmalıdır. Trafik sigortaları manevi değil maddi zararlar karşılamak için vardır. Trafik kazası sonucunda oluşan maddi zararların temininde bireylere yardımcı olmaktadır. Genellikle sigorta kapsamına sadece araç hasarları giderme olarak düşünülmektedir. Ancak kaza anında karşılaşılan veya gerek duyulan ilk yardım, muayene, kontrol, ayakta ya da yatarak tedavi giderleri de sigorta teminatının kapsamında bulunmaktadır. Bilindiği gibi araçla ilgili onarım, yedek parça, tamir gibi durumlar zaten sigorta kapsamı içindedir.
Call Now Button