Kira Hukukuna Ait Tüm Kapsamları Bilerek Haksızlığa Uğramayın!

Hukukun alanları arasında yer alan Kira Hukuku, ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerine kuruludur. Ayrıca avukatlık hizmetlerinin çözüme ulaştırılmasının yanı sıra, kiraya ait sözleşmelerin ilk etaptan eksiliğe izin vermeden hazırlanması konularını da kapsar. Bunun için taleplere paralel olarak, kira konularına ilişkin tüm problemler, çözüm arayışları, rehber ve danışmanlık hizmetleri titizlik ve tecrübe ile verilebilmelidir. Kira avukatı İstanbul ilinde bu konularda oldukça uzmandır. Çeşitli taşınmaz mallar üzerinde geçerli olan konut-işyeri ya da diğer kiralanan tüm faaliyetlerde de ön plana çıkan temel hususlar konusunda avukat ile görüşme sağlamanız gerekir.

Kira Hukukunu Kapsayan Hizmetler Neler?

Öncelikle bilinmelidir ki 1 Temmuz 2012 senesinden itibaren 6570 sayılı kira kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Geçerli olan kanun Türk Borçlar Kanunu kapsamında 6098 sayılı kanun çerçevesinde ele alınarak uygulanmaktadır. Buna göre kiralara ait olacak şekilde tüm hukuki işlemler baz alınarak çözümler üretilmekte ve buna göre atılımlar sağlanarak geri dönüşlerin alınmakta olduğu da görülebiliyor.

Kira hukuku kapsamında verilen avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinde;

 • Kira tespit davalarının açılması ve buna uygun olarak takip sistemlerinin uygulanması,
 • Kiranın ödenmemesi durumlarında, gelişmelere dayalı olarak tahliye davalarının açılması ve bunların gelişmeleri,
 • Kira sözleşmesinin enine boyuna, tutarlı bir şekilde hukuka uygun olarak hazırlanması,
 • Ödenmeyen kiralara ilişkin tazminat ya da tahliye davalarının hazırlanarak açılması,
 • Kiranın mirasçılara ödenmesine yönelik açılan davalar,
 • Kiranın ödenmemesi ya da geciktirilmesine yönelik açılan alacak davaları,
 • İcra takibi ya da kira bedelinin yükseltilmesine yönelik davalar,

Bunlar arasında yer alır. Tümünün belirli bir bütünlük içerisinde müvekkil adına yürütülmesini sağlayabilmek önemlidir. Bu kapsamda doğrudan kiralara ilişkin yaşanan bir takım problemler giderilerek, istenilen verim alınabilecektir. Sonuç odaklı olarak yürütülen tüm işlemlerde, belirli şartlara uygun olarak atılımlar sağlanarak, doğru sonuçların alınabileceğini de eklemek mümkündür. Kiracı tahliye avukatı adına da hizmetlerin bu kapsamda verilmesi durumu, taraflar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların dava nezdinde çözülebilmesini pratik bir yol imkanı ile verecektir.

Kira Bedelinin Kiracı Tarafından Ödendiğini İspatlayan Davalar

Kiracı kimi zaman elden ödemeleri yaparak, oturduğu konuda ait kira bedelini aktardığını aktarır. Bunun içinde borcunu ödediğine ait olarak kiracının bunu kanıtlaması kendi sorumluluğuna aittir. Özelikle de belge ile kanıtın sunulamadığı bu tür durumlarda, temelde her türlü kanıt çerçevesinde Yemin etme delillerine de başvurulmaktadır. Bu durumda da yeminin kapsamında ele alınabilir. Fakat bu tür davalardaki işleyen süreçlerin mutlaka profesyonel avukat nezdinde hazırlanması gerekiyor.

Kira Sözleşmesinin Hazırlanması ve Detayları

Sözleşme temelde kirayı veren kişinin haklarının korunması üzerine tüm aşamaları düşünülerek yapılmalıdır. Hukuka uygun olarak hazırlanacak avukat kira sözleşmesi örneği incelenerek, ev ya da iş sahibi kiraya vereceği yeri ve kendini koruma altına alabilir. Buradaki temel husus, kiranın yıldan yıla artışlarının olabilmesi, kiranın belirli aylarda ödenmemesi halinde tahliye kararları ya da kiranın hangi zamanlarda ödeneceğine ilişkin hükümleri kapsayabilir. Burada tecrübe önemli olduğundan kiraya ait sözleşmelerinin büyük bir titizlikle hazırlanması gerekiyor. Tüm detaylar bu bağlamda ele alınmalı ve açık bırakmayacak şekilde düzenlenerek sunulması da gerekmektedir.

Sözleşme doğrudan ev sahibi, kefil ya da kiracı tarafından imzalanarak yapılabilir. Avukatlık hizmetiyle beraber bu konuda sağlanan takipler ve ödeneklerin düzgün işleyiş işlenmemesi konularının da yine deneyimli bir şekilde incelenmesi önemlidir. Böylece kiranın doğru zamanlarda ödenme konularından, miktarının belirlenmesi ya da diğer tüm detaylar kira davalarına bakan avukatlar bünyesinde etkili bir biçimde yapılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kiralarda Tahliye Davaları Nasıl Gerçekleşir?

Davaların gerçekleşmesi için bir takım şartların gelişmiş olması gerekiyor. Bu yüzden tahliye davalarının gelişme süreçlerinde, karşı tarafın yapması zorunlu olan fakat yapmadığı bir takım eylemler, çeşitli davaların açılmasını gerektirebilir. Bunlar arasında tahliye davaları da yer alır. Bir takım sebepler konu bağlamında verildiğinde;

Kiranın ödenmemesi: Kiracı kirayı ödemediği takdirde, konut sahibi alması gereken miktarı almak ya da kiracıyı evden-işyerinden çıkarmak için tahliye davası açabilir. Genelde aynı yıl içerisinde kiranın iki kez ödememesi bu konuda dava için yeterlidir.

Kiranın geciktirilmesi: Kiraların geciktirilerek ödenmesi durumları, başka bir tahliye davası söz konusudur.  Ayrıca icra takibi yapılmasına rağmen kiracı borcunu ödemiyorsa o zaman tahliyesi de yine uygun şartlar altında istenebilmektedir.

Kira hukuku çeşitli etkenlere göre gelişebildiğinden bunların bir bütünlük içerisinde ele alınması büyük bir önem arz edecektir. Bu yüzden kiralara ilişkin yaşanan ödeme aksaklığı ya da diğer problemlerde tahliye davalarının açılabilmesi hükümleri de bulunur. Genelde kiracı tahliye davası masrafları ne kadar olduğu alınacak hizmetin içeriğine göre değişebilir. Ayrıca davanın genel süreci, karşı davanın etkisi ve bu bağlamdaki mahkeme süreçleri de yine fiyatlar üzerindeki değişmelerdeki önemli bir payı barındırmaktadır. Mutlaka tahliye davalarının gerçekleştirilmesi sürecinde, profesyonel bir hizmet alınarak hukuka uyumlu adımlar takip edilebilmelidir. Bunun için alınacak hizmet birçok açıdan geri bildirimi alacak ve kirası ödenmeyen ev-işyeri sahiplerinin lehine bir sonuç çıkmasını sağlayacaktır.

Kiracı Tahliyesi Süreçleri ve Avukatların Çalışmaları

Kira ödemelerini kapsayan bir dizi çalışmalar, tecrübeli avukatlar tarafından yapılabilmelidir. Tazminatların ele alınması, sözleşmelerin feshi süreçleri ya da tahliye gerektiren tüm konular bunlar adına önemlidir. Genelde birbirini takip eden dava süreçleri gelebilir. Borç ödemelerinin aksatılmasına dair icra takibi için talepte bulunulurken, daha sonra borcun halen daha ödenmemesi durumunda tahliye istenebilir. Bunlar adına ise kiracı tahliyesi avukatlık ücreti için ödemeler yapılarak, en uygun şekilde çözüm odaklı bir hizmet alınarak geri dönüşler sağlanabilecektir.

Kira Hukukuna Ait Verilen Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Kira hukuku geniş bir kapsamı ele almasından dolayı, kiralara bağlı olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Burada müvekkillerin iyi temsil edilmesi ve istenilen verimin alınabilmesi kiracı avukatları adına önemli bir hizmet olacaktır. Bu yüzden;

 • Kira hukukuna dayalı olarak gelişebilecek tüm uyuşmazlıklar, profesyonel şekilde çözümlenebilmelidir,
 • Kira miktarı belirlenirken, ücretlerinin arttırılması planlanırken yine alınacak danışmanlık hizmetinin önemli fazladır,
 • Kiranın yanı sıra, eve ya da işyerine konu olacak tamirat işlemleri ya da depozito gibi temel girişimlerinde tecrübeli bir yaklaşım ile avukat nezdinde sağlanması da gerekiyor,
 • Tahliye davalarından, tazminat taleplerine, geçerli sözleşmelerinin iptaline kadar davalar sıklıkla gündeme gelir.

Tüm bunların her biri ve daha fazlası 2006 yılından beridir aktif hizmet sağlayan Mehmet Ali Helvacı tarafından sağlanır. Helvacı Hukuk Bürosu üzerinden çeşitli alanlara bakan avukatlar ile çeşitli hukuk alanları temsil edilmekte ve müvekkil adına sonuçlar alınmaktadır. Tüm davalara ait süreçlerin takiplerinden, tecrübeli yaklaşımlara, olası problemlerin önceden görülerek hukuka göre önlem alma işlemlerine kadar tüm çalışmalar gerçekleştirilir. Kiracı tahliye avukatı hizmetlerinden, alacak davalarının yürütülmesi, kiranın diğer tüm boyutları yine kapsamlı bir şekilde ele alınarak, Helvacı Hukuk Bürosu tarafından ele alınır. Site üzerinden iletişim kurabileceğiniz gibi telefon ve e-posta adresiyle de sorunlarınıza ve çözüm arayışlarınıza yönelik geri bildirimleri alabilirsiniz. Helvacı Hukuk Bürosu sistemli ve prensipli çalışmasıyla sizler adına faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kira sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir?
Kira sözleşmesi bir malın kullanma ya da yararlanma hakkının bir bedel karşılığında olduğu bir sözleşmedir. Bir bedel karşılığında başkasına devri görülen kira taşınmazının gerekçelerle yer edindiği sözleşmesidir.
Kira Hukuku Kapsamında kiralayanın ve kiraya verenin hangi kanun kapsamında hukuki sorumlulukları vardır?
Kira hukuku kapsama alanı içerisinde kira veren ya da kiralayanın belirli kanun durumlarında hukuki sorumlulukları bulunur. Ortada bir kira sözleşmesi varsa buna hem kira veren hem de kiralayan kişi uymalıdır. Herhangi bir uyuşmazlık durumu olduğu takdirde kira hukuku kapsama alanı içerisinde dava görülür.
Kiracı ile ev sahibi arasındaki kira ilişkisi hangi hukuk dalının konusudur?
Kiracı ev sahibi ya da herhangi bir taşınmazın kira konusu gibi etmenlerde kira hukuku başlığı altında problemler çözülür.

İlginizi Çekebilir;

Hürriyet Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

Çınardere Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

Kiracı Tahliye Şartlarını Bilmeden Kiracıları Evden Çıkarmak Mümkün Değil

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Yenişehir Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

Yorum yapın

Hemen Ara