Kira Sözleşmesi İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

İcra Hukuk Mahkemesi tarafından kira sözleşmelerine yönelik davalara bakılır. Yine kira sözleşmesi itirazın kaldırılması dava dilekçesi hazırlayanlar bu yönde harekete geçmelidir. Alacaklının itirazı kaldırmak adına dilekçe hazırlıklarına geçmesi esas alınır. Bu süreçte;

  • Avukatların danışmanlık hizmetlerinden faydalanmanız gerekir.
  • Bizzat avukatınız tarafından hazırlanan dilekçeler yürürlüğe girer.
  • Mahkeme tarafından inceleme gerçekleşir ve karara bağlanır.

Kira Sözleşmesine Nasıl İtiraz Edilir?

Kira sözleşmesi itirazın kaldırılması dava dilekçesi ile hukuk yoluna geçilebilir. Bu anlamda özel hukuk sözleşmesi adına yine kanunlara uygun bir şekilde harekete geçilir. Örneğin borçlu usule ve esasa yönelik itiraz da devreye girebilir. Şöyle ki;

-Bildirilir; Başta borcun ödendiğine yönelik bildirilere geçilebilir. Takas yöntemi de yine ele alınan bildiriler arasındadır. Borcun boyutuna ilişkin beyanlar sergilenir. Bu durumlar neticesinde itiraz dilekçeleri hazırlanır.

-İnkar; Sözleşme itirazında önce çıkan bir diğer durum inkar olarak karşımıza çıkıyor. Borçlunun açık bir şekilde kira sözleşmesini inkar etmesi mümkün. Bu gibi durumlarda alacaklının sözleşmeyi göstermesi gerekir. Aksi halde icra mahkemeleri tarafından herhangi bir itiraza karar verilmez.

Kira Sözleşmelerinde Tahliye Nedir?

Kira sözleşmesi itirazın kaldırılması dava dilekçesi incelendikten sonra tahliye işlemlerine geçilebilir. Şöyle ki alacaklının sulh hukuk mahkemelerine sunduğu başvurular dikkate alınır. Başvuru neticesinde sözleşme ile alacaklı tespitine gidilir. Bu yolla tahliyelerin devreye girmesi söz konusudur. Bu aşamada;

  • Yazılı sözleşmeler üzerinden incelemelere geçilir.
  • İmza incelemeleri neticesinde tahliye kararı ortaya çıkarılır.

Noter tasdikli olan sözleşmelerde ise itirazın kaldırılması daha kısa sürüyor. Aynı şekilde tahliye isteminde de bulunmak mümkün. Sonuç olarak alacaklının tahliye ve alacaklı davaları yürütülür. İncelemelerin arkasından da mahkeme tarafından kararın bağlanması söz konusudur.

Kira Sözleşmesi İtirazında İspatlar Nelerdir?

İspatlar dava sürecini büyük ölçüde etkiler. Yine kira sözleşmesi itirazına yönelik deliller göz önünde bulundurulur. Mesela noterde düzenlenmiş olan belgeler göz önünde bulundurulur. Onaylanmış olan belgeler üzerinden itiraz dikkate alınır. Noter tasdikleri dava sürecini etkiler. Bu yolla icra mahkemesine başvuranlar kısa sürede sonuç alır.

Kira Sözleşmesi İtiraz Kararları Nelerdir?

En başta incelemelere bağlı olarak itirazın kaldırılmasına yönelik harekete geçilir. Aynı zamanda tahliye kararı da devreye girebilir. Ödeme süresi geçmese dahi tahliye kararları devreye girebilir. Özellikle de Yargıtay kararına bağlı olarak işlem görülür. Sonuç olarak;

  • İhtarlı ödeme emri üzerinden tahliyelere geçilebilir.
  • Yargılama süreci ise borçlunun itirazına bağlı olarak gerçekleşir.
  • Sözlü kira sözleşmelerinin bulunmaması da yargılamayı doğurur.

İtiraza bağlı olarak açılan davalarda kiralayan lehine sonuçlar çıkabilir. Bu gibi durumlarda borçlunun farklı cezalar ile karşılaşması söz konusudur. Örneğin para cezası devreye girebilir.  Görüldüğü üzere karar alacaklı ile borçluya bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kira Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi
Dava dilekçelerini hazırlamak, ne yapacağını bilmeyen kişiler için zor bir durumdur. Bu sebeple kişilerin bu işi iyi bir avukatla yapması gerekmektedir. Dilekçelerinde ve davalarında yardımcı olunmasını isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya 0533 351 98 54 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabilirler.
Kira Sözleşmesi İtirazın Kaldırılması
Mülk sahibinin kiracısı ile yaptığı kira sözleşmesinin üzerinde herhangi bir sebeple açtığı davaya, kiracının itiraz edebilmesi için bu sözleşmenin altında bulunan imzanın kendine ait olmadığını belirtmesi gerekmektedir. Bu noktada mülk sahipleri İcra Mahkemeleri’ne başvuruda bulunarak itirazın kaldırılmasını isteyebilmektedir.
Adi Kiraya Ve Hasılat Kiralarına Ait Takip İtiraz Dilekçesi
Dilekçe yazımı günlük hayatlarımızda olduğundan daha fazla bir şekilde hukuki konularda zordur. Dilekçe yazımlarından çok dikkatli olunmalıdır. Eksik ya da yanlış bir bilgi olması dahilinde dilekçeler geçersiz sayılacağından kişilerin davaları görülmez. Bu sebeple kişiler dilekçe yazımında bilen kişilerden destek almalıdır. Dilekçe yazımı ve davalarında en yararlı yardımları almak isteyen kişiler başarılı avukatlarla çalışmaları gerekmektedir.
Sözlü Kira Sözleşmesi İtirazın Kaldırılması
Kişilerin aralarında olan kira sözleşmesi sözlü bir yolla yapılmış ise kiralayan kişi bu durumda itirazın kaldırılması ve tahliye kararının alınması için icra mahkemelerine başvuruda bulunamaz. Ancak sulh hukuk mahkemesine kira alacağının ödenmesi ve temerrür nedeniyle tahliye kararı verilmesi hakkında başvurularını yapabilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icralarda-itirazin-hukumden-dusurulmesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozles%cc%a7mesi-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/istirak-nafakasi-tedbir-istirak-nafakasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icra-hukuku

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icraya-itiraz.html

“Kira Sözleşmesi İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara